Sverige

Översättningsbyrå för kurdiska

Kurdiskan är officiellt språk i Kurdistan och Irak men är ett etablerat världsspråk. Språket tillhör gruppen iranska språk som talas av ungefär 85 miljoner människor runt om i världen.

I Kurdistan delas språket upp i två huvuddialekter:

 • kurmandji som talas i norr och väster
 • sorani som talas i söder och öster

De två kurdiska dialekterna har i sin tur underdialekter:

 • bahdini och zaza hör till kurmandji
 • gorani och feyli (kermanshahi) hör till sorani

Kurdiska dialektöversättare

Översättningsbyrån Snabböversättare garanterar er en kurdisk översättning av absolut bästa kvalitet. Vi har de dialektala kunskaperna som krävs för korrekt språk och texthantering.

För oss är det en självklarhet att översättaren har:

 • målspråket som modersmål
 • mycket goda och dokumenterade kunskaper i källspråket
 • relevant utbildning/erfarenhet inom aktuellt ämnesområde

Med kunden i fokus

Ni är det som är viktigast för oss. Precis som det ska vara. Med ett effektivt system där många arbetsmoment är automatiserade kan vi alltid ha kunden i fokus. Vår översättningsbyrå har kompetensen som krävs för en felfri översättning.

Begär en kostnadsfri offert genom att fylla i formuläret. Är det många textdokument bifogar ni dessa i ett mejl istället. Vi går igenom materialet och återkommer snarast möjligt.

Översättningsbyrå för kurmandji

Kurmandji är en av två kurdiska huvuddialekter. Den talas i de norra och västra delarna av Kurdistan, men finns även förankrad i andra regioner.

Huvuddialekten är själv indelad i dialektvarianter:

 • bahdini – talas främst i det tidigare emiratet av Badinan
 • zaza – talas i de nordvästra delarna av Kurdistan

Översättare i Kurdistan

Vi på översättningsbyrån Snabböversättare säkerställer era texter som behöver översättas till kurmandji. Våra kurdiska översättare finns runt om i världen i olika regioner. De har den expertis som behövs för en lokalt språkanpassad översättning.

Lokaliserade kurdiska översättare

Anlita oss och ni är garanterade en översättning till kurmandji som:

 • har lokalanpassat textinnehåll
 • får rätt terminologi i förhållande till textens fackområde
 • är så lik originaltexten som möjligt i språkkänsla och uttryck
 • hanterats av en noga utvald översättare

Översättningar från engelska till kurmandji

Vi har kurdiska översättare som kan hantera olika dialektvarianter i språket. Sorani är en kurdisk dialekt och kurmandji är en annan. De anses vara de största dialekterna.

Huvuddialekterna har i sin tur underdialekter och bahdini och zaza tillhör kurmandji.

Bahdini och zaza

Kärt barn har många namn. De dialektala benämningarna på underdialekterna är flera. Bahdini kan även kallas badinani. Zaza benämns också som: zazaiska, zazakî  och har sitt namn från zazafolket i östra Turkiet. Andra namn för zaza är kirdki, dimili och kirmancki.

Engelsk-kurdiska översättningar

Hos oss får ni en kvalitetssäkrad översättning. Kurdiska översättare med språket som modersmål och kurmandji som spetskompetens ger er högsta tänkbara standard på er engelsk-kurdiska översättning.

Ni får mer än så om ni anlitar oss för er översättning från engelska till kurmandji. Ni får även:

 • dialektala språkjusteringar
 • kvalitetssäkrade dokument
 • textbearbetning i förhållande till originaldokument
 • terminologi anpassad till innehåll

Nyckeln till framgång

Våra nöjda kunder är naturligtvis grunden till vår starka position på marknaden idag. Vi har kommit långt som företag och fortsätter expandera runt om i världen. Flera kontor håller på att etablera sig globalt.

Att vi anlitas för återkommande uppdrag av företag och privatpersoner beror på många saker. Några av dem är:

 • kundfokus och tillgänglighet
 • effektivisering, digitalisering och automatisering
 • unik programvara
 • god kommunikation

Vi erbjuder förstklassiga  översättningstjänster till  konkurrenskraftiga priser. Jämför oss gärna med konkurrerande byråer!

Översättning från svenska till kurmandji

Översättningsbyrån Snabböversättare bearbetar era svenska texter och översätter dem till kurmandji. Vi arbetar efter de önskemål ni har och styr upp processen runt dessa.

Våra kurdiska modersmålsöversättare har även regionala språkkunskaper.  Huvuddialekterna sorani och kurmandji är två av dessa. Vi erbjuder också spetskompetensen för dialekter som badinani (bahdini) och zazaiska (zaza).

Svensk-kurdisk översättning

Vår översättningsbyrå levererar era texter efter den korrekturlästs av en annan översättare. Allt för att säkerställa kvaliteten på er produkt.

Era svenska texter justeras och genomgår flera steg för att kvalitetssäkra översättningen till kurmandji. ”Kvalitetsstegen” som vi kan kalla den innefattar:

 • matchning av textinnehåll och bäst lämpad översättare
 • bearbetning av text där målet är att behålla språkkänslan från originaltexten
 • terminologisk anpassning av text i förhållande till ämne
 • tät kontakt mellan projektledare och översättare för bästa resultat

Översättningsbyrå för sorani

Sorani är den andra av två stora dialektvarianter i Kurdiskan. Man brukar räkna sorani som ursprungsdialekten inom det kurdiska språket.

Anledningen är att man hittat de äldsta skrifterna på kurdiska skrivna på sorani. Soranidialekten brukar också kallas för sydkurdiska.

Skrift- och talspråk

Dialekten talas av cirka 15 miljoner kurder. Områdena där sorani talas är södra Kurdistan omkring Arbil och Sulaymaniyya och i Kermanshah och Mahabad i de östra delarna.

Skriftspråkets alfabet är i princip samma som det arabiska. Sorani har dock sex skrifttecken fler. Sorani skrivs från högra sidan till den vänstra.

Minoritetsdialekterna gurani och feyli

Gurani och feyli är minoritets- och underdialekter till sorani och skrivs även på sorani.

Skillnaderna är relativt små men kan vara avgörande i en översättning. Nedanför här berättar vi lite mer om de två minoritetsdialekterna.

 • Gurani – även kallad gorani  är mycket likt sorani men har påverkats mer av det persiska språket
 • Feyli – talas främst i de sydvästligaste delarna av Kurdistan, vid Irak-Iran-gränsen. De flesta feylikurder bor i de kurdiska (iranska) städerna Ilam, Kermanshah och Khanaqinregionen och Mandali i Irakiska Kurdistan.

Översättningar till och från sorani

Vi tar gärna hand om era textdokument som ska översättas till sorani. Vi har spetskompetensen inom de flesta ämnesområden. Vi erbjuder våra tjänster till både privatpersoner och företag. Vi har inga krav på hur liten eller stor texten får vara utan vi kan hantera dokument i olika omfång.

Språkkombinerad kurdisk översättning

Vi översätter mellan världens alla språk och vi har hittills inte stött på ett uppdrag vi behövt tacka nej till. Hos oss får ni en textöversättning av högsta kvalitet och i ert offerterbjudande ingår:

 • lokalanpassad text
 • terminologisk bearbetning
 • kvalitetssäkring
 • specialiserad translator

Översättning från engelska till sorani

Hos översättningsbyrån Snabböversättare erbjuder vi  översättningar från engelska till sorani. Våra översättare har kurdiska som modersmål men även språkkompetens i de olika underdialekterna.

Vi har kunden i fokus och jobbar efter de önskemål ni har. Ni får en slutprodukt av garanterat högsta kvalitet.

Dialektal översättning

Vi översätter era texter med kunskap om dialektskillnaderna i sorani som har stor betydelse. Vi använder oss av lokalisering i våra dialektala översättningar.

Det innebär att era dokument genomgår:

 • grammatisk anpassning
 • kvalitetssäkring
 • autentisering – översättningen ska återspegla originaltexten på ett trovärdigt sätt
 • terminologibearbetning – texten anpassas efter textens ämnesområde

Vi översätter från svenska till sorani

Snabböversättare är en översättningsbyrå som expanderar runt om i hela världen. Vi erbjuder översättningstjänster mellan de flesta språk. De kurdiska översättare som finns i vårt globala nätverk har alltid språket som modersmål.

Men de har även dialektal kunskap inom de olika förgreningarna av det kurdiska språket. Vi kan till exempel översätta era svenska dokument till sorani.

Snabböversättare – en global översättningsbyrå

Vår position på världsmarknaden som översättningsbyrå är stark och vi är etablerade i många länder. Det som gör oss så konkurrenskraftiga beror på flera saker men grunden till framgången är en effektiv organisering.

Att framgången fortsätter och att vi expanderar beror även på:

 • återkommande kunder
 • välutbildade modersmålsöversättare med spetskompetens
 • automatiserade och digitaliserade arbetsrutiner
 • humana priser – vi kan hålla låga avgifter tack vare effektiviseringen
 • gott rykte – vi är kända för hög kvalitet, billiga priser och snabba leveranser

Offertförfrågan

Ta reda på vad er text skulle kosta att översätta från svenska till sorani! Det gör ni genom att begära en offert via formuläret eller genom att skicka texterna via e-post.

Vi går igenom texterna och återkommer med ett erbjudande som ni sedan aktivt väljer att tacka ja till om ni vill gå vidare med översättningen.

Personlig projektledare

Under projektets gång har ni samma kontaktperson som ni kan vända er till om ni har några frågor. Projektledaren jobbar tillsammans med ett team så det finns alltid någon ni kan prata med om ni behöver information. På kontaktsidan hittar ni våra kontaktuppgifter. Ni är alltid välkomna att ringa om ni har några funderingar. Vi hjälper er vidare!