Sverige

Språkhistoria – dari 

I Afghanistan finns två officiella språk: dari och pashto. Dessa är högspråksvarianter av standardpersisk och delar av den indoeuropeiska språkfamiljen.

Hos vår översättningsbyrå får ni korrekta översättningar till och från dari av högsta kvalitet. Med ett globalt nätverk av översättare kan vi täcka de flesta översättningsbehov idag.

Folkgrupper och persiska språk

Afghanistans befolkning utgörs av fyra större och ett trettiotal mindre folkgrupper. De största folkgrupperna är: pashtuner, tadzjiker, hazarer, uzbeker, aimaker och turkmener.

Andra språkvarianter i Afghanistan, förutom dari och pashto, är: uzbekiska, turkmenska, kirgiziska. Utöver dessa talas 30 mindre språk där baluchiska, pashai och kafirspråk är några exempel.

Översättningar från engelska till dari 

Vår kundkrets sträcker sig från enskilda personer till större företag och organisationer.

Vi skräddarsyr er översättning från engelska till dari och lokalisering är en självklar del i vårt sätt att arbeta.

Era texter anpassas alltid i förhållande till geografiskt område och dialektala differenser.

Olika typer av översättningar

Behöver du som privatperson översätta ett e-postmeddelande eller behöver ni som företag översätta engelska instruktioner från engelska till dari?

 Vi erbjuder våra översättningstjänster till alla oavsett dokumenttyp, textmängd och komplexitet.

Med konkurrenskraftiga priser och kvalitetssäkrade texter av högsta standard, har vi idag en stark position på översättningsmarknaden. Vi är kända för vår höga kvalitet, snabba  respons och goda service.

Översättning från svenska till dari 

Översättningsbyrån Snabböversättare  hanterar och bearbetar era svenska dokument till dari. Oavsett dokumenttyp och mängden text har vi kompetensen ni söker.

Lokalisering – dari eller pashto

I Afghanistan finns många olika språkvarieteter inom persiskan. Dari och pashto (även pashtu) är de två officiella språken.

Vi är väl insatta i de dialektala differenser och olika språkvariationer som finns och med sakkunniga översättare garanterar vi kvalitetssäkrade texter.

Effektivisering

Tack vare kostnadseffektiva rutiner kan översättningsbyrån vi reducera en stor del av de administrativa omkostnaderna och pressa priserna ut mot kund. Detta utan att tumma på den höga kvaliteten.

Översättningsbyrå för dari 

Dari är en högspråksvariant av persiska som talas i Afghanistan. Språket hör till den iranska grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen.

Vi har kunskapen som krävs för olika typer av översättningar. Brev, myndighetstexter eller manualer är bara några exempel på vad vi kan översätta.

Arkaisk fonetik

Standardpersiska och dari skiljer sig relativt lite från varandra. De största  differenserna är att dari har ett arkaiskt uttal och ordförråd samt låneord från engelska (standardpersiska har påverkats mer av franskan).

Dari som modersmål – lokalisering

De översättare vi anlitar har målspråket som modersmål och lokal kännedom om eventuella dialektala avvikelser. Med den spetskompetens och sakkunskap våra översättare har, kan vi garantera er som kund bästa tänkbara kvalitet på er översättning.

Hög kvalitet – snabb leverans – billigt

Varför inte begära en offert redan idag? Skicka era texter i ett mejl så ser någon av våra projektledare över materialet och återkommer så fort som möjligt med en prisvärd offert. Vill ni ha en offert på ett mindre textdokument kan ni använda er av formuläret.

Kontakt

Välkomna att ringa till oss så hjälper vi er vidare.  Vi skräddarsyr er översättning utifrån de behov och önskemål ni har.