Sverige

Vanliga frågor (FAQ)

Här nedan hittar du de vanligaste frågorna vi får om våra översättningstjänster, våra arbetsområden och våra översättningar. Om du inte hittar svar på din fråga där ska du inte tveka att kontakta oss via vårt kontaktformulär, eller ringa oss på 08 580 978 77.

Hur många anställda översättare har ni?

Vi har inga anställda översättare, utan vår översättningsbyrå arbetar istället med en mycket stor pool av frilansöversättare. Den stora fördelen med det är att vi alltid har tillgängliga översättare som har kunskap om ämnet i fråga och även rätt språkkunskaper för uppdraget.
Vårt arbetssätt innebär också att vi kan erbjuda många olika specialiteter. Vi har för närvarande över 4 000 översättare i vår pool. De har expertis inom över 120 olika områden, med allt från medicinska broschyrer på engelska till databasdesign på ryska.

Vilka betalningsmetoder erbjuder ni?

Vi accepterar följande betalningsmetoder för översättningstjänster:

Betalning från privatpersoner

Vi begär förskottsbetalning från privatpersoner. Du kan betala med kreditkort eller via banköverföring.

Betalning från kommersiella organisationer

Kommersiella kunder faktureras i efterskott. Fakturor kan betalas via banköverföring eller kreditkort. Vi kan fakturera dig på engelska, franska, nederländska, tyska, finska eller svenska utan extra kostnad. Vi har möjlighet att ange referenser eller ditt ordernummer (PO) på fakturan om du vill. På begäran kan vi också skicka en proformafaktura .

Hur kan jag begära en prisoffert?

Vår offertmodul kan räkna ut priset på din översättning direkt.

Vad är lokalisering?

Lokalisering är mer än bara översättning. Lokalisering innebär att din text anpassas för de behov och förväntningar en målgrupp i ett annat land har. Det gäller särskilt webbsidor, online-butiker och spel. En väl lokaliserad text säkerställer att ditt företag gör ett lokalt intryck, vilket är nödvändigt för kommersiell framgång i många länder. Följande frågor är viktiga för lokaliseringsprocessen:

 • Önskad stavningskonvention: det finns till exempel en liten men viktig skillnad mellan franska i Frankrike och franska i Belgien.
 • Illustrationer: kartor som visar vägen till ditt kontor i Amsterdam är inte till hjälp på din tyska webbsida.
 • Valutaenheter och tidszoner.
 • Angivelse av datum och tid och telefonnummer: i Frankrike skrivs telefonnummer med punkt mellan grupper om två siffror.
 • Färganvändning: Gröna webbsidor är ett stort misstag i Tyskland.
 • Företagstyper: I Sverige motsvaras GmbH av AB, i Danmark av A/S, men i Norge av AS. Vi håller reda på det åt dig.
 • Textens skriptriktning och längd: Arabiska och andra språk skrivs från höger till vänster. Utan vissa (mindre) tekniska modifieringar, skrivs endast individuella ord från höger till vänster, och inte hela meningar. Våra språkingenjörer hjälper dig gärna med detta.
 • Vikt och mått.
 • Decimaler och användning av komma och punkt i tal.

Lokalisering används också utanför detaljhandeln. Det är till exempel oftast inte tillräckligt med direktöversättning av ett kontrakt. Översättningen måste anpassas enligt lokala lagar, föreskrifter och rutiner. Detta uppdrag måste utföras av en översättare med juridisk bakgrund.

När vi talar om lokalisering i översättningsbranschen talar vi om att anpassa den översatta texten så att den är lämplig att använda i ett annat land. Det är en bred definition, eftersom det finns många olika saker att tänka på i varje land. När du framgångsrikt vill ta dig in på en ny marknad hjälper våra projektledare och språkingenjörer dig med detta krävande arbete.

Vad är programvarulokalisering (och lokalisering av webbsidor)?

Det innebär att när programvara eller en webbsida översätts så är programvaran eller informationen på webbsidan fortfarande möjlig att använda i den översatta versionen.

Erbjuder Snabböversättare maskinöversättningar med efterredigering?

Ja, vi erbjuder denna tjänst.
Vi kan tillhandahålla maskinöversättningar som bearbetas av en översättare efter att texten har maskinöversatts. Slutresultatet är en stor förbättring jämfört med ren maskinöversättning, men kan inte konkurrera med en text som är översatt av en människa. Av detta skäl använder vi inte kostnadsfria översättningssidor. Vår programvara ”lär sig” av översättningar som vi har gjort under tjugo års tid. Maskinöversättning med efterredigering kan vara användbart i följande fall:

 • Mängden text är mycket stor så översättning utförd av en översättare skulle bli kostsam.
 • Översättningen är så brådskande att det är inte möjligt för översättare att hinna göra den.
 • ”Effekten” är låg, till exempel om texten bara ska läsas av en begränsad grupp människor där snabbhet är viktigare än kvalitet.
 • Budgeten är begränsad.
 • Det är en stor andel repetitioner i texten.

Praktiska exempel inkluderar artikelfiler, produktkataloger, hotellbeskrivningar, kundomdömen och texter för kontraktsupphandling där man inte vill göra en stor investering i förväg.
Kostnaden för dessa uppdrag som involverar maskinöversättning + efterredigering (MT+PE) är mycket lägre. Tala med din projektledare om din text passar för denna typ av översättning.

Vad är en modersmålstalare?

Översättning innebär mycket mer än att kunna ett språk. Även språkanvändare som har växt upp i en tvåspråkig miljö är ibland dåliga översättare: de kan tycka att det är svårt att få en text i ett språk att motsvara en text i ett annat språk.

Å andra sidan måste man ibland använda översättare som inte översätter till sitt modersmål, till exempel om det helt enkelt inte finns några översättare som har språket som modersmål. Strikta krav måste ställas på en översättare som inte har språket som modersmål.

Översättare som inte har språket som modersmål har alltid gått en översättningsutbildning och har goda kunskaper i språket de översätter till. De har nästan uppnått modersmålsnivå i sin språkliga förmåga.

Specialiserade texter kräver ibland en översättare som specialiserar sig på det specifika ämnesområdet. Deras expertis kan innebära att de är ett bättre val än en översättare som har språket som modersmål, men utan den nödvändiga specialistbakgrunden.

I båda fallen kan översättaren producera en god översättning, men den resulterande texten bör helst förbättras av en modersmålstalare.

Hur går översättningsprocessen till?

Översättning är ett unikt hantverk. Vi arbetar enbart med professionella översättare som är kvalificerade och specialiserar sig på vissa områden och, framför allt, har målspråket som modersmål. Vi har en stor databas med frilansöversättare så att vi kan hitta rätt översättare för varje projekt. Våra projektledare är experter i att hitta den perfekta översättaren för ditt uppdrag.

Översättningsprocessen

Översättningsprocessen innehåller flera olika aspekter. Först behöver översättaren läsa igenom källtexten, ofta flera gånger. Översättaren börjar sedan att göra en översiktlig översättning av hela texten. Mer besvärliga delar av översättningen kanske inte översätts i detta skede. När hela översättningen är klar går översättaren djupare in i texten för att se vilken lösning som är bäst för de svårare delarna. De använder sig av många referenskällor: ordböcker, terminologidatabaser och internet. Här har automatisk översättning ingen roll. En text får aldrig översättas bokstavligt, ord för ord. Texten får då inget flyt och blir svårläst. En översättare måste dock hålla sig till källtexten och får inte utesluta eller lägga till fakta. Man måste också tänka på vem som ska läsa översättningen. Ska översättningen läsas av den breda allmänheten eller av en utvald grupp? Är målspråket läsarnas modersmål? Känner läsaren till ämnet i texten, eller ska översättningen hållas så enkel som möjligt? Det är bara några exempel på faktorer som översättaren måste ta hänsyn till för varje enskild översättning.

Slutskedet

När översättningen är färdig och översättaren är nöjd läggs texten åt sidan en stund innan översättaren läser igenom den noggrant igen. Genom att återvända till texten på det här sättet upptäcker översättare ofta möjliga förbättringar som kan göras som missades vid den första genomläsningen. Översättare låter också ofta en kollega korrekturläsa översättningen för att hitta fel som kan ha missats. Korrekturläsning är det sista skedet i översättningsprocessen.

Vad kostar en översättning?

Vi vill normalt se texten innan vi uppskattar kostnaden. Du kan fylla i ett offertformulär på vår webbsida.

Vem gör dina specialistöversättningar?

Vi får ofta frågan om vi använder advokater för våra juridiska översättningar och läkare för våra medicinska översättningar. Det är möjligt, men det är inte nödvändigt. Våra juridiska och medicinska översättare har för det mesta arbetat inom det juridiska eller medicinska området och/eller genomgått specialutbildning. Du kan läsa mer om vårt arbete inom specialistområden på vår sida om översättningstjänster.

Kan ni leverera auktoriserade översättningar?

Ja, det kan vi. Vi anlitar då översättare som är godkända av Kammarkollegiet.

Erbjuder ni även tolktjänster?

Tyvärr erbjuder vi inte tolktjänster.

Vilka språk arbetar ni med?

Vi kan översätta till och från alla språk du behöver. Besök vår sida med alla olika språk vi arbetar med för en översikt.

Vilka är era expertområden?

Vi har en mycket stor översättarpool och kan erbjuda flera dussin specialistområden. Vi är särskilt specialiserade inom juridiska översättningar, medicinska översättningar och tekniska översättningar, men du kan också förlita dig på oss för översättningar om blommor och växter, matlagning, arkitektur, djur, litterära verk, böcker, rapporter, marknadsföringsmaterial, annonsering, broschyrer, flygblad, programvara… Det finns inget vi inte kan översätta!

Jag har en text som jag vill ha översatt. Hur fungerar det?

Du kan be om en offert via vår offertmodul på webbsidan genom att fylla i vårt kontaktformulär och ange dina behov, eller genom att ringa till något av våra kontor. Våra projektledare låter dig sedan så snabbt som möjligt veta hur mycket det kostar och hur snabbt du kan få din översättning.

Vilka filtyper kan lämnas in för översättning?

Vi kan hantera de flesta format. En del format kräver en del för- och efterarbete som våra projektledare är väl insatta i. Detta tas med i beräkningen av er offert och i leveranstiden. Word- eller Exceldokument är såklart den snabbaste lösningen. De är enkla att arbeta med och layout, formatering och alla illustrationer kan lämnas kvar. Vi kan även arbeta med Powerpoint-presentationer utan problem. Om det finns innehåll som vi inte kan arbeta med så meddelar vi dig.

Texter kan också tillhandahållas i pdf-format. Sådana texter får du tillbaka som bearbetningsbar text i Word. Här finns flera olika valmöjligheter: utan någon speciell formatering eller med bibehållen layout och formatering.

Har du mer komplexa filer än så? Vi kan hjälpa dig även då. I vår offertmodul listas alla filtyper som vi accepterar. Om du inte hittar din filtyp där ber vi dig höra av dig till oss via vårt kontaktformulär. Våra projektledare brukar hitta en lösning för denna typ av problem.

Hur levererar ni era översättningar?

Alla översättningar, förutom auktoriserade översättningar, levereras via e-post. Översättningar av stora dokument kan laddas ner från vår säkra server. Din projektledare tillhandahåller dig med en nedladdningslänk till vår kundportal.

Översätter ni även skannade dokument?

Javisst. Ett skannat dokument (i jpeg- eller pdf-format) är ett digitalt dokument, men det går inte att arbeta med. Det innebär att översättaren inte kan leverera en översättning i samma format. Texten konverteras till en Wordfil utan särskild formatering. Om du vill att vi tar hand om layouten kan din projektledare informera dig om vilka DTP-alternativ som finns.

Vilka egenskaper söker ni hos en översättare?

Vi samarbetar med erfarna, professionella översättare som är pålitliga, punktliga, lojala och snabba. Alla översättare är specialiserade på ett specifikt ämnesområde och översätter endast till ett enda språk.

Vilka krav måste en översättare uppfylla?

Vi arbetar enbart med översättare som har målspråket som modersmål. Våra översättare har också läst en översättarutbildning och har många års erfarenhet av yrket.

Jag är översättare. Kan jag registrera mig som frilansare?

Javisst! För mer information ber vi dig kontakta oss.

Samarbetar ni permanent med vissa översättare?

Vi har en stor pool av frilansöversättare och många av dem arbetar permanent med oss.

Hur många anställda översättare har ni?

Vi har inga anställda översättare utan vi har istället flera tusen frilansöversättare som bor och arbetar över hela världen.

Erbjuder ni ofta rabatter på översättningar?

I vissa fall är det möjligt att avvika från våra standardtaxor och erbjuda en rabatt. En förutsättning är att jobbet involverar en relativt vanlig språkkombination, såsom svenska till engelska, svenska till tyska eller engelska till franska. Det är också viktigt att tidsramarna är generösa så att vi har tillräckligt mycket tid att göra i ordning översättningen åt dig. Det är tyvärr inte möjligt att ge rabatt för brådskande översättningar.

Vilka är EU-språken?

Europeiska unionen har 27 medlemsstater och 24 officiella språk. EU-språken är: bulgariska, tjeckiska, kroatiska, danska, nederländska, engelska, estniska, finska, franska, tyska, grekiska, ungerska, italienska, irländska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska och svenska.

Ska min översättning vara till mandarin eller kantonesiska?

Kantonesiska är inte huvudspråket i Kina så det är bättre att översätta till mandarin, som är standardspråket i den kinesiska världen.

Vad är det för skillnad mellan traditionell och förenklad kinesiska?

Det är två olika typer av skrivsystem, som används i två olika geografiska områden: förenklad kinesiska används i Kina och Singapore. Traditionell kinesiska används i Taiwan, Hongkong och andra kinesiska områden utanför Kina.