Sverige

Hmongspråket

Hmong är snarare en språkgrupp än ett enskilt språk. Det finns en mängd olika dialekter som främst talas i norra Vietnam, Laos och Thailand. Det är en relativt liten språkgrupp med knappt fyra miljoner modersmålstalare. Hmong kan huvudsakligen delas in i tre dialekter:

  • hmong daw (kallas även hmong der)
  • mong njua (kallas även mong leng)
  • danashan

Vår översättningsbyrå hanterar samtliga dialekter. Hör bara av dig om du har några frågor kring vilken dialekt som lämpar sig bäst för ditt översättningsuppdrag så får du hjälp av en av våra projektledare. Bland amerikaner som talar hmong är hmong daw och mong njua de vanligaste dialekterna. Precis som kinesiskan är hmong ett tonspråk, vilket innebär att vissa ord kan få olika betydelser beroende på i vilket tonläge de uttalas. Även svenska kan klassas som ett tonspråk, men inte i lika stor utsträckning.

Ett förbjudet skriftspråk

Det råder viss tveksamhet kring exakt vad som hände, men man tror att hmongs ursprungliga skriftspråk dog ut under 1600-talet, då det var belagt med dödsstraff att använda det skriftspråket. Det var först under mitten av 1900-talet som hmong fick ett nytt skriftspråk. Det nya skriftspråket är till stor del baserat på det latinska alfabetet och det var tre västerlänningar som utvecklade det. Detta skriftspråk används i stor utsträckning av översättare och på internet. Våra översättare behärskar detta moderna skriftspråk och samtliga av våra översättare till hmong är modersmålstalare.

Verbanvändning i hmong

Sättet man använder verb på i hmong skiljer sig något från hur verb används i andra språk. Dessa är de två viktigaste distinktionerna:

Flera verb per mening

Medan man i svenska ofta bara har ett verb i en enkel mening kan man i hmong ha uppåt fem. Man använder då ofta synonymer, men vars betydelser skiljer sig något från varandra.

Verb böjs inte efter tempus

I hmong har inte verben någon tempusböjning. Man använder istället adverb för att visa när något inträffar.

Översättning från engelska till hmong

Vi är en översättningsbyrå med stora kunskaper i de små språken. Med ett massivt nätverk av översättare världen över kan vi hantera de flesta språkkombinationerna.

Välutbildade översättare med spetskompetens inom olika ämnesområden höjer standarden ytterligare. Vi garanterar kvalitetssäkrade texter till rimliga priser. När vi anlitar översättare ser vi till följande aspekter:

  • Utbildning
  • Tidigare översatta objekt
  • Modersmål (här måste hmong vara modersmålet)
  • Kunskaper i engelska (översättningens källspråk)
  • Spetskompetens inom det ämnesområde som översättningen gäller

Bedömningen grundas på att översättaren ska ha rätt kompetens och specialkunskaper i förhållande till ert textinnehåll. Vi garanterar att terminologiska uttryck och språkbruk översätts på ett autentiskt sätt i relevans till källspråket.

Offerterbjudande

Mejla det material ni vill ha översatt från svenska eller engelska till hmong så återkommer vi med ett offerterbjudande som ni får ta ställning till. Vi har även en tjänst där du kan få offert eller göra en beställning direkt. Klicka bara på knappen uppe till höger så guidas du vidare! Vi har många kunder som anlitar oss för återkommande uppdrag.

Kontakt

Välkomna att ta telefonkontakt med oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda och hur vi kan hjälpa er på bästa sätt. Alla uppgifter ni behöver finns på sidan Kontakt.