Sverige

Översättning till katalanska

Det katalanska språket har fått sitt namn från den region där det talas mest – Katalonien.

Vår översättningsbyrå väljer noga ut en kvalificerad översättare som bearbetar och översätter era texter till katalanska.

Katalanska översättare

Vi är experter på lokalisering. Det innebär att vi anpassar översättningen efter de lokala förhållanden som kan inverka på textöversättningen.

God lokalkännedom och gedigen utbildning hos översättarna garanterar kvalitet utöver de vanliga.

Spetskompetens

När texten/texterna ska översättas till katalanska har translatorn alltid den språkvarianten som modersmål.

Och med specialkompetens inom ert ämnesområde kan vi erbjuda högsta kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.

Översättningar från engelska till katalanska

Katalanskan har sin härkomst i latinet. Många tror inte att det är någon skillnad på spanska och katalanska. Men det stämmer inte riktigt, det finns differenser.

Franskan och italienskan ligger närmare katalanskan än spanskan gör. Man märker detta tydligt när det gäller konstruktionen av orden.

Vår översättningsbyrå översätter era filer, texter och dokument från engelska till katalanska.

Engelsk-katalanska översättare

Vi har katalanska översättare med specialkompetens inom de flesta ämnesområden. Vi erbjuder högsta tänkbara kvalitet till konkurrenskraftiga priser och med korta leveranstider.

Katalanskt L-ljud och spanskt J-ljud

Spanskan och katalanskan skiljer sig främst i användandet av det katalanska skiljetecknet ·.

Tecknet används när man vill markera att dubbla L inte ska övergå i ett mjukt J-ljud. I spanska uttalas LL med det mjuka, glidande J-ljudet.

Lokaliserade översättare

Oavsett vilken målgrupp er översättning riktar sig till, har vi rätt katalanska översättare för just er. Expertis inom allt från jordbruk till juridik finns hos våra translatorer.

Era engelska texter översätts till katalanska har även genomgått lokalisering.

Lokalisering är ett vanligt ord i många sammanhang. I situationer med katalanska översättningar betyder uttrycket att översättaren väger in lokala faktorer som kan påverka produkten. Det kan vara skillnader i:

  • Dialekter
  • Språkkultur
  • Terminologi

Språkhistoria – katalanska

Katalanskan är ett språk, döpt efter regionen där den är mest talad, Katalonien. Regionen Katalonien löper längst med Spaniens östkust.

Det katalanska språkets användning sträcker sig även utanför Spaniens gräns, och rör sig in i södra Frankrike, till provinsen Rousillon. Språket används även i Andorra och Sardinien i Italien.

I Andorra och Katalonien har katalanskan blivit ett erkänt officiellt språk dock inte i Frankrike där enbart franskan har den positionen.

Oavsett om katalanska är officiellt erkänt eller inte, så talas språket av över 11 miljoner människor runt om i världen.

Vår översättningsbyrå hjälper er gärna med era professionella översättningar till katalanska!

Härstamning från latinet

Katalanskan har sitt ursprung i latinet, ett så kallat romanskt språk, men trots att det talas mest i det Spanska Katalonien, liknar inte katalanskan spanskan särskilt mycket.

Snarare syns ett släktskap med franskan och italienskan i hur orden är konstruerade. Spanskan skiljer sig markant från de andra tre språken som ni kan se i exemplet här nedanför.

Exempel: ordet äta

Katalanska – menjar
Italienska – mangiare
Franskan – manger
Spanska – comer

Men det finns också ord som stavas likadant, eller nästan likadant, på katalanska och på spanska, men som betyder olika saker.

Exempel: ordet cercar

Katalanska – att söka.
Spanska – att fäktas.

Egna tecken

Något annat som skiljer spanskan och katalanskan från varandra är det unika katalanska skiljetecknet ·.

Tecknet används för att visa när dubbla L inte övergår i ett glidande J-ljud, så som det blir i spanska när två L ställs bredvid varandra. Därför skriver man på katalanska intel·lectual, för att markera att det är distinkta L-ljud i mitten av ordet.

Katalanskan är ett språk som böjer ord på grund av flera anledningar, som huruvida ordet är i plural eller singular och beroende på vilket kön ordet har.

Ordet feliç (glad) skrivs just så i oböjd form. Om det är flera kvinnor som är glada, stavas det feliços och feliçes om det är flera glada män. På så sätt liknar katalanskan spanskan, då spanskan också böjer efter både genus och antal.

Översättningar från svenska till katalanska

Katalanska särskiljer sig från spanska och ligger närmare franska och italienska i mångt och mycket. Vi erbjuder översättningstjänster från svenska till katalanska.

Skiljetecken

Något unikt för katalanskan är skiljetecknet ·.

När två L ställs bredvid varandra i spanskan (exempel intellectual) bildas ett glidande J-ljud. I katalanska skrivs samma ord med det unika skiljetecknet så här: intel·lectual. Detta markerar att det ska uttalas som L och inte J.

Katalanska böjer ord beroende på om ordet är i plural eller singular och vilket kön ordet har. Här är spanskan och katalanskan lika varandra.

Svensk-katalanska översättare – lokalisering

Vi har expertisen om de små dialektala skillnaderna i de stora språken. Vi har katalanska översättare inom alla ämnesområde, alltid med målspråket som modersmål och specialkompetens inom det specifika ämnet.

Detta gör att vi kan erbjuda högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser. När man väger in eventuella lokala påverkande faktorer i en översättning, i detta fall Katalonien, kallas det för lokalisering.

Offerterbjudande

För att vi ska kunna beräkna kostnaden för er översättning, måste vi granska det material ni vill ha översatt. Bifoga och skicka era texter i ett mejl så analyserar vi underlaget och återkopplar till er snarast möjligt.

Vi har även en tjänst där du kan få offert eller göra en beställning direkt. Klicka bara på knappen uppe till höger så guidas du vidare! Vi har många kunder som anlitar oss för återkommande uppdrag. Hos oss får ni kvalitetssäkrade översättningar till rimliga priser.

Kontakta oss

Vill ni ha mer information om katalanska översättningar?  Kontakta oss så svarar vi på era frågor. Hos oss får ni garanterade kvalitetsöversättningar till rimliga priser och korta leveranstider.