Sverige

Översättningsbyrå – sanskrit

Sanskrit är fornindiska och ordet betyder ”det ordnade, reglerade”.

Språket är det äldsta och kulturellt mest inflytelserika av de indoariska språken.

Olika alfabet

Brahmialfabetet användes tidigt för sanskrit men ersattes senare av devanagari. I undantagsfall skrivs sanskrittexter med andra nyindiska alfabeten.

Devanagiri är det alfabet som varit mönsterbildande för många skriftsystem i syd- och östasien.

Tre olika stadier

Sanskrit delas in i tre olika perioder:

  • Det vediska stadiet, då språket användes främst inom prästskapet
  • Det episka stadiet, när det fick en mer folklig karaktär
  • Det klassiska stadiet, då det blev ett konstspråk

Som litterärt och akademiskt lärdomsspråk används sanskrit än idag. De som använder sanskrit i dagens Indien är främst de traditionellt lärda.

Översättningar från engelska till sanskrit

Snabböversättare är en översättningsbyrå som erbjuder översättningstjänster mellan olika språk, däribland engelska–sanskrit.

Vi kan garantera mycket hög kvalitet, snabba leveranser och låga priser.

Översättare i Indien…

…och andra regioner där sanskrit används är något som vi har tillgång till. Vi har tillgång till ett stort nätverk av specialiserade översättare runt om i världen.

Projektledarna jobbar i team och har ett nära samarbete med översättaren som noga utvalts för ert uppdrag.

Alla typer av dokument

De som anlitar översättningsbyrån Snabböversättare för olika översättningsuppdrag är enskilda personer, företag, organisationer och olika typer av statliga myndigheter och instanser.

Vi hjälper till att översätta allt från enklare e-postmeddelanden till mer komplexa juridiska handlingar.

Översättningar från svenska till sanskrit

Behöver ni hjälp med att översätta en text från svenska till sanskrit eller från sanskrit?

Vi samarbetar med indiska översättare i olika regioner. Vi har den kompetens som krävs för att kunna hjälpa er och hjälper gör vi gärna.

Indiska översättare

Vi utför översättningar till och från många indiska språkvarianter, däribland sanskrit.

Den person som bearbetar er text väljs noga ut av oss. Översättaren måste uppfylla vissa krav för att få uppdraget.

Modersmål, utbildning och tidigare erfarenhet är några saker vi tittar på innan vi väljer den person vi anser vara bäst lämpad för att hantera just er text.

Varför ska ni välja just vår översättningsbyrå?

Att anlita en översättare på egen hand kräver både tid och pengar. Det kanske inte nödvändigtvis räcker med en översättare heller beroende på typ av dokument som ska översättas.

Om ni anlitar oss som översättningsbyrå, sköter vi allt det arbetet åt er och sparar både tid och pengar eftersom vi redan från början vet vilken översättare vi ska kontakta för just er text.

Vi garanterar att det blir både billigare och mindre mödosamt att anlita oss. Låt oss göra det vi är bra på så kan ni fokusera på det ni är bra på. Vi hjälper er!

Ring eller mejla oss

Ring eller mejla oss om ni vill ha en offert på era texter, eller om ni vill ha mer information.