Snabb
översättare
Kundens behov - Vårt fokus
Kundens behov - Vårt fokus

Sekretess

Nyckel i nyckelhål
De textdokument som vi tar emot för översättning är i vissa fall ännu inte offentliggjorda eller innehåller konfidentiell information och måste därför hanteras med stor försiktighet. Vi garanterar er att ni alltid kan känna er trygga och att era dokument är säkra hos. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om sekretess.Nyckel
Säkerhet

Vi vidtar alla nödvändiga tekniska och juridiska säkerhetsåtgärder, för att säkerställa att era dokument behandlas konfidentiellt. För oss är diskretion och säkerhet kring kundens handlingar av yttersta vikt. Våra översättare måste följa våra höga krav angående datasäkerhet. Kontakta oss på mail eller telefon så diskuterar vi fram det som passar er bäst.


Sigill
Kammarkollegiet och auktorisation

Kammarkollegiet är en statlig instans som auktoriserar tolkar och översättare. Dess uppgift är att kunna tillgodose samhällets behov av kompetenta tolkar och översättare. Detta ska bidra till en ökad rättssäkerhet. Skriftlig information mellan exempelvis läkare och patient, polis och brottsoffer och/eller advokat och misstänkt måste vara översatt korrekt. Kammarkollegiet ser till att det finns översättare som håller den standard som krävs vid den här typen av översättningar.


Domarklubba i lagbok
Offentlighets- och sekretesslagen

Här nedanför är ett utdrag från Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400):

”För verksamhet vid myndigheter och domstolar gäller offentlighetsprincipen. Principen innebär att uppgifter som förekommer i det allmännas verksamhet ska vara tillgängliga för allmänheten. Sekretessbelagda, d.v.s. hemliga uppgifter får dock inte fritt lämnas ut. En tolk som fått kännedom om vissa uppgifter vid tolkning hos en myndighet omfattas av sekretesslagen och har samma yttrandefrihet och tystnadsplikt som en tjänsteman. Se offentlighets- och sekretesslagen 2 kap 1 § ”

2019-11-13T10:49:32.5578929Z
Maria Norgren
Vill ni veta mer?

Vår projektledare besvarar gärna era frågor.

Kontakta Maria via e‑mail
American Translators Association LogoLogo för EUATC och VViNProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo
Professionella översättare föredrar oss. Snabböversättare är en företagsmedlem av ProZ, en internationell förening av översättare. Av 42 översättare fick vi 5,0 poäng av 5 möjliga.