Sverige

Översättningsbyrå berber

Berber är egentligen ett samlingsnamn för ett antal besläktade språk som talas i Nordafrika, främst i Marocko och Algeriet. Språket tillhör den afroasiatiska språkfamiljen, en familj som även inkluderar språk som arabiska och hebreiska. Med berber avser man vanligtvis språken: tamashek (tuaregiska), kabyliska, rif, tamazight och tachelhit.

Sammanlagt har dessa berberspråk cirka trettio miljoner modersmålstalare.

Lokalisering

Vi tar hänsyn till lokala faktorer som inverkar på översättningen. Det kan vara dialektala avvikelser, terminologiska uttryck och kulturella influenser.

När man väger in dessa faktorer kallas det lokalisering. Detta är ofta avgörande för en autentisk översättning. Hos oss får ni alltid lokaliserade översättningar.

Översättningar till och från berber

Då vi samarbetar med ett utbrett nätverk av frilansande översättare i hela världen så kan vi erbjuda snabba och kvalitativa översättningar i flertalet tidszoner. För just berber är lokalisering en väldigt viktig aspekt då skillnaderna mellan olika berberspråk kan vara omfattande. Vänd dig till oss om du är osäker på vilket berberspråk du behöver så hjälper vi dig vidare.

Vår översättningsbyrå ser till att din översättning utförs av rätt översättare. I vårt urval tar vi hänsyn till många faktorer, bland annat vilket ämnesområde din text gäller. Det nätverk av översättare som vi har etablerat innehåller experter inom majoriteten av ämnesområden, däribland medicin, juridik och ekonomi.

Berberspråk i skrift

För berber används olika alfabet, beroende på kontext (informellt och formellt) och beroende på vilket berberspråk det gäller. Tamazight, exempelvis, använde först alfabetet tifinagh, ett alfabet som fortfarande brukas av tuaregerna. Övriga berberspråk nyttjar idag till stor del antingen det arabiska eller latinska alfabetet.

Trots att vissa berberspråk använder det arabiska alfabetet så skiljer sig berberspråken mycket från arabiska, främst för att berberspråken, till skillnad från arabiska, inte är semitiska. Dock innehåller dagens berberspråk ett stort antal arabiska lånord.

Översättning från engelska till berber

Vi är en översättningsbyrå med stora kunskaper i de små språken. Med ett massivt nätverk av översättare världen över kan vi hantera de flesta språkkombinationerna.

Välutbildade översättare med spetskompetens inom olika ämnesområden höjer standarden ytterligare. Vi garanterar kvalitetssäkrade texter till rimliga priser. När vi anlitar översättare ser vi till följande aspekter:

  • Utbildning
  • Tidigare översatta objekt
  • Modersmål (här måste berber vara modersmålet)
  • Kunskaper i engelska (översättningens källspråk)
  • Spetskompetens inom det ämnesområde som översättningen gäller

Bedömningen grundas på att översättaren ska ha rätt kompetens och specialkunskaper i förhållande till ert textinnehåll. Vi garanterar att terminologiska uttryck och språkbruk översätts på ett autentiskt sätt i relevans till källspråket.

Offerterbjudande

Mejla det material ni vill ha översatt från svenska till berber så återkommer vi med ett offerterbjudande som ni får ta ställning till. Vi har även en tjänst där du kan få offert eller göra en beställning direkt. Klicka bara på knappen uppe till höger så guidas du vidare! Vi har många kunder som anlitar oss för återkommande uppdrag.

Kontakt

Välkomna att ta telefonkontakt med oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda och hur vi kan hjälpa er på bästa sätt. Alla uppgifter ni behöver finns på sidan Kontakt.