Sverige

Serbisk översättningsbyrå 

Vi samarbetar med kvalificerade översättare som har serbiska som modersmål. Vi garanterar prisvärda och högkvalitativa översättningar.

Vi har serbiska översättare inom varje ämnesområde på den globala affärsmarknaden.

På så sätt kan vi lätt uppfylla era önskemål oavsett om översättningen handlar om:

 • böcker
 • avtal
 • tidningsartiklar
 • finansiella rapporter
 • bruksanvisningar
 • korrespondens med Serbien

Fråga våra projektledare om de exakta villkoren. Vi kan erbjuda många olika språkkombinationer till eller från serbiska. Hör av er till oss så berättar vi mer.

Serbiska översättare – lokalisering

Allt fler företag upptäcker de sydosteuropeiska länderna som viktiga samarbetspartners för import, export och produktion. En smidig affärskommunikation är en förutsättning för en bra affärsrelation. Vi hjälper er i kommunikationen till och från serbiska.

Med serbiska översättare bosatta i Serbien kan vi kalla oss lokaliseringsexperter. Kunskapen de serbiska översättarna har inom varierande fackområden bidrar också till vår starka position på marknaden idag.

Vi översätter era juridiska dokument, tekniska manualer, medicinska innehållsförteckningar eller vad det än på vara på ett professionellt sätt. Vår översättningsbyrå Snabböversättare tar hänsyn till eventuella  särdrag i språket. Hos oss får ni en kvalitetsprodukt.

Vi översätter från engelska till serbiska

Serbiska är ett av de sydslaviska språken. Många av de slaviska språkvarianterna ligger varandra nära.

Översättningsbyrån Snabböversättare har kunskapen om hur de skiljer sig från varandra.

Engelsk-serbiska översättningar

Våra serbiska översättare finns stationerade i Serbien eller regioner där språket talas. De har serbiska som modersmål och utbildning och/eller erfarenhet inom ert specifika fackområde.

När vi anlitar en översättare för en textöversättning från engelska till serbiska bedömer vi hur kompatibel personen är med uppdraget.

Vi kräver att översättaren ska ha:

 • serbiska som modersmål
 • kompetens inom översättningens ämnesområde
 • mycket god utbildning i källspråket

Högkvalitativ översättning till låg kostnad

Att kunna leverera en högkvalitativ produkt är viktigt för oss. Eftersom våra översättare även jobbar kvällar och helger innebär det att vi också kan garantera korta leveranstider.

Men det bästa av allt är att vi tack vare effektiva arbetsrutiner kan hålla låga marknadspriser.

Serbisk språkhistoria

De slaviska språken är en grupp språk med många varianter. För en utomstående kan språken verka lika och vara svåra att skilja åt.

Men det finns avgörande skillnader. Översättningsbyrån Snabböversättare ger här lite information om det serbiska språket.

Sydslaviska språk

Serbiska är ett sydslaviskt språk. Bosniska och makedonska är två andra. Det finns cirka nio miljoner serbisktalande. Åtta miljoner av dessa bor i det forna Jugoslavien.

I Serbien och Bosnien-Hercegovina är serbiska officiellt språk. I flera angränsande länder är det ett erkänt minoritetsspråk.

Serbiskan ligger språkligt nära nedanstående språk:

 • kroatiska
 • bosniska
 • montenegrinska

De som talar och skriver dessa språk förstår varandra väl.

Olika alfabet

Redan 1818 fanns ett kyrilliskt-serbiskt alfabet. Några år därefter, 1835, hade ett latinskt-serbiskt alfabet utvecklats. Båda alfabeten används i Serbien idag. Det kyrilliska alfabetet används oftare i officiella sammanhang  och det latinska brukas mer i den privata sektorn.

Serbokroatiska

Från 50-talet fram till början på 90-talet benämndes dessa språk som serbokroatiska. Men därefter har språken särskiljt sig från varandra på olika sätt.

Det som skiljer serbiskan från de övriga språken är olikheter i fonetik, alltså uttal av ord. Där en kroat säger porculanom porslin, säger en serb porcelan; U utbyts ofta mot E i de två språken. Bokstäverna H och V har ett liknande förhållande, där en serb säger duvan om tobak och en bosnier eller kroat säger duhan.

Översättningar från svenska till serbiska

Kunskap om grammatik, fonetik, språkkultur och lagar är viktigt. För oss på översättningsbyrån Snabböversättare är det grunden till vårt företag.

Vi är stolta över att kunna erbjuda översättningar av högsta tänkbara kvalitet. Vi vet vad som skiljer språkvarianterna åt i olika länder och regioner.

Svensk-serbisk översättning

När det gäller en översättning från svenska till serbiska är vi noga med vilken översättare vi väljer. Är texten/texterna juridiska, medicinska eller tekniska ska översättaren ha kunskap inom de relevanta områdena.

Översättaren ska också ha:

 • målspråket som modersmål, i detta fall serbiska
 • goda vitsord från tidigare uppdrag
 • utmärkt kunskap i svenska (källspråket i det här fallet)

Serbiska översättare

Lokalisering innebär här att man tar hänsyn till regionala faktorer som kan påverka den aktuella översättningen. Vad som kan påverka varierar naturligtvis också beroende på ämnesområde.

Vi har serbiska översättare bosatta i Serbien och andra delar där språket talas. Man kan sammanfatta lokalisering med att man anpassar översättningen till:

 • ämnesområdets terminologi
 • grammatiska differenser
 • dialektvarianter
 • layout
 • juridiska omständigheter

Förmånligt erbjudande

Om ni anlitar oss tar vi hand om hela processen från början till slut. Ni behöver inte ha kontakt med flera olika personer utan har en och samma projektledare under hela förloppet. Vi översätter åt såväl privatpersoner som stora företag. Vi hanterar allt från enklare brev till tekniska instruktionsmanualer. Vi kan ge er ett förmånligt offerterbjudande som många av våra konkurrenter inte kan matcha.

Är det många textsidor ni vill översätta, mejla gärna dessa till oss.

Er kontaktperson utvärderar underlaget och återkommer till er så fort som möjligt. Godkänner ni offerten sätter vi igång med översättningen på en gång. Tveka inte att ringa oss om ni har några frågor. Vi hjälper er.