Sverige

Garanterad kvalitet. Kompetenta översättare. Smidig process.

Representera dina kunder och klienter säkert över gränserna – med tillförlitligt översatta urkunder, avtal och patent. Vi erbjuder dig snabb och kompetent hjälp. Du kan koncentrera dig helt på din juridiska expertis.

Begär en offert nu

Juridiska översättningar till managementkonsulter, revisorer, notarius publicus, kanslier och advokatbyråer

Som managementkonsult, revisor eller advokat hanterar du dagligen viktiga dokument. Du måste kunna lita på att dokumentens innehåll stämmer och att de uppfyller lagstadgade krav. Det förstår vi. Därför hanterar vi översättningen av dina juridiska texter, patent och urkunder med högsta noggrannhet och arbetar uteslutande med högkvalificerade juridiska översättare.

Du kan lita på oss. Snabböversättare är en översättningsbyrå som är certifierad enligt ISO 9001 och arbetar i enlighet med ISO 17100. Din fördel? Alla dina juridiska översättningar är av högsta kvalitet.

När du bestämmer dig för Snabböversättare drar du fördel av:

 • ett smidigt projektförlopp
 • kompetenta juridiska översättare
 • fyra ögon-principen
 • en säker hantering av dina känsliga uppgifter
 • en tydlig kommunikation

Intresserad? Kontakta oss i dag. Våra svenska projektledare hjälper dig gärna

Begär en offert nu

Högkvalificerade juridiska översättare: Tillförlitligt. Konfidentiellt. Korrekt.

Vid översättning av avtal, patent och urkunder måste allt stämma in i minsta detalj. Det får inte förekomma några fel och de juridiska termerna måste vara helt korrekta.

Du kan därför lita på att dina juridiska texter hamnar i rätta händer hos våra noggrant utvalda och beprövade juridiska översättare, som:

✅ översätter till sitt modersmål,

✅ är specialiserade på juridiska översättningar,

✅ har en juridisk utbildning eller

✅ är specialiserade jurister.

De är väl förtrogna med juridiska begrepp och det aktuella rättssystemet. Självklart undertecknar de även ett sekretessavtal. Med oss är du alltid på den säkra sidan.

Vi hjälper dig gärna även med auktoriserade översättningar av dina klienters urkunder och utbildningskvalifikationer till svenska samt från svenska till andra språk – vid behov även med apostille.

På begäran kan vi förse dig med en fast översättare ur vår pool med cirka 100 handplockade språkexperter som kommer att arbeta med alla dina projekt.

Felfria patentöversättningar

Arbetar du på en advokatbyrå och behöver patentöversättningar för dina utländska klienter? Då är det viktigt med expertkunskap och noggrannhet. Det erbjuder Snabböversättare.

Med oss uppfyller du inte bara alla lagstadgade krav såsom särskild numrering av varje rad. Du kan även garantera dina klienter teknisk expertkunskap. Vi använder oss uteslutande av tekniska facköversättare, som är förtrogna med det aktuella ämnet och ofta även är utbildade ingenjörer.

Juridiska översättningar – när säkerhet och dataskydd är av högsta vikt

Många juridiska översättningar, i synnerhet inom straffrätt och brottsbekämpning, är höggradigt konfidentiella. Vid översättning av WhatsApp-meddelanden eller chattar som ingår i en rättsprocess ställs särskilda krav på översättaren.

På begäran kan vi erbjuda dig ett sekretessavtal och tack vare vår ISO-certifiering säkerställa skyddet av dina konfidentiella dokument. Vi garanterar dig:

 • efterlevnad av beprövade riktlinjer för kvalitetsstyrning
 • kontroll av alla översättningar med moderna CAT- och QM-verktyg
 • högkvalitativa översättningar tack vare fyra ögon-principen

Juridiska översättningar till flyttkonsulter

För flyttkonsulter hör urkunder på olika språk till vardagen. Innan företag kan anställa utländska medarbetare måste ofta

 • utländska utbildningskvalifikationer,
 • vigselbevis,
 • födelsebevis och
 • andra civilståndshandlingar

översättas av auktoriserade översättare. Vi på Snabböversättare hanterar tio till tjugo sådana översättningsuppdrag varje vecka. Vi översätter många urkunder från ukrainska, kinesiska och engelska till svenska, men erbjuder även andra språkkombinationer. Du kan tryggt anförtro oss dina urkundsöversättningar.

Begär en offert nu

Låt dig övertygas av dessa fakta

Cirka 50 patentöversättningar per årMer än 1 000 översatta civilståndshandlingar varje år300 högkvalificerade juridiska översättare

Utmaningar vid juridiska översättningar

Den som behöver en juridisk översättning för första gången känner sig ofta överväldigad. Detta område inom översättning är mycket mångsidigt och ställer talrika krav. Här belyser vi de tre viktigaste utmaningarna och missförstånden.

1. Olika rättsområden – olika juridiska termer

Inom juridiken finns det olika rättsområden, till exempel:

 • arbetsrätt,
 • arvsrätt,
 • EU-rätt och internationell rätt,
 • bolagsrätt,
 • straffrätt,
 • patenträtt samt
 • förknippade områden såsom ekonomi och medicin.

Varje område har sina egna juridiska termer. Därför är det viktigt att juridiska dokument översätts professionellt och med relevanta juridiska termer – av utbildade facköversättare som kan sitt hantverk.

2. Absolut noggrannhet – inget utrymme för tolkningar

Eftersom juridiska översättningar inte lämnar något utrymme för tolkningar måste varje text översättas exakt och precist från originalspråket till målspråket. Även valet av rätt facktermer spelar en avgörande roll.

På begäran tar vi fram en ordlista med obligatoriska begrepp för våra kunder och säkerställer därmed rätt termer för varje projekt.

3. Anpassning till ett annat rättssystem – vad heter det?

I allmänhet sker ingen anpassning av det utländska rättssystemet vid en juridisk översättning. Om du till exempel vill få dina allmänna villkor översatta från svenska till engelska är originalversionen fortfarande juridiskt bindande. I detta fall fungerar översättningen framför allt som ett förmedlande av information till ett annat språk. Den är inte rättssäker.

Om den juridiska översättningen ska anpassas till ett annat rättssystem, måste en jurist specialiserad på detta anlitas.

”Vi litar på samarbetet med Snabböversättare”

När du väljer en leverantör av översättningstjänster måste du säkerställa att översättaren:

 • kan den aktuella terminologin
 • översätter texten korrekt
 • vid behov kan leverera översättningen snabbt

Vi på Snabböversättare hjälper dig med detta så att du kan fokusera på din kärnverksamhet och på att ta hand om dina kunder och klienter.

Begär en offert nu

Vanliga frågor

När behöver jag en juridisk översättning?

Du behöver en juridisk översättning vid översättning av avtal, patent, urkunder och andra officiella myndighetsdokument. Dessa dokument innehåller ofta känsliga uppgifter och måste översättas diskret, konfidentiellt och korrekt av specialutbildade juridiska översättare.

Hur snabbt får jag en juridisk översättning?

Hur lång tid en juridisk översättning tar beror på hur långt dokumentet är. En professionell juridisk översättare översätter i genomsnitt 2 000 ord per dag. Därefter ska texten korrekturläsas av en annan person. På vår offertsida kan du ladda upp ditt dokument och få en förväntad leveranstid samt ett kostnadsförslag på bara några få minuter.

Hur beställer jag en säker juridisk översättning?

Juridiska översättningar ska översättas uteslutande av specialutbildade juridiska översättare. Du kan antingen söka direkt efter en specialistöversättare på jobbportaler eller anlita en pålitlig leverantör av översättningstjänster. Säkerställ att byrån är ISO 9001-certifierad och arbetar i enlighet med ISO 17100.

Hur mycket kostar en juridisk översättning?

Priset för juridiska översättningar beräknas främst på ordantalet i originaldokumentet, önskad språkkombination och leveranstid. För urkunder finns det normalt ett fast pris eller minimipris. För att få ett konkret kostnadsförslag kan du ladda upp ditt dokument på vår offertsida, välja originalspråk, expertområdet ”Juridiska översättningar” och målspråk. Vårt verktyg presenterar då olika leveranstider med motsvarande pris.

Kan jag få inskannade urkunder översatta?

Naturligtvis. Våra juridiska översättare översätter dina inskannade urkunder och bygger upp layouten enligt originaldokumentet i ett textredigeringsprogram. Vid en auktoriserad översättning bifogas även en kopia av det inskannade dokumentet, eller också sätts allt ihop så att det tydligt framgår att översättningen och originaltexten hör ihop.

Översättningen av en urkund eller ett juridiskt dokument är brådskande. Kan vi få den inom några få dagar?

Naturligtvis. Ladda upp dokumentet på vår offertsida, välj originalspråk, expertområdet ”Juridiska översättningar” och målspråk. Vårt verktyg presenterar då olika leveranstider med motsvarande pris. I mycket brådskande fall kan du ringa oss på 08–580 978 77 .

Vi behöver en auktoriserad översättning. Hur fungerar det?

Vi erbjuder auktoriserade översättningar till företagskunder genom certifierade översättare. Ladda upp ditt dokument direkt på vår offertsida eller skicka ett e-postmeddelande till info@snabboversattare.se.

Vilka språkkombinationer erbjuder Snabböversättare för juridiska översättningar?

I tillägg till de vanligaste europeiska språken som engelska, franska, italienska, spanska, portugisiska, ryska och polska kan vi även erbjuda juridiska översättningar i andra språkkombinationer, till exempel till och från arabiska, turkiska, kinesiska, japanska och koreanska.

Behöver du högkvalitativa juridiska översättningar? Snabböversättare har flera europeiska filialer och samarbetar sedan mer än 20 år tillbaka med kända managementkonsulter, revisorer, kanslier, notarius publicus och advokatbyråer.

Begär en offert nu

Juridisk översättningsbyrå

Vi översätter bland annat följande juridiska dokument:

 • patentansökningar
 • civilståndshandlingar
 • auktoriserade översättningar av utbildningskvalifikationer
 • domskäl och domslut
 • sekretessavtal
 • samarbetsavtal
 • affärsplaner
 • anställningsavtal
 • kompensationsavtal och bokslut
 • vårdjournaler
 • dataskyddsdokumentation