Sverige

Översättningsbyrå tigrinja

Tigrinska även kallat tigrinja, är ett semitiskt språk som talas i norra Etiopien och Eritrea. Man uppskattar att språket talas av ungefär 8 miljoner människor.

Tigrinska är det officiella och största språket i Eritrea. Engelska och arabiska är också officiella språk i Eritrea.

Tigrinska eller tigrinja

Både tigrinska och tigrinja är vedertagna uttryck av språket men i sökresultat verkar tigrinja ha något av ett övertag.

Tigrinja är ett konservativt språk, och det språk som står närmast fornetiopiska ge’ez och har med största sannolikhet utvecklats ur det. Tigrinska skrivs med ge’ez-skriften, ett stavelsebaserat skriftsystem som är över tusen år gammalt, nära besläktat med det hebreiska alfabetet.

Tigrinska översättningar

Lokalisering är någonting som är en av våra styrkor som översättningsbyrå. Med det menas kunskapen om skillnader i ett språk i förhållande till vart det talas. Terminologin inom olika ämnesområden kan skilja sig beroende på i vilket land eller del av landet språket talas. I detta fall kan det vara dialektala skillnader mellan Etiopien och Eritrea.

Tigrinska översättare med bred kompetens

Översättningsbyrån Snabböversättare har tigrinska översättare inom de flesta ämnesområden. De har inte bara målspråket som modersmål utan även en gedigen utbildning. Med insikt i det moderna språkbruk som råder så kan vi garantera en översättning av absolut bästa kvalitet.

Språkhistoria tigrinja

De flesta eritreaner bor på landsbygden. Mest tätbefolkat är det bördiga höglandet i mellersta Eritrea, medan de torra områdena längs kusten är glest befolkade.

Befolkningen är mycket ung och befolkningstillväxten är hög. Tigreaner är den största av nio officiellt erkända etniska grupper.

Ge’ez

Tigrinska eller tigrinja som det också kallas, har troligtvis utvecklats från det fornetiopiska språket ge’ez.

Ge’ez är numer ett utdött språk. Det talades av folk i det nuvarande Etiopien och Eritrea och har utvecklats till tigrinska, tigre och amhariska. Språket finns dock fortfarande i den etiopiska liturgin, bibelöversättningar och i andra gamla skrifter.

Skriftspråket ge’ez lever dock vidare i språken amhariska och tigrinja.

Geez kallas också en av den etiopisk-ortodoxa- och eritreansk-ortodoxa kyrkans tre liturgiska psalm-former. De andra två ärEzl,som används vid sörjetider och fastemånader, samt Araray som är en form av glädjesång.

Översättningar till och från tigrinska

Er översättningsbyrå Snabböversättare har expertisen om de olika lokala språkförhållanden som råder i Eritrea. Våra eritreanska översättare har alltid språket som modersmål vilket garanterar en högkvalitativ översättning.

Lokaliserad tigrinsk översättning

  • olika dialekter i olika regioner i Eritrea
  • terminologi inom varierande affärsområden – fiske och industri
  • språkkulturella differenser

Dessa tre punkter är faktorer som inverkar på tigrinska som språk. Det kallas för lokalisering. Vi tar hänsyn till alla dessa faktorer i våra översättningar.

Översättningar engelska – tigrinja

Om du som privatperson eller ni som företag behöver en översättning från engelska till tigrinja då har ni kommit rätt!

Vi har eritreanska översättare med språket som modersmål. Detta gör att ni alltid är garanterad en översättning av högsta kvalitet.

Endast modersmålsöversättare

Våra översättare har inte bara målspråket som modersmål. De är även specialiserade inom olika områden. Från jordbruk till industriella inriktningar.

Eftersom översättarna har språket som modersmål är de också väl medvetna om de språkmässiga skillnader som kan förekomma i landets olika delar.

Lokala förhållanden med språklig betydelse

  • skiftande terminologi inom olika marknadsinriktningar
  • skiftande kultur
  • geografi

Här ovan står tre punkter som alla beskriver lokala förhållanden som kan påverka tigrinska/tigrinja som språk. Det kallas för lokalisering och vi på Snabböversättare vet skillnaderna.

Översättningar från svenska till tigrinja

Vi är en översättningsbyrå med stor kompetens och översättare runt om i hela världen.

Vi har klientel från enskilda personer till börsnoterade företag. Vi översätter dokument av olika komplexitet – från juridiska till mer enkla som e-post.

Oavsett inom vilket ämnesområde ni behöver översätta så har vi expertisen!

Spetskompetens och lokalisering

Översättare som anlitas av oss har:

  • målspråket som modersmål
  • spetskompetens inom varierande marknadsområden
  • expertis om lokalisering: inverkande faktorer på det aktuella språket såsom samhällskultur, språkbruk i olika delar av landet och så vidare

Dessa egenskaper gör oss unika på världsmarknaden i dag. Det är en av anledningarna till vår globala framgång.

Översättningar till tigrinja

Tigrinja benämns även tigrinska. Tillsammans skräddarsyr vi ert projekt.

Är det flera texter som ska översättas från svenska till tigrinja skickar ni dessa per e-post.

Kontakt

Välkomna att ringa till oss om ni har frågor eller känner att ni vill ta reda på mer innan ni skickar era texter till oss. Alla telefonnummer finns på sidan under kontaktfliken.