Sverige

Översättningar till och från nederländska

Vi är en specialiserad översättningsbyrå med en stor databas med många översättare. Vi översätter i stort sett alla språk till nederländska. 

Det som gör oss utmärker oss i branschen är vår mycket höga kvalitet i kombination med låga priser och snabba leveranser.

Nederländska översättare med specialinriktningar

Hos oss har alla nederländska översättare sin specifika ämnesinriktning. Tekniska översättare används för tekniska texter och medicinska översättare för medicinska texter.

Vi har expertis inom de flesta ämnesområden och har hittills inte stött på ett ämnesområde vi inte klarat av att hantera. Förutom att vi anlitar specialiserade översättare tar vi också hänsyn till läsarens nationalitet och hur den tänkta läsekretsen ser ut.

Flamländsk översättning

Om ni behöver en flamländsk översättning lämnar vi er text till en belgisk översättare. Berätta för oss om det finns särskilda önskemål för er översättning så behovsanpassar vi projektet efter det. 

För alla översättningar till nederländska samarbetar vi enbart med erfarna översättare som har nederländska som modersmål och vars andraspråk är källtextens språk.

Flamländska – språket och dialekten

Flamländska, även kallat flamska, är en nederländsk dialekt ur kulturell synvinkel. Men ser man det ur ett lingvisktiskt perspektiv betraktas det som ett närbesläktat språk.

Flamländskan brukar delas in i västflamländska (West-Vlams) och östflamländska (Oast-Vloams) mål.

De västflamländska målen talas i Västflandern och angränsande områden i Frankrike. De östflamländska målen talas i Östflandern och angränsande områden i Nederländerna.

Skillnader mellan nederländska dialekter

Belgisk nederländska och flamländska förväxlas ganska ofta då de endast skiljer sig måttligt från varandra men skillnader finns.

Belgisk nederländska kallas ofta för flamländska i vardagligt tal, vilket bidragit till stor förvirring om vad flamländska är. Nederländska är det officiella språket i hela Flandern och används i alla officiella sammanhang samt som lingua franca och andraspråk.

Flamländskan har ingen officiell status trots att den i likhet med limburgiskan (lokalspråket i Limburg) har ett eget skriftspråk, så talare av Flanderns lokalspråk benämns därför just nederländskspråkiga.

Vokabulär och fonetik i Flandern

I Flandern är det mervanligt att använda sig av en artig (formell) vokabulär rent generellt än man gör i Nederländerna, där det oftast bara används när man talar till äldre.

Uttalet av bokstaven g skiljer sig stort mellan nederländskan och flamländskan. Det nederländska g:et kan ibland låta som en harkling, medan flamländskan är betydligt mer mjuk i sitt uttal. Den egentliga gränsen mellan det mjuka och det hårda g:et ligger ungefär mellan floderna Rhen och Waal.

Översättningar från engelska till flamländska

Vi utför översättningar från engelska till flamländska. Stora som små uppdrag och inom alla affärs- och ämnesområden.

Våra translatorer har uteslutande flamländska som modersmål och är väl bekanta med det språkbruk som används av befolkningen i Flandern idag.

Flanderns affärsspråk

Affärsspråk i Flandern är flamländska. Även franska och engelska används i affärskommunikation.

Vår översättningsbyrå hanterar era översättningar från engelska till flamländska . Gäller uppdraget ett engelskt miljötekniskt dokument som ska  översättas till flamländska? Inga problem – vi har kompetensen och expertisen!

Översättare i Flandern

Våra flamländska översättare är specialiserade inom olika ämnesområden. Energi- och miljöteknik, internet och telekom samt logistik är exempel på dessa.

Våra flamska översättare (flamska är ett annat ord för flamländska) jobbar även kvällar och helger och med det kan vi säkerställa en snabb leverans av erat projekt. Kvaliteten är hög trots korta leveranstider. Det beror på att organisationen är effektiv och kompetensen bred.

Flamländskans språkhistoria

Det antas att flamländarna i huvudsak härstammar från de invaderande germanstammarna, snarare än från de galliska stammar som bodde i området redan före romersk tid om man ska gå efter den språkhistoria som finns.

Det flamländska skriftspråket, grundat på den flamländska dialekten av det nederländska språket, hade in på nittonhundratalet behållit den äldre nederländska rättskrivningen.

Ett exempel är: ae för långt ”a”, y för diftongen ”ij” av ursprungligt långt ”i” –  såsom aerde, ”jord”, mynheer, ”min herre”.

Detta sätt att skriva var huvudskillnaden från nederländskan i Nederländerna, som då antagit ett nyare skrivsätt.

Skriftspråk i Flandern

Den flamländske lingvisten, skalden och historikern Willems kämpade för en gemensam rättskrivning för flamländskan och nederländskan . Han försökte bevisa att skillnaden mellan dialekterna endast var marginell och på språkkongressen i Gent 1841 sammanslöts de båda skriftspråken.

Ordböcker som före 1841 kallades flamländska, heter efter 1841 nederländska men med de avvikelser flamskan har jämförelsevis – exempelvis ordval, genus, syntax och fraseologi – kan det i vissa fall vara av stor betydelse i en översättning. Vi på översättningsbyrån Snabböversättare har den expertisen.

Språkkultur i Flandern

Artighetsfraser förekommer oftare i Flandern än i Nederländerna. Holländarna använder oftast sådana uttryck när man talar till äldre för att visa respekt.

Flamländsk språkkultur reflekteras ofta genom det nederländska språket – ett västgermanskt språk – men många talar franska och till viss del även tyska så det finns flera influenser av betydelse som man bör ta hänsyn till vid en översättning.

Översättningar till flamländska – lokalisering

Att ta hänsyn till de lokala förhållanden som är aktuella för en översättning kallas för lokalisering. Det kan vara olika dialektala skillnader, differentiell terminologi och varierande måttenheter. Vi kan dessa skillnader och garanterar därför en översättning av högsta kvalitet.

Översättning från svenska till nederländska

Vi översätter era textdokument från svenska till nederländska. Oavsett omfång på texten och oberoende av vilket ämnesområde översättningen gäller så har vi rätt nederländska översättare för just er!

Våra frilansande translatorer finns stationerade i de olika delarna av Nederländerna, alltid med nederländska som modersmål vilket säkerställer en hög kvalitet och garanterar en snabb leverans.

Detta gör det också möjligt för oss att ligga prismässigt lägre på marknaden än våra konkurrenter idag.

Specialister undviker fallgroparna…

Vår översättningstjänst har ett stort nätverk av nederländska översättare som är specialiserade inom olika ämnesområden och bor i Nederländerna.

En juridisk text översätts alltid av någon med stor erfarenhet inom det juridiska området, en teknisk text av någon med teknisk bakgrund, en medicinsk text av en översättare som har medicin som specialitet och så vidare.

Vi har goda relationer med översättare som är experter på områden som: sport, kultur, politik, litteratur, luft- och sjöfart, natur och miljö, turism och historia med mera.

…och det är inte dyrt

Vi är den snabbast växande översättningsbyrån i Europa. Närmare hundratusen kunder anlitar oss för våra översättningstjänster idag.  Att vi kan hålla nere priserna beror på det stora nätverk av översättare vi har tillsammans med en effektiv organisation och ett väl fungerande programsystem.  Vi är välkända på den internationella marknaden för hög kvalitet, korta leveranstider och konkurrenskraftiga priser.

Så mycket kostar en svensk-nederländsk översättning

För att ta reda på hur mycket er översättning skulle komma att kosta fyller ni i offertformuläret, eller skickar texten via e-post så returnerar vi en specifikation baserat på era önskemål och behov. Vi har även en tjänst där du kan få offert eller göra en beställning direkt. Klicka bara på knappen uppe till höger så guidas du vidare!

Översättningar från svenska till flamländska

Vi erbjuder kvalificerade översättningar från svenska till flamländska.  Vi kan de små dialektala och språkmässiga differenserna i nederländska språket.

Flamländsk översättare med expertis

När en flamländsk översättare åtar sig ert uppdrag tas flera aspekter av översättningen i beaktning.

I punktlistan nedanför hittar ni vilka faktorer som beaktas. Det framgår också tydligt vad den höga kvaliteten består av.

  • Lokalisering – det lokala förhållande som råder i Flandern när det gäller dialektala avvikelser, språkkultur och terminologi
  • Ämnesområde – fackspråk inom bilindustri, finansteknik eller livsmedelsindustri.  Oavsett område så har vi kunskapen om respektiva fackterminologi
  • Modersmål – översättarna har alltid flamländska som modersmål. De beaktar de lingvistiska skillnader som finns mellan nederländskan och flamskan, som flamländskan också kallas

Flamländska översättningar – hög kvalitet, billigt och snabb leverans

Systemet vi arbetar i är speciellt framtaget för oss. Både systemet och organisationen är effektiv. Det tillsammans med ett väl fungerande globalt nätverk bestående av tusentals frilansande översättare gör oss till en av de mest framgångsrika företagen på översättningsmarknaden idag.

Vi är kända för hög kvalitet, billiga priser och snabba leveranser. Ring oss så berättar vi mer om vilka kunder som anlitar oss för återkommande uppdrag. Tillsammans med er skräddarsyr vi er översättning utifrån behov, önskemål, målgrupp och geografiskt område.

Prisvärt offerterbjudande

Ni begär en offert antingen genom det formulär ni ser eller via e-post. Vi återkommer med ett förmånligt offerterbjudande så fort vi granskat materialet och pratat med översättaren.

Känner ni att ni vill tala med någon innan ni skickar era texter för påseende, ringer ni till våra projektledare så hjälper de er vidare!