Sverige

Garanterad kvalitet. Kompetenta översättare. Smidig process.

Det finns inget utrymme för fel när det gäller människors hälsa. Det är vi väl medvetna om. Därför säkerställer vi en exakt och noggrann översättning av dina medicinska dokument.

Begär en offert nu

Medicinska översättningar inom Life science, medicinteknik och läkemedelsindustrin

Som specialist på medicinteknik, läkemedel eller Life Science har du ett unikt ansvar eftersom patienter litar på dig i fråga om viktiga hälsofrågor.

Användarna av dina produkter måste även kunna lita på att bipacksedel, anvisningar för medicintekniska produkter och informationsbroschyrer stämmer. Här finns det inget utrymme för fel.

Det förstår vi. Därför hanterar vi översättningen av dina medicinska, medicintekniska och läkemedelsrelaterade dokument med högsta noggrannhet och arbetar uteslutande med högkvalificerade medicinska översättare.

Du kan lita på oss. Snabböversättare är en översättningsbyrå som är certifierade enligt ISO 9001 och arbetar i enlighet med ISO 17100. Din fördel? Alla dina medicinska översättningar är av högsta kvalitet.

När du bestämmer dig för Snabböversättare drar du fördel av:

 • ett smidigt projektförlopp
 • kompetenta medicinska översättare
 • fyra ögon-principen
 • en säker hantering av dina känsliga uppgifter
 • en tydlig kommunikation

Intresserad? Kontakta oss i dag. Våra svenska projektledare hjälper dig gärna!

Begär en offert nu

Medicintekniska översättningar

Vill du erövra internationella marknader? Vi hjälper dig gärna med detta. Det finns några saker som du måste ta hänsyn till när du vill marknadsföra dina medicintekniska produkter i andra länder. Till exempel så föreskriver EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter även översättningar till varje målmarknad.

Vi hjälper dig gärna med medicinteknisk översättning av din produktdokumentation till flera språk – av högsta kvalitet, enligt standardförfarande och naturligtvis inom utsatt tid.

Högkvalificerade medicinska översättare: Tillförlitligt. Konfidentiellt. Korrekt.

Vid översättning av medicinska rapporter och vårdjournaler, informationsbroschyrer till patienter, bipacksedlar och kliniska studier måste varje detalj stämma – i synnerhet de medicinska termerna.

Du kan därför lita på att dina medicinska, medicintekniska och läkemedelsrelaterade texter hamnar i rätta händer hos våra noggrant utvalda och beprövade medicinska översättare, som:

✅ översätter till sitt modersmål,

✅ är utbildade inom medicinska översättningar,

✅ till en del har studerat medicin eller farmaci, eller

✅ är utbildad vårdpersonal.

De är därmed väl förtrogna med den medicinska jargongen. Självklart undertecknar de även ett sekretessavtal. Med oss är du alltid på den säkra sidan.

På begäran kan vi förse dig med en fast översättare ur vår pool med cirka 200 handplockade medicinska språkexperter som kommer att arbeta med alla dina projekt.

Översättning av medicinska rapporter

Arbetar du på sjukhus eller som patientadministratör och behöver översättningar av medicinska rapporter eller samtyckesformulär till dina internationella patienter? Då är det viktigt med expertkunskap och noggrannhet. Det erbjuder Snabböversättare.

Vi använder oss uteslutande av erfarna medicinska facköversättare, som är väl förtrogna med det aktuella ämnet och ofta även har en bakgrund som vårdpersonal eller läkare.

Vid behov hjälper vi dig även med auktoriserade översättningar av medicinska handlingar till dina patienter vid försäkringsfrågor eller rättsprocesser.

Låt dig övertygas av dessa fakta

Över 50 tillgängliga språkkombinationerMer än 10 000 framgångsrikt genomförda medicinska översättningsprojektCirka 300 högkvalificerade medicinska översättare

”Vi litar på samarbetet med Snabböversättare”

Vid medicinska, medicintekniska och läkemedelsrelaterade översättningar efterfrågas diskretion, noggrannhet och snabbhet. När du väljer en leverantör av översättningstjänster måste du säkerställa att översättaren:

 • kan den aktuella terminologin
 • översätter texten korrekt
 • vid behov kan leverera översättningen snabbt

Vi på Snabböversättare hjälper dig med detta så att du kan fokusera på din kärnverksamhet och på att ta hand om dina patienter.

Begär en offert nu

Vanliga frågor

Vad är en medicinsk översättning?

Begreppet ”medicinsk översättning” hänför sig till översättning av dokument och handlingar inom hälsovården, till exempel informationsbroschyrer och samtyckesformulär till patienter, medicinska rapporter och vårdjournaler, bruksanvisningar till medicintekniska produkter, bipacksedlar och så vidare.
 
De innehåller ofta känsliga uppgifter och måste översättas exakt och felfritt med rätt termer av specialutbildade medicinska översättare.

Hur lång tid tar en medicinsk översättning?

Hur lång tid en medicinsk översättning tar beror på hur långt dokumentet är. En professionell medicinsk översättare översätter i genomsnitt 2 000 ord per dag. Därefter ska texten korrekturläsas av en annan person. På vår offertsida kan du ladda upp ditt dokument och få en förväntad leveranstid samt ett kostnadsförslag på bara några få minuter.

Hur beställer jag en säker medicinsk översättning?

Medicinska översättningar ska översättas uteslutande av special- och vidareutbildade medicinska facköversättare. Du kan antingen söka direkt efter en specialistöversättare på jobbportaler eller anlita en pålitlig leverantör av översättningstjänster.

Hur mycket kostar en medicinsk översättning?

Priset för medicinska översättningar beräknas främst på ordantalet i originaldokumentet, önskad språkkombination och leveranstid. För att få ett konkret kostnadsförslag kan du ladda upp ditt dokument på vår offertsida, välja originalspråk, expertområdet ”Medicinska översättningar” och målspråk. Vårt verktyg presenterar då olika leveranstider med motsvarande pris.

Hur gör jag om jag behöver en brådskande översättning av ett medicinskt dokument?

Ladda upp dokumentet på vår offertsida, välj originalspråk, expertområdet ”Medicinska översättningar” och målspråk. Vårt verktyg presenterar då olika leveranstider med motsvarande pris. I mycket brådskande fall kan du ringa oss på 08–580 978 77 .

Vi behöver en auktoriserad medicinsk översättning. Hur fungerar det?

Vi erbjuder auktoriserade översättningar till företagskunder genom certifierade översättare. Ladda upp ditt dokument direkt på vår offertsida eller skicka ett e-postmeddelande till info@snabboversattare.se.

Vilka språkkombinationer erbjuder Snabböversättare för medicinska översättningar?

Vi översätter medicinska rapporter till svenska sjukhus och patientadministratörer från framför allt svenska till engelska. Vi kan även översätta medicinska, medicintekniska och läkemedelsrelaterade dokument till många andra språkkombinationer.

Behöver du högkvalitativa medicinska, medicintekniska eller läkemedelsrelaterade översättningar? Snabböversättare har fler europeiska filialer och samarbetar sedan mer än 20 år tillbaka med kända Medtech-, läkemedels- och Life Science-företag.

Begär en offert nu

Medicinska översättningar

Vi översätter följande material till den medicinska sektorn:

 • informationsbroschyrer till patienter
 • samtyckesformulär till patienter
 • medicinska rapporter och vårdjournaler
 • produktbeskrivningar
 • diagnostiska handlingar
 • medicinsk programvara
 • utbildningsmaterial
 • bruksanvisningar
 • kliniska studier
 • förpackningstexter och märkningar
 • marknadsföringsmaterial