Sverige

Översättningsbyrå för romani

Romani, även kallat romani chib, hör till den indoariska språkgrenen och är ett språk som talas över hela världen.

Det är ett av Sveriges officiella minoritetsspråk och har talats i Sverige sedan 1500-talet.

Romani chib har ett flertal dialekter och talas av romer och resandefolk över hela världen.

Romska dialekter

Beroende på land skiljer sig språket åt i olika dialekter. Men det gemensamma ursprunget i sanskrit märks tydligt i samtliga dialekter.

De asiatiska och afrikanska dialekterna är relativt okända till skillnad från de europeiska;

 • turkisk-grekiska
 • rumänska
 • ungerska
 • tjeckiska
 • tyska
 • polska
 • ryska
 • finska
 • skandinaviska
 • engelska
 • italienska
 • baskiska
 • spanska

De europeiska varianterna har dokumenterat språkbruk med grammatik och vetenskaplig dokumentation. Den viktigaste och mest kända dialekten är den turkisk-grekiska.

Översättning från engelska till romani

Romani chib är ett språk som talas över hela världen. Dialekterna är många och skiljer sig mycket från land till land.

Om ni är i behov av en översättning mellan romani och engelska kan vi hjälpa till. Snabböversättare erbjuder översättningstjänster från engelska till romani.

Romska översättningar

Vi har kompetensen som krävs för romska översättningar. Oavsett land och dialekt har vi kunskapen om vad som skiljer språkvarianterna åt.

Vi är kända för vår höga kvalitet, våra låga priser och snabba leveranser. Hör av er så diskuterar vi fram den lösning som passar er bäst.

Ett belyst språk

Romani är ett språk som varit belyst av media i olika länder den senaste tiden och med ett ökat intresse för språket ökar också efterfrågan på översättningar till och från romani chib.

Vi har kompetensen för att göra korrekta översättningar inom olika ämnesområden. Våra översättare är väl insatta i språkkulturen och de olika dialekterna som finns.

Översättning från svenska till romani

Språket romani är ett globalt språk och har många olika språkvarieteter. Några lånord från romani som vi har i svenskan är:

 • tjej
 • jycke
 • lattjo
 • haja
 • pröjsa
 • kirra
 • vischan
 • muck, mucka

Vi har kompetensen som krävs för att kunna översätta till de olika romska dialekterna. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Svensk romani

Svensk romani kallas även rommani rakripa. Detta språk har talats i Sverige sedan tidigt 1500-tal. Nyare studier visar att språket är en direkt fortsättning på de romanidialekter som talas på kontinenten, framför allt sinte-manouche (Tyskland-Frankrike) samt kalé-dialekten i Finland.

Grammatiken har till största del ersatts av svenskans grammatik, även om ett antal språkliga strukturer i svensk romani ej återfinns i svenska.

Självständigt språk

Svensk romani är alltså i högsta grad ett självständigt minoritetsspråk i Sverige. Det specifika ordförrådet är till största del den kontinentala romanins, dock med många tyska lånord.

Begäran om offert

Mejla era texter så tittar någon av våra projektledare på materialet och återkommer med ett offerterbjudande. Varmt välkomna med er förfrågan.

Kontakta oss

Ring oss om ni har frågor eller vill ha ytterligare information. Samtliga kontaktuppgifter hittar ni på sidan ’Kontakt’.