Sverige

Ledningsgruppen

Snabböversättare grundades 2000. Vår affärsmodell bygger på högteknologisk teknik med fokus på utmärkt kundservice. Under mer än två årtionden har vi byggt upp en internationell renommé som en ledande leverantör av översättningstjänster.

Erwin Vroom

CEO

Erwin har det yttersta ansvaret för den dagliga verksamheten, med särskilt fokus på marknadsföring och försäljning. Han är en av de ursprungliga grundarna av företaget. Det var hans idé, år 2000, att starta en internetbaserad, professionell översättnings- och lokaliseringstjänst.

Peter Vlietstra

Utvecklingsansvarig (CTO)

Peter ansvarar för design och implementering av all teknik som används för att stödja de primära driftsprocesserna, med särskilt fokus på datasäkerhet. Han leder teamet som ansvarar för driften av vår projektledning och våra system för kundfakturering samt programvaran för arbetsflödet. Peter har studerat i Storbritannien och har en universitetsexamen i datavetenskap.

Wouter Vroom

Finansdirektör (CFO)

Wouter ansvarar för smidig hantering av den finansiella logistik som ett företag med 4 000 översättare och kunder i flera dussin länder för med sig. Han har djupgående kunskap om internationell betaltrafik och förenlighet. Wouter ingår också i ledningsgruppen som implementerar företagets internationella tillväxtpolicy.

Fatima Vangen

Senior Manager Nordics

Fatima har över tio års erfarenhet av översättningsbranschen. Hon leder inköpsteamet och teamen för Danmark, Norge, Finland och Sverige Hon är även med i ledningsgruppen. Fatima ser till att vi tar vårt sociala ansvar och ansvarar för driftledningen.

Jos Fuchs

Senior Manager NL och DACH

Senior Manager NL och DACH med ungefär tjugo års erfarenhet av översättningsbranschen och specialiserad på försäljning och projektledning. Han leder våra team för de nederländska, tyska, österrikiska och schweiziska marknaderna och ansvarar också för ISO 9001 och ISO 17100 kvalitetssystem som har implementerats under hans ledning.
Jos ingår även i ledningsgruppen.

Jeffrey Vreugdenhil

Manager Human Resources

Jeffreys karriär började inom försvaret och den juridiska sektorn, innan han gick över till HR, först inom sektorn för tidsbegränsade anställningar och sedan inom ledande organisationer inom konstruktions- och installationsteknik. Han har nominerats till ”Young Professional” och har utvecklats avsevärt både yrkesmässigt och privat med hjälp av olika mentorer. Nu arbetar han nära ledningsteamet på strategisk nivå och har formats till det HR-proffs han är i dag.