Sverige

Mer om medicinska översättningar

Medicinska översättningar är generellt avsedda för en professionell specialistpublik, men vi kan också tillhandahålla översättningar som är skräddarsydda för en bredare målgrupp. Våra specialister på medicinska översättningar har erfarenhet av översättning av patientfoldrar, produktbeskrivningar, diagnostisk dokumentation, medicinsk programvara och förklarande material. Självklart måste en medicinsk översättning vara perfekt. Som översättningsbyrå som specialiserar sig inom det här området kan vi anlita en medicinskt kvalificerad korrekturläsare.

Vår erfarenhet som medicinsk översättningsbyrå

Engelska är standardspråket på detta professionella område, men andra europeiska språk som tyska och franska är också viktiga. Vi har en översättarpool, inklusive översättare med mycket ovanliga språkkombinationer. Medicinska översättare har ofta specialistutbildning så att de är välbekanta med medicinsk terminologi och nomenklatur. De arbetar med specifika översättningsverktyg för att säkerställa ett konsekvent språkbruk. Vårt system gör att vi kan garantera toppkvalitet och snabba leveranser.

Våra expertområden

Det finns många specifika specialistområden inom medicin och vart och ett har sin egen terminologi och sina egenheter. Vårt medicinsk-lingvistiska team har specialistkunskap inom följande områden:

 • Kardiologi
 • Kirurgi
 • Dermatologi
 • Dietik
 • Embryologi
 • Endoskopi
 • Fysioterapi
 • Gynekologi
 • Oralkirurgi och Ortodonti
 • Klinisk neurofysiologi
 • Neurokirurgi
 • Neurologi
 • Onkologi
 • Oftalmologi
 • Ortopedi
 • Plastikkirurgi
 • Psykiatri
 • Radiologi
 • Urologi
 • Obstetrik

Vår kundbas inkluderar läkemedelsföretag, statliga myndigheter och vårdinstitutioner. Vi kan lämna referenser på begäran. Vi har en verifierad och godkänd kundlista med kunder som har förlitat sig på oss för sina översättningsuppdrag.

Våra expertområden

 • Kardiologi
 • Kirurgi
 • Dermatologi
 • Dietik
 • Embryologi
 • Endoskopi
 • Fysioterapi
 • Gynekologi
 • Oralkirurgi och Ortodonti
 • Klinisk neurofysiologi
 • Neurokirurgi
 • Neurologi
 • Onkologi
 • Oftalmologi
 • Ortopedi
 • Plastikkirurgi
 • Psykiatri
 • Radiologi
 • Urologi
 • Obstetrik