Sverige

Översättning till de samiska språken

Samiska är en grupp språk som talas av cirka 50 000 personer, främst i Nordkalotten. Det är en geografisk plats som sträcker sig genom Norges, Sveriges, Finlands och Rysslands norra delar.

Att tala om samiskan som ett språk är egentligen problematiskt eftersom samiskan består av ett tiotal dialekter. Dialekter som skulle kunna klassas som egna språk.

Språk och dialekter

Nordsamiskan och sydsamiskan är exempelvis jämförbara med isländska och svenska. En som talar nordsamiska har därför svårt att kommunicera med den som talar sydsamiska.

Samiskan har inte heller ett gemensamt skriftspråk. Trots det går språkvarianterna under benämningen samiska och är idag ett officiellt minoritetsspråk i Sverige.

Ursamiska

Det sägs att ursamiskan föddes för 4 000 år sedan i centrala Ryssland, vid floderna Volga och Okas stränder. När folket som bodde där började vandra västerut kom de i kontakt med flera andra språk och den moderna samiskan bär idag med sig tydliga spår från olika språkgrupper.

Man hittar låneord från baltiska och uriranska som talas i Iran och Afghanistan. Ordet för ren, boazu är ett exempel på låneord från uriranska.

Samiska uttryck

I nordsamiskan finns väldigt specifika ord och uttryck för natur och renskötsel då det ligger nära samernas vardagliga liv:

  • Ahtton – den situation då det finns spår som snöat över och samtidigt färska spår där djur eller människor just nu befinner sig
  • Lahppen luottat – spår efter renar som gått mellan träden och betat hänglav (i någon mån även stam- och grenlavar)
  • Oppas – snötäcke orört av djur och människor
  • Joavgan – spår på snö, påverkade av snö i samband med vind
  • Muorragoaikkahat – tinande och droppande från träd som påverkar marken under

Vi på översättningsbyrån Snabböversättare har den kompetens som krävs för att tillgodose våra kunders behov när det kommer till översättning till eller från samiska.

Översättningar från engelska till samiska

Samiskan är ett samlingsbegrepp och består av ett antal varieteter. Språkvetare räknar med upp till elva samiska språk.

Dessa varieteter skiljer sig minst lika mycket från varandra som de skandinaviska språken, danska, norska och svenska.

Samiska översättare

I Sverige är de tre största samespråken:

  • Nordsamiska
  • Lulesamiska
  • Sydsamiska

Nordsamiska har flest talare och är det mest använda skriftspråket. Vi översätter gärna era texter mellan samiska och engelska.

Snö och ren

Samiskan innehåller flera ord som har med natur och renskötsel att göra. Det finns till exempel många olika ord för snö. Detta för att med ett ord kunna beskriva snöns utseende och egenskaper.

Samma sak gäller landskapet, för att kunna beskriva berg, vattendrag och olika miljöer. Det finns även många ord för ren, för att kunna beskriva ålder, kön och färg.

Samiska översättningar

Ni kanske vill översätta turistinformation från samiska till engelska eller behöver hjälp i er korrespondens från engelska till samiska. Då är vi rätt översättningsservice för er!

Hör av er till oss så diskuterar vi hur ert projekt ser ut och hur vi kan hjälpa er på bästa sätt. Ring oss så får ni prata med någon av våra projektledare.

För att kunna beräkna kostnaden för er engelsk-samiska översättning behöver vi se materialet först. Bifoga filerna i ett mejl så återkommer vi med ett erbjudande så fort vi kan.

Översättning från svenska till samiska

Skriftspråken varierar mellan de olika samiska språkvarianterna. Nordsamiska, sydsamiska, lulesamiska, umesamiska, enaresamiska och skoltsamiska använder latinskt alfabet medan kildinsamiska använder det ryska alfabetet.

Snabböversättare har ett massivt nätverk av frilansande översättare. Vi har kompetensen ni söker!

Sápmi…

… är det nordsamiska namnet på Sameland, det område som omfattar samernas historiska bosättningsområde. Området kallas även Lappland men ska inte förväxlas med det svenska och finländska landskapet med samma namn.

Området sträcker sig över Nordkalotten och en stor del av Skandinaviska halvön. Sverige, Norge, Finland och Kolahalvön i Ryssland.

Samiska översättare

I Sverige är det bara samiska som används som ett samlingsbegrepp för samtliga dialekter. Detta trots att skillnaderna mellan dessa är så pass stora. Sameland heter exempelvis sápmi på nordsamiska men sábme på lulesamiska, saemie på sydsamiska och Säämi på enaresamiska.

Ovanstående är ett tydligt exempel på att det krävs rätt lokaliserad språkkunskap för en korrekt översättning. Vi har den kunskap som krävs.

Offert

Vi skräddarsyr er översättning från svenska till den typ av samiska ni vill översätta till. Skicka in era dokument som bifogade filer i ett mejl så beräknar vi kostnaden och återkommer med ett förmånligt erbjudande så fort som möjligt.

Ring våra samiska experter

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er? Vi berättar gärna mer om våra rutiner och våra kunskaper. Vänligen ring eller mejla oss för ytterligare information.