Sverige

Översättningsbyrå för språket latin

Översättningsbyrån Snabböversättare kan hjälpa er att översätta till eller från latin.

Vi behovsanpassar era översättningar utifrån målgrupp, inriktning och typ av latin.

Översättning från engelska till latin

För att förstå Europas historia och språken som finns i världsdelen är grundkunskaper om latin fortfarande av betydelse.

Vår översättningsbyrå hjälper er med översättningar från engelska till latin.

Film, medicin och biologi

Latin är idag inte ett levande språk i den bemärkelsen att det talas. Men att anse språket som utdött är fel.

Inom de medicinska och biologiska områdena har latin fortfarande en stark position. Film- och mediaproduktion är ännu ett område där latinet förekommer då och då. Katolicismen använder också latinet i skrift idag.

Språkhistoria latin – viventes mortuae linguae

Viventes mortuae linguae – det levande döda språket. Så skulle latinet kunna beskrivas. För det är inte ett språk som lever i bemärkelsen att det talas.

Innan Västroms fall år 476 hade latinet varit officiellt förstahandsspråk, både i skrift och i tal, i hela romarriket.

På översättningsbyrån Snabböversättare kan vi hjälpa er att översätta till eller från latin. Nedan vill vi berätta lite om språkets betydelse idag.

Avtryck i andra språk

I och med romarrikets fall, delades den europeiska delen in i nya stater. Språket förändrades på olika sätt och idag talar man om fem språk som sprungit ur det klassiska latinet:

  • spanska
  • franska
  • portugisiska
  • rumänska
  • italienska

Grammatiskt sett är dessa språk enklare än latinet, men i grunden är de alla moderna tolkningar av ett gemensamt språk. Man kan fortfarande se tydliga spår av latin i de olika språken.

Lingua franca

Även om det talade språket har förvandlats till nya språk som kräver egna översättningar, är det skrivna latinet en annan historia. Den katolska kyrkan fortsatte nämligen att kommunicera genom det skrivna latinet.

Latin blev vad som kallas ett lingua franca, alltså ett gemensamt språk för människor över nationsgränser.

Den klassiska grekiskan var ett annat stort språk, men det fick med tiden ge vika för latinet. Filosofer, vetenskapsmän och skönlitterära författare skrev alla sina verk på latin, för att nå så stor publik som möjligt.

I Sverige finns exemplet Carl von Linné, som under 1700-talet namngav alla växter på latin. Linné var verksam över ett millenium efter att det talade latinet försvann, men valde ändå att publicera sin revolutionerande forskning på latin.

Ledande lingua franca i modern tid  är engelskan, men trots det brukas latinet fortfarande i bildandet av nya ord i västvärlden och inom den medicinska vetenskapen. Den katolska kyrkan använder också latinet som skriftspråk i relativt stor utsträckning.

Översättning från svenska till latin

Latin är ett indoeuropeiskt språk inom språkgruppen italiska språk. Idag används latin för vetenskapliga namn på djur-, växt- och andra arter.

Namn på sjukdomar och inom anatomin är ett annat användningsområde. Grundläggande kunskaper om latin är fortfarande betydelsefulla för att förstå europeisk historia och europeiska språk.

Vi erbjuder översättningstjänster från svenska till latin. Vi hjälper er!

Viventes mortua linguae…

…betyder det levande döda språket. Det är en bra och aktuell beskrivning av latinet eftersom det idag inte är ett språk som talas.

Men språket är allt annat än dött. Utbildningar i latin finns i Sverige både i gymnasieskolan och vid universiteten.

 Den katolska kyrkan nyttjar fortfarande språket genom det skrivna latinet. Filmindustrin och nybildande av latinska ord inom medicin och biologi är också två inriktningar där språket fortfarande förekommer.

Vad kostar en översättning till latin?

Vi rekommenderar att ni skannar in era textdokument, bifogar och skickar dem till oss via e-post.

Detta för att ni ska få ett så korrekt pris som möjligt. Priserna varierar beroende på typ av dokument och omfång av text. Låt oss analysera materialet och ange eventuella önskemål i mailet till oss.

Vi återkommer med ett erbjudande som få andra byråer kan matcha. Ring oss så hjälper vi er vidare! Vi skräddarsyr er översättning från engelska till latin efter era behov.