Sverige

Översättningsbyrå för kroatiska 

Kroatiskan är nära besläktad med bosniskan och serbiskan. Dessa tre samt slovenskan ingår i den sydvästslaviska språkstammen. Med bulgariska och makedon(i)ska i den sydöstslaviska språkstammen, utgör de tillsammans de sydslaviska språken.

Samlingsnamnet ”serbokroatiska” avskaffades när den sydslaviska federationen Jugoslavien upplöstes 1991.

Lokalisering – dialektala skillnader i Kroatien

Det kroatiska skriftspråket har sina rötter i den sydslaviska dialekten štokaviska. Dialekten talas av stora delar av Kroatiens befolkning och har även legat till grund för det bosniska och det serbiska skriftspråket.

Andra vanliga dialekter är kajkaviska och čakaviska. Båda har tydligt satt spår i det moderna kroatiska språkbruket.

Vår översättningsbyrå är väl insatt i de dialektala skillnaderna mellan dessa. Det är inte bara dialekter som kan vara avgörande i en översättning till kroatiska.

Lokala avvikelser som olika terminologiska uttryck inom olika branscher kan också vara av relevans. Denna kunskap benämns lokalisering och är en av våra styrkor på marknaden.

Kroatisk översättning av högsta kvalitet

Våra översättare har:

 • Alltid målspråket som modersmål
 • Gedigen utbildning
 • Expertis inom relevant ämnesområde för er översättning
 • Lokaliseringskunskap
 • Program av högsta kvalitet
 • Tät kontakt och bra kommunikation med projektledaren

Detta medför att er kroatiska översättning alltid får en hög kvalitet, kan levereras snabbt och genom effektivitet ett konkurrenskraftigt bra pris.

Översättningar från engelska till kroatiska

Är ni i behov av att översätta er engelska turistbroschyr till kroatiska? Då kan vi hjälpa er!

Vi samarbetar med modersmålsöversättare i Kroatien inom alla ämnesområden.

Engelsk-kroatisk översättning

Med kompetenta och professionella översättare som har kroatiska som modersmål garanterar vi en kvalitetsöversättning.

Men som kund får ni mer än så hos oss:

 • Hög kvalitet i våra kompetenta modersmålsöversättare
 • Översättningen anpassas till era önskemål
 • Personlig projektledare
 • Snabb leverans
 • Konkurrenskraftiga priser
 • Lokaliseringsanpassning – regionala påverkande faktorer vägs in i översättningen

Kroatiska  och dess språkhistoria

Det kroatiska språket ligger nära serbiska och bosniska. Tillsammans med slovenska utgör de sydvästslaviska språkstammarna. Bulgariska och makedonska tillhör den sydöst slaviska språkstammen.

Om man talar om de två stammarna tillsammans benämns dessa ofta som de sydslaviska språken.

Språkreform

Kroatiskan använde sig till en början av det glagolitiska alfabetet och senare det så kallade bosnisk-kyrilliska alfabetet. Slutligen övergick de helt till latinsk skrift.

En språkreform 1830 var grunden till det nuvarande kroatiska alfabetet som består latinska bokstäver efter tjeckisk modell. Bokstäverna Dž, Nj och Lj, så kallade digrafer, infördes även i alfabetet. Digraferna ska ses som enskilda bokstäver och ska alltid skrivas tillsammans. Bokstaven Đ tillkom lite senare till alfabetet.

Fonetik och alfabet

Det kroatiska alfabetet ser ut så här:

A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Kroatiskan använder sig av fonetisk skrift. Man stavar alla ord precis som de uttalas. Detta var en språkreform som standardiserades i Serbien och Kroatien under 1800-talet.

Serbiska texter skrivs med det kroatiska alfabetet i de fall man vill använda ett latinskt alfabet istället för det kyrillisk-serbiska alfabetet.

Översättning från svenska till kroatiska

Vi översätter gärna era texter från svenska till kroatiska. Våra översättare har kroatiska som modersmål men också spetskompetens inom just ert ämnesområde.

Vi levererar översättningar av högsta kvalitet och alltid inom avtalad deadline. Hör av er så berättar vi gärna mer om vad vi kan erbjuda!

Svensk-kroatisk översättning

Certifierade och kvalificerade översättare väljs noga ut av vårt projektledarteam.  Det är viktigt att texten får ett autentiskt innehåll och efterliknar originaltexten så mycket som möjligt.

Vi garanterar en översättning från svenska till kroatiska som får:

 • Korrekt terminologi och språkbruk
 • Lokalisering
 • Kvalitetssäkring

Så här begär ni en offert

Vår översättningsbyrå  erbjuder bland de lägsta priserna på marknaden för översättningar mellan jordens alla språk. För att vi ska kunna tala om hur mycket er översättning kostar behöver vi analysera materialet.

Bifoga filerna i ett e-postmeddelande och skicka in till oss. Vi har även en tjänst där du kan få offert eller göra en beställning direkt. Klicka bara på knappen uppe till höger så guidas du vidare! Efter vi analyserat materialet och diskuterat med den översättare vi anser passar bäst för er text, återkommer vi med ett offerterbjudande. Vi återkopplar oftast samma dag som ni skickat in er offertförfrågan.

Kontakt

Varmt välkomna att kontakta oss om ni har frågor eller vill ha mer information om hur våra rutiner fungerar.