Sverige

Ledningsgruppen

Snabböversättare grundades 2000. Vår affärsmodell bygger på högteknologisk teknik med fokus på utmärkt kundservice. Under mer än två årtionden har vi byggt upp en internationell renommé som en ledande leverantör av översättningstjänster. Om du skulle vilja veta mer om vårt uppdrag och vår vision kan du maila oss på management@fasttranslator.com.

Erwin Vroom

CEO

Erwin har det yttersta ansvaret för den dagliga verksamheten, med särskilt fokus på marknadsföring och försäljning. Han är en av de ursprungliga grundarna av företaget. Det var hans idé, år 2000, att starta en internetbaserad, professionell översättnings- och lokaliseringstjänst.

Peter Vlietstra

Utvecklingsansvarig (CTO)

Peter ansvarar för design och implementering av all teknik som används för att stödja de primära driftsprocesserna, med särskilt fokus på datasäkerhet. Han leder teamet som ansvarar för driften av vår projektledning och våra system för kundfakturering samt programvaran för arbetsflödet. Peter har studerat i Storbritannien och har en universitetsexamen i datavetenskap.

Wouter Vroom

Finansdirektör (CFO)

Wouter ansvarar för smidig hantering av den finansiella logistik som ett företag med 4 000 översättare och kunder i flera dussin länder för med sig. Han har djupgående kunskap om internationell betaltrafik och förenlighet. Wouter ingår också i ledningsgruppen som implementerar företagets internationella tillväxtpolicy.

Fatima Vangen

Senior Manager Nordics

Fatima har över tio års erfarenhet av översättningsbranschen. Hon leder inköpsteamet och teamen för Danmark, Norge, Finland och Sverige Hon är även med i ledningsgruppen. Fatima ser till att vi tar vårt sociala ansvar och ansvarar för driftledningen.

Jeffrey Vreugdenhil

Manager Human Resources

Jeffreys karriär började inom försvaret och den juridiska sektorn, innan han gick över till HR, först inom sektorn för tidsbegränsade anställningar och sedan inom ledande organisationer inom konstruktions- och installationsteknik. Han har nominerats till ”Young Professional” och har utvecklats avsevärt både yrkesmässigt och privat med hjälp av olika mentorer. Nu arbetar han nära ledningsteamet på strategisk nivå och har formats till det HR-proffs han är i dag.