Sverige

Översättningsbyrå för jiddisch

Jiddisch (på engelska: Yiddish) är ett germanskt språk som talas av omkring 4 miljoner judar i hela världen.

Språket uppstod under tusentalet i det geografiska område som idag är Tyskland. Snabböversättare erbjuder kompetenta och kvalitativa översättningar till och från jiddisch.

Behovsanpassade översättningar

Hos Snabböversättare tar vi hänsyn till målspråk, dialekt, målgrupp och andra faktorer som kan påverka er översättning.

Vi lokalanpassar texten och vi väljer noga ut den person som ska bearbeta er text. Adekvat utbildning i förhållande till textinnehållet och relevant bakgrund och erfarenhet är två kriterier översättaren måste uppfylla.

Språkhistoria jiddisch

Jiddisch ursprungliga namn var lashon-ashkenaz från det dåtida judiska namnet för detta område, och benämndes även taytsh.

Benämningen jiddisch används i litterära sammanhang men kom i bruk först under 1700-talet.

I likhet med andra judiska språk som saknar släktskap med hebreiska, som ladino och dzhidi, skrivs jiddisch med en egen variant av det hebreiska alfabetet.

Dialektindelningar

Vi utför behovsanpassad översättning till och från jiddisch.

Jiddisch är baserat på medelhögtyska och i synnerhet medelrhenländska. Tydliga inslag av hebreiska och arameiska finns också i språket.

Under 1300-talet delades språket mellan västjiddisch och östjiddisch. Den senare delades därefter vidare i nord-, central-, och sydöstjiddisch. Anledningen var det utökade geografiska området.

En modernare standardjiddisch, till största del baserad på den nordöstliga dialekten som talades i Litauen, Litvish, växte fram i början av 1900-talet.

Standardiseringen debatterades men accepterades så småningom i pedagogiska sammanhang. Det största antalet jiddischtalare tillhör den centrala dialektgruppen, Poylish, följt av den sydöstra Ukrainish. Västjiddisch anses idag vara en utdöd dialekt.

Jiddisch idag

Jiddisch ses oftast som ett utdöende språk. Språket lever kvar bland ortodoxa grupper i USA och Israel. Grupper som inte använder hebreiska i vardagliga sammanhang.

Det finns ett tydligt intresse att bevara jiddischkulturen. Detta har medfört att många lär sig jiddisch för att rädda språket. Författaren Isaac Bashevis Singer som fock Nobelpriset i litteratur 1978 och den israeliska sångerskan Chava Alberstein har satt jiddisch i nytt fokus med sina skrifter och sånger.

Översättning från engelska till jiddisch

Är ni ute efter en professionell översättning av era engelska texter till jiddisch? Då kan vi hjälpa er.

Med många års erfarenhet av översättningar till och från olika minoritetsspråk kan Snabböversättare garantera kvalitetsöversättningar till rimliga kostnader. Hög kvalitet ska inte behöva vara dyrt.

Jiddisch i USA

Bland vissa ortodoxa grupper i USA som inte använder hebreiska i vardagliga sammanhang används jiddisch.

Vi hjälper er gärna med översättningar från amerikansk engelska till jiddisch.

Ring oss så diskuterar vi hur vi kan hantera era texter på ett bra och funktionellt sätt.

Översättning från svenska till jiddisch

Ring oss om ni behöver hjälp med översättningar från svenska till jiddisch.

Vi har kompetensen ni söker! Vi har kunskapen om de skillnader som finns inom de olika dialekterna.

Anlita översättningsbyrån Snabböversättare om ni vill ha en kvalitetsprodukt till ett rimligt pris med snabb leverans.

Minoritetsspråk i Sverige

Jiddisch är sedan år 2000 ett av Sveriges officiella minoritetsspråk. Det är erkänt som ett extraterritoriellt minoritetsspråk i Sverige.

Det betyder att språkets användare till skillnad från exempelvis tornedalsfinskans inte kan knytas till något avgränsat geografiskt område.

Lunds universitet undervisar och forskar i språket idag. Det finns ett uppskattat antal modersmålstalare av jiddisch i Sverige som är ungefär 1 500 talare.

Kostnad för en översättning till eller från jiddisch

Kostnaden kan variera beroende på behov och önskemål, så vi rekommenderar att ni skickar in texterna till oss för att få en mer exakt uträkning.

Välkomna att ringa oss om ni har funderingar kring översättningen så hjälper någon av våra projektledare er vidare.