Sverige

Koreansk översättningsbyrå

Översättningsbyrån Snabböversättare erbjuder översättningar till och från koreanska inom samtliga fackområden på marknaden.

Våra koreanska översättare har alltid språket som sitt modersmål och är väl införstådda med det språkbruk som är aktuellt.

Koreanska översättare

Våra översättare i Korea anlitas efter de uppfyllt våra kriterier. En utbildning på universitetsnivå är ett av kraven. De som specialiserat sig på exempelvis översättningar inom medicin har med största sannolikhet även erfarenhet inom genren och kan därför sätta sig in i produktområdet när det är mer komplexa beskrivningar av medicintekniska manualer till exempel.

Med ett stort nätverk av utbildade och kvalificerade koreanska översättare kan vi garantera bästa tänkbara kvalitet. Eftersom översättarna arbetar på kvällar och helger kan vi även garantera en kort leveranstid.

Lokalisering

I ett och samma språk finns det ofta skillnader. Det kan vara olika dialekter och varierande språkkultur. När man tar dessa faktorer i beaktning kallas det lokalisering. Våra koreanska översättare besitter den expertisen.

Översättning från engelska till koreanska

Under de senaste tjugo åren har Korea utvecklats till ett av de marknadsledande industriländerna i Östasien. Det är dock inte bara ekonomiskt som Korea är av intresse.

Korea har en gammal historia och ett lingvistiskt intressant språk. Våra koreanska översättare har kunskapen om det moderna språket av i dag liksom expertisen om de dialektala skillnaderna.

Men de har mer än så – förståelse för kultur och samhällsliv kommer naturligt eftersom översättarna är bosatta i Korea.

Översättare i Sydkorea och Nordkorea

Oavsett om det är en översättning som riktar sig till en målgrupp i Syd- eller Nordkorea så har vi rätt översättare för just er region och ert specifika område.

Med kunskapen om de språkdifferenser som finns i de olika koreanska regionerna är vi experter på lokalisering. Med det menas att man i en översättning tar hänsyn till faktorer som kan påverka textinnehållet.

Det kan vara:

  • olika dialekter
  • språkkulturella uttryck
  • terminologiska skillnader beroende på ämnesområde
  • målgrupp (vi har översättare inom de flesta marknadsområden)

Dessa faktorer är bara en del av det som möjligtvis kan påverka men det finns många fler. Vi har spetskompetensen ni söker för er översättning!

Koreanska kvalitetsöversättningar

Vi kan lova en kvalitetsprodukt ni blir nöjda med. Med ett stort globalt nätverk av kompetenta koreanska översättare har vi rätt kunskap för ert uppdrag.

Enskild person eller större företag, lite eller mycket text spelar ingen roll! Vi översätter engelska texter till koreanska till alla!

Med gott renommé är vi idag en av de snabbast växande språktjänsterna på den globala marknaden idag. Ni kan begära en offert nu! Vi lovar ett erbjudande våra konkurrenter får svårt att matcha.

Språkhistoria – koreanska

Koreanskan är ett språk på frammarsch och vi på översättningsbyrån Snabböversättare har de översättare ni behöver!

Språket går framåt både i kultur- och affärsvärlden. På kulturfronten syns ett ökat intresse i väst för fenomen som kallas K-drama och K-pop.

K-drama avser dramafilmer som produceras i Sydkorea och K-pop är sydkoreansk popmusik. Rapparen PSY, med sin låt Gangnam style är ett bra exempel på K-pop. Han har en och en halv miljard visningar på Youtube.

På affärssidan expanderar Sydkoreas it-sektor ständigt. Många it-företag, exempelvis Samsung, är idag baserade i Seoul, Sydkoreas huvudstad. Expansionen märks bland annat genom en starkt ökande trend i USA att invånare som inte är av koreanskt ursprung studerar koreanska.

Altaiskt språk – isolatspråk

Men vad är koreanska för språk? Vissa menar att det är ett altaiskt språk, alltså besläktat med till exempel mongolspråken. Andra menar att koreanskan är ett isolatspråk – ett språk som uppstått fritt från en övergripande språkfamilj – som den altaiska eller semitiska.

Alfabetet i Syd- och Nordkorea kallas Hanju. Hanju skrivs inte i följd så som det latinska alfabetet, utan i block. Ett latinskt språk skulle till exempel skriva ”ett”, alltså tre bokstäver i följd som i kombination skapar mening. På koreanska skrivs ”ett” 한.

Tecknet kan se ut som en enda bokstav, men det är en kombination av tre separata bokstäver: ㅎ, ㅏ och ㄴ vilka placeras i ett block för att bilda ordet ”ett”, eller han, som det heter på koreanska.

Visa respekt med hjälp av språket

Artighetsuttryck är en viktig del i koreanskan. När man skriver en text på koreanska bör man ha i åtanke vilken relation man som författare har till sin målgrupp.

Om en ung person skriver ett brev till sin far till exempel, böjs verb och substantiv på ett sätt som uttrycker vördnad inför faderns högre status. Verbet ”att motta” skrivs i vanliga fall batda (받다) och i de fall man tilltalar en person av högre status badeusida (받으시다).

Kvalitetsöversättningar från svenska till koreanska

Vår översättningsbyrå hanterar era svenska texter till koreanska. Vi har expertisen och kompetensen inom de flesta ämnesområden på affärsmarknaden idag.

Svensk-koreanska översättare

I de olika delarna av Korea finns också språkvarianter. Våra översättare är bosatta i både Syd- och Nordkorea vilket ger er språklig trygghet.

Med stationerade translatorer över hela Korea kan vi kalla oss lokaliseringsexperter. Med lokalisering avses kort uttryckt en lokalanpassad översättning.

Språkkultur och varierande terminologi kan vara regionala påverkande faktorer som översättaren då tar hänsyn till.

Andra påverkande faktorer skulle kunna vara:

  • dialektskillnader
  • artighetsfraser
  • inriktning (vilken målgrupp översättningen riktar sig till)

Vi har återkommande kunder från såväl privatpersoner som större börsnoterade företag. Vi hjälper alla! Vi hjälper er!

Kvalitet och kompetens

Vi ger er en översättning av högsta tänkbara kvalitet till lågt pris. Vi kan hålla den höga standarden och de låga priserna tack vare de kvalificerade svensk-koreanska översättarna och en effektiv organisation.

Med ett gott rykte på marknaden och i branschen är Snabböversättare en av de mest framgångsrika översättningsbyråerna idag.

Kontakta oss

Skanna in och skicka era svenska texter till oss. Vi analyserar ert material och återkommer med en offert.

Om ni har en textfil kan ni skicka den via mejl som ett bifogat dokument.

Vi återkommer med ett förmånligt erbjudande som ni kan ta ställning till. Vill ni fråga någonting eller ha mer information? Hör av er på  e-mejl eller telefon så svarar vi på alla era frågor. Varmt välkomna att ringa redan idag!