Sverige

Professionell svensk översättningsbyrå

Effektiv projekthantering och målinriktad insats från professionella svenska översättare gör Snabböversättare idag till en av de största och mest framgångsrika språktjänstföretagen i Sverige.

Vi erbjuder professionella svenska översättningar och högklassig service till såväl privatpersoner och internationella aktörer som börsnoterade företag.

Olika språkkombinationer mellan 150 språk

Vi översätter till över 150 språk inom olika ämnesområden. Oavsett språkkombination och inriktning kan vi hjälpa er.

Våra kvalificerade översättare är specialister inom sitt specifika ämnesområde med målspråket som modersmål. Vi utgår alltid från fasta priser per ord men kan ofta även lämna rabatt på dessa.

Svensk översättning av modersmålsöversättare

En översättning ska vara felfri och en grundlig omarbetning av originaldokumentet. Därför anlitar vi enbart översättare med målspråket som modersmål. Under de år som vi varit verksamma har vi arbetat med alla tänkbara språkkombinationer och inom varierande områden.

Tekniska manualer från tyska till svenska, avtal från spanska till svenska eller finansiella dokument från kinesiska till svenska är bara några exempel på vad vi har hanterat genom åren. Men vår expertis är betydligt bredare än så.

Våra professionella översättare har lång erfarenhet inom översättningsbranschen och dessutom kunskap inom många olika fackområden. Vi kan såväl juridisk och teknisk som medicinsk terminologi. Är behovet en auktoriserad översättning är inte det några som helst problem! Vi har kompetensen och expertisen – er text är i goda händer!

Översättning till svenska av svenska översättare

Snabböversättare är en svensk översättningsbyrå med ett stort urval erfarna och specialiserade översättare som arbetar på frilansbasis.

De översätter endast till sitt modersmål med expertis inom olika fackområden. Källdokumenten kan vara juridiska texter och varierande typer av avtal och villkor.

Tekniska översättare bearbetar bruksanvisningar, specifikationer med mera. Medicinska översättare hanterar exempelvis patientinformation och manualer för medicinteknisk utrustning.

Vi kan tillmötesgå era önskemål oavsett om det rör sig om översättningar av böcker, avtal, tidningsartiklar, ekonomiska rapporter eller bruksanvisningar. Tveka inte att fråga våra projektledare om ni har några funderingar.

Olika språkkombinationer – 150 språk

Vi översätter till över 150 språk och oavsett ämnesområde, språkkombination och inriktning kan vi hjälpa er.

Våra kvalificerade översättare är specialister inom sitt specifika ämnesområde med målspråket som modersmål.

Hög kvalitet och snabb leverans

Det är lätt hänt att översättningar misslyckas om översättaren inte har en god utbildning eller är oerfaren. Vi anlitar enbart översättare som har målspråket som modersmål. Vi garanterar högsta möjliga kvalitet på er översättning.

Det svenska språket

Svenska är ett av de skandinaviska språken och tillhör grenen germanska språk och den indoeuropeiska språkfamiljen.

Svenska är inte bara officiellt språk i Sverige, utan även till viss del i Finland. Där är det lagstadgat att svenska och finska ska ha samma nationella status som officiellt språk.

Cirka 8,5 miljoner människor har svenska som sitt modersmål. Utav dessa bor ungefär 8 miljoner i Sverige och 290 000 i Finland.

Svenska, norska, danska

Svenskar kan kommunicera med norrmän i det närmaste problemfritt, likaså med danskar – det finns dock regionala skillnader. Skåningarna i södra Sverige förstår danska relativt bra tack vare att deras dialekt är nära besläktad med danskan.

Invånare i västra Sverige (exempelvis Värmland och Dalarna) har svårare att förstå danska, men lättare att förstå norska.

Översättning från engelska till svenska

Även om vi svenskar har goda kunskaper i engelska, finns fortfarande ett stort behov av kvalificerad översättning. Vi på Snabböversättare har kompetensen ni söker.

Från våra kontor leder vi ett omfattande nätverk av högskoleutbildade översättare. Våra svenska översättare är bosatta  i Sverige med svenska som modersmål.

Vi har ett gott rykte på den internationella marknaden och är kända för hög kvalitet, snabba leveranser och konkurrenskraftiga priser. Kontakta oss så berättar vi mer!

Svenska som modersmål garanterar ett modernt språkbruk

Eftersom våra översättare är bosatta i Sverige är de väl insatta i svensk  kultur och vad som händer i landet. Er översättning får ett modernt språkbruk. Titta gärna på vår referenssida för information om några företag som anlitar oss för återkommande uppdrag.

Expertis inom ett stort antal ämnesområden

Översättarna i den här språkkombinationen har inte bara svenska som modersmål, utan är även specialiserade på särskilda fackområden. Detta garanterar  en hög kvalitet av era engelsk-svenska översättningar.

Genom vårt massiva nätverk av frilansande modersmålsöversättare, en effektiv organisation och ett modernt system kan vi hålla vår starka position på den globala marknaden idag.

 Några exempel på ämnesområden är: 

 • juridik
 • ekonomi
 • medicin
 • turism
 • teknik
 • säkerhetsdatablad
 • politik
 • EU-relaterade frågor
 • media och journalistik

Översättning från tyska till svenska

Sverige är ett land som tyskarna tycker mycket om och Tyskland är  även Sveriges största handelspartner.

Eftersom affärsrelationen mellan dessa båda länder blir allt starkare är det av stor vikt att kommunikationen sker på ett smidigt sätt.

Vår översättningsbyrå erbjuder tysk-svenska översättningar av högsta kvalitet. Vi hjälper enskilda personer, aktiebolag, företag, organisationer och myndigheter.

Specialiserade översättare för olika ämnesområden

Vi har ett omfattande nätverk av diplomerade översättare som bor i Sverige och som har svenska som modersmål så ni kan alltid vara säkra på att få en tysk–svensk översättning som innehåller ett modernt språkbruk och korrekt grammatik.

De frilansande översättarna är även specialiserade på särskilda fackområden. Exempel på områden kan vara: juridik, litteratur, turism, kultur, historia, EU-relaterade frågor, media och journalistik.

Professionell översättning från spanska till svenska

Genom Snabböversättare får ni effektiv och professionell service och en översättning av hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt marknadspris.

Spansk–svenska översättningar för företag och organisationer

Spanskans betydelse som globalt språk ökar, både när det gäller affärer och kulturella sammanhang.

Vi översätter åt alla. Privatperson, enskilt företag, organisation eller myndighet spelar ingen roll. Vi hjälper er! Meritförteckningar, avtal, instruktionsmanualer är några exempel på vad vi brukar översätta från spanska till svenska.

Efterfrågan och tillgång

Vi ser tydligt en ökad efterfrågan på spansk-svenska översättningar. Vi har resurserna som marknaden skriker efter. Våra svenska översättare har gedigen utbildning och/eller erfarenhet inom den bransch er översättning gäller.

Snabb leverans med hög kvalitet

De flesta kunder behöver ha sina spansk–svenska översättningar inom en viss tidsram. Vi har tre olika leveransnivåer som vi kan erbjuda er:

 • snabb leverans
 • standardleverans
 • ej brådskande leverans

Även om vi är billigare än många av våra konkurrenter betyder inte det att kvaliteten är sämre. Tvärtom, vi är idag den snabbast växande översättningsfirman på Europamarknaden. Vi expanderar företaget i flera nya länder och framgången fortsätter.

Auktoriserade översättningar

En auktoriserad översättning från spanska till svenska har en längre leveranstid än övriga typer av översättningar. Anledningen är att det krävs en viss typ av certifiering och översättare.

Detta kan vara bra att ha i åtanke när man begär en offert för en översättning så att man är ute i god tid.

Begär en offert

Ta reda på vad era texter kostar att översätta genom att begära en offert redan idag. Bifoga era textfiler via e-post så granskar någon av våra projektledare underlaget och återkommer med ett offerterbjudande så snart som möjligt.

Ni kan även kontakta oss per telefon om ni har några frågor. Vi skräddarsyr er textöversättning efter behov och önskemål.