Sverige

Danska affärsöversättningar

Vi utför dessutom auktoriserade översättningar av olika avtal och men här gäller särskilda regler.

Översättningar från engelska till danska

Vår översättningsbyrå bearbetar era texter från engelska till danska. Vi översätter alla typer av dokument åt privatpersoner, företag och myndigheter.

Vi utför uppdrag inom alla affärsområden och våra översättare hanterar enorma mängder ord per dag.

Genom kvalificerade danska översättare, ett unikt programsystem och med en effektiv organisation garanteras ni som kund en översättning av absolut högsta standard.

Från norr till söder – öst till väst

Riksdanska är det officiellt erkända danska riksspråket. Det används i officiella sammanhang såsom TV, radio och undervisning. Men danskan har många dialekter.

På Färöarna talades tidigare Gøtudansk, en variant av danska med färöiskt uttal. Skriven danska är lätt att förstå av såväl svenskar som norrmän. Talspråket danska är dock ofta svårare att förstå för både svenskar och norrmän.

Lokaliseringsexpertis i Danmark

Vår översättningsbyrå väljer noga översättare utifrån översättningens karaktär. Vi har kunskapen om de dialektala differenser som förekommer.

Att anpassa en översättning utifrån geografiskt område och andra omständigheter kallas lokalisering. Lokalisering är en naturlig del i vårt sätt att arbeta och vi skräddarsyr er engelsk-danska översättning helt utifrån era behov och önskemål. Ni kan känna er trygga i att ni får en kvalitetsprodukt.

Översättningar från tyska till danska

Vi har tillgång till ett omfattande nätverk av danska översättare  med målspråket som sitt modersmål.

Vi översätter dagligen olika texter inom områden som: litteratur och kultur, sport, turism, historia, EU och politik, media och journalistik samt bilindustri.

Lokalisering i Danmark

Kostnadseffektiva arbetsrutiner, bra kommunikation och spetskompetens  är några av de anledningar till att vi är den snabbast växande översättningsbyrån i Europa idag. Något annat som stärker vår globala marknadsposition är kunskapen om lokalisering.

Med det avses lokala faktorer som spelar in i en översättning. Det kan vara: olika dialekter, kulturella influenser och varierande terminologi inom olika områden.

Det danska språkets historia

Vi berättar här kortfattat om det danska språkets historia. Vi utför dagligen översättningar till och från danska inom olika områden.

Det danska språket har sitt ursprung i urnordiskan som talades i Danmark, Norge och Sverige fram till vikingatiden.

Hansan

Under Danmarks medeltida stormaktstid blev anknytningen till kontinenten påtaglig. De danska dialekterna förändrades snabbare än de svenska. Med hansan och de många tyskar som bodde i Danmark fick danskan en del ändelser från tyskan: -bar, -eri och –het.

Under 1900-talet sker en uttalsförändring som skiljer danskan från svenskan betydligt mer än tidigare. Starkaste förändringen är de försvagade slutstavelserna och det tidigare öppna a-et mer ä-likt. Utvecklingen av talspråket har medfört en stor skillnad mellan skrift- och talspråk.

I en stavningsreform 1948 infördes svenska bokstaven ”å”. Skrivet på danska: ”aa” (uttalat å). Substantiv (förutom egennamn) skrevs inte längre med stor bokstav som det tidigare gjorts, influerat av tyskan.

Majonnäskriget

Danskan har många låneord från engelskan: computer, teenager, babysitter, download och weekend är några exempel och till skillnad från svenskan och norskan, behåller danskan låneorden i sin ursprungsform. En stavningsreform presenterades under mitten av åttiotalet där man föreslog att det skulle finnas ett alternativ med fördanskad stavning av låneord. Mayonnaise skulle exempelvis kunna stavas majonæse.

Men reformförslaget fick stort motstånd bland danska skribenter och journalister och fick namnet Majonnäskriget. Danskarnas tolerans till ord av utländsk karaktär tros vara att danska ord inte stavas som de uttalas.

Offerterbjudande

Vi kan de dialektskillnader som finns. Våra översättare har alltid danska som modersmål och är bosatta i den region översättningen gäller. Begär en offert redan idag genom att mejla era texter till oss. Vi har även en tjänst där du kan få offert eller göra en beställning direkt. Klicka bara på knappen uppe till höger så guidas du vidare!

Frågor och svar

Välkomna att kontakta oss via telefon eller e-post om ni har frågor eller vill veta mer! Ni får prata med någon av våra projektledare som hjälper er vidare. Anlita oss för behovsanpassade översättningar av högsta kvalitet.

Ofta efterfrågade språkkombinationer

Våra översättare levererar översättningar av högsta kvalitet varje dag i följande språkkombinationer:

  • danska-svenska
  • danska-finska
  • danska-norska
  • danska-spanska
  • spanska–danska
  • engelska–danska
  • spanska–danska
  • portugisiska–danska
  • danska–portugisiska

Vi har förstås också översättare som översätter till och från danska för mindre kända språk. Oavsett hur stort eller litet språkområde du vill nå kan Snabböversättare hjälpa dig.