Sverige

Översättningar till och från ryska

Här hittar ni information om Snabböversättare och våra ryska översättningstjänster. Tillsammans med ett team på sex projektledare får ni hjälp med översättningar av dokument till och från ryska.

Ryska översättningar av hög kvalitet

Vår ryska avdelning har ett globalt nätverk av noggrant utvalda översättare. Vi väljer de översättare och korrekturläsare som är bäst lämpade för varje enskilt översättningsprojekt.

Era texter bearbetas med stor respekt för språkkultur, dialektvarianter och övriga faktorer som inverkar på översättningen.

Vi anpassar er översättning till målgrupp, geografiskt område och mycket annat. Ni får en produkt av absolut högsta kvalitet.

Sakkunniga översättare

Den som översätter era texter har inte bara målspråket som modersmål utan också kunskap inom olika områden. Juridik, ekonomi, medicin och teknik är några exempel på områden vi kan hjälpa er inom. Vi tar även andra sakkunniga till hjälp om så behövs. Därför kan ni alltid vara säkra på att ni får högsta kvalitet.

Översättning från engelska till ryska

Personliga och okomplicerade affärsrelationer med motparter är en förutsättning för affärer i Ryssland.

Med många ekonomiska regioner alla med olika förutsättningar krävs en djupare kunskap om de olika affärsområdena.

Spetskompetens

Vi väljer översättare i förhållande till textmaterialets innehåll och denne har alltid målspråket som modersmål, det vill säga ryska i detta fallet.

Välutbildade, specialiserade och erfarna översättare bearbetar era texter med stor hänsyn till de lokala faktorer som kan påverka eran översättning.

Ryska översättare

Vi samarbetar med ryska översättare bosatta i olika rysktalande regioner, inte bara i Ryssland. Målgruppen för översättningen är precis lika viktig för att få en autentisk översättning som förmedlar samma språkkänsla som källspråket gör.

De ryska översättarna har även mycket goda språkkunskaper i engelska vilket säkerställer er produkt ytterligare.

Rysk språkhistoria

Ryska är det största av de slaviska språken. Förutom i Ryssland talas språket även i Estland, Lettland, Litauen, Moldavien, Kazakstan och Ukraina.

Men efter omfattande emigrationer finns också rysktalande populationer i Israel och Tyskland.

Kyrilliska alfabetet

Ryskan skrivs med en variant av det kyrilliska alfabetet. Inom de slaviska språken räknas ryskan, ukrainskan och belarusiskan till den östslaviska gruppen.

Den sydslaviska kyrkslaviskan har under långa perioder haft stort inflytande över ryskans utveckling, och har påverkat såväl dess grammatik som dess ordförråd.

Ryska dialekter

Vissa språkforskare delar in de ryska dialekterna i två huvudgrupper: nordliga och sydliga där Moskva är övergångszonen mellan de två. Andra delar in språket i tre dialektgrupper: nordlig, central och sydlig, då med Moskva i den centrala regionen.

Dialekterna särskiljer sig från standardryskan vad gäller uttal och intonation, ordförråd och grammatik. Vi på Snabböversättare har kunskapen om de olika dialektala skillnaderna och kan därför kvalitetssäkra er översättning. Ni får en lokalt anpassad översättning av högsta kvalitet.

Översättning mellan svenska och ryska

Ryska är ett språk med fler än 150 miljoner talare och det ekonomiska utbytet mellan Sverige och Ryssland ökar stadigt. Vi får fler och fler uppdrag gällande översättning från svenska till ryska.

Stort nätverk av ryska översättare

Tack vare ett välutvecklat nätverk av översättare har vi erbjudit våra tjänster inom områden såsom teknik, ekonomi, juridik och medicin i över tio års tid. Hos oss får ni hjälp att översätta alla typer av dokument mellan svenska och ryska. Ni skickar in era dokument per e-post och erhåller därefter en offert. Vi utlovar snabba leveranser till konkurrenskraftiga priser.

Specialisering inom många områden

För att kunna leverera bästa resultat har alla våra översättare målspråket som modersmål. Detta är ett sätt att försäkra både oss och er om att översättaren verkligen är införstådd med de små variationer som gör en översättning perfekt.

Översättning är ett hantverk som kräver goda kunskaper inom både språk och kultur. Vi är alltid noga med att den översättare som utför ert uppdrag har tidigare erfarenhet av det område texten behandlar och vet hur sådan kommunikation bör se ut.

Behöver ni exempelvis översätta ett kontrakt från svenska till ryska eller en patientjournal från ryska till svenska har vi det som krävs. Vi hanterar alla typer av filformat och behöver ni skicka stora filer kan dessa enkelt laddas upp på vår FTP-server.

Effektiv organisering

Tack vare effektiv organisering kan vi erbjuda låga priser och leverera professionella översättningar med kort varsel. Beroende på bland annat format, omfång, textens innehåll och repetitioner kan vi ibland lämna rabatt så för säkert besked ber vi er mejla er text för analys.

Vill ni diskutera något innan ni begär er offert, vänligen ring oss. Vi har öppet alla vardagar mellan 08.00 och 17.00.