Sverige

Översättning till kinesiska

De flesta av våra kunder vill översätta till förenklad kinesiska men vi erbjuder även översättningar till och från traditionell kinesiska som används i Hongkong och Taiwan.

Snabbhet, kvalitet och lokalisering

När ni beställer en översättning av oss bearbetar vi textmaterialet med stor respekt och konfidentialitet. Vi tar även hänsyn till lokalisering:

 • Språkvariant (traditionell eller förenklad kinesiska)
 • Dialektala avvikelser
 • Önskemål, krav och målgrupp

Våra översättare arbetar ofta kvällar och helger vilket medför att vi kan korta ner leveranstiden. Vi handplockar den översättare som vi anser passar bäst för er typ av översättning. Denne har alltid kinesiska (traditionell eller förenklad) som modersmål.

Vid mer komplicerade texter, till exempel tekniska manualer, använder vi oss alltid av modersmålsöversättare med teknisk bakgrund. Detsamma gäller texter inom juridik, marknadsföring, industri och medicin.

Konkurrenskraftigt erbjudande för en kinesisk översättning

Vi pressar priserna! Tack vare kostnadseffektivisering kan vi sänka kostnaderna utan att tumma på kvaliteten. Vi använder oss av den senaste tekniken och skräddarsydda programvaror för vårt företag. Det sparar tid och pengar för både oss och er.

Vi erbjuder översättningar till konkurrenskraftiga priser, snabba leveranser och av hög kvalitet.

För att kunna ge ett exakt pris behöver vi dock analysera era dokument. Många gånger har vi möjlighet att lämna rabatt baserat på omfång och repetitioner i texten. Följ instruktionerna här nedanför så återkommer vi med ett fullständigt offerterbjudande.

Kinesiska – ett skriftspråk men flera talspråk

För er som behöver översätta en text till kinesiska presenteras här några grundläggande fakta som kan vara bra att känna till.

Dialektala kinesiska språkvarianter

På vår översättningsbyrå får vi uppdrag gällande översättning till kinesiska varje vecka.

Det finns flera spännande skillnader mellan kinesiska och det svenska språket.

Kinesiskans skrift- och talspråk förhåller sig väldigt fritt till varandra. Det finns ett flertal dialekter som är så olika varandra att någon från västra Kina förmodligen inte förstår vad en kines från kustområdena säger.

Skriftspråket är dock detsamma i hela landet vilket gör att kineserna kan kommunicera med varandra i skrift utan problem. Det är inte ljudhärmande på samma sätt som latinska bokstäver utan består istället av en mängd symboltecken.

Om det latinska alfabetet varit uppbyggt på samma sätt hade en svensk kunnat skriva brev till en tysk utan problem men troligtvis inte förstått det talade tyska språket.

Om mandarin

Den största talade dialekten i Kina är mandarin. Den talas främst i norra och sydvästra Kina. I området runt Peking talas en variant av mandarin.

Även skriftspråket har tidigare haft lokala skillnader men sedan femtiotalet ser det i princip likadant ut över hela det kinesiska fastlandet.

På öarna Hongkong, Macao och Taiwan tillämpas dock en äldre, mer komplicerad form av skriftspråket.

Vi har kompetenta kinesiska översättare

Har ni planer på att låta översätta en text till kinesiska är det viktigt att veta om målgruppen finns på det kinesiska fastlandet eller på någon av öarna vid kusten.

Det finns en politisk strävan att göra det kinesiska talspråket mer enhetligt för att förenkla människors kommunikation med varandra.

Utgångspunkten är mandarindialekten men eftersom arbetet går långsamt kommer regionala skillnader finnas länge än. Den som planerar att lära sig kinesiska och resa runt i landet gör alltså bäst i att ta med sig papper och penna.

Vi översätter från engelska till kinesiska

Vi utför kvalificerade översättningar mellan engelska och kinesiska. Våra översättare finns inom alla affärsområden på den kinesiska marknaden.

Naturligtvis kan vi hjälpa till med andra språkkombinationer. Hör av er så diskuterar vi vilka möjligheter som finns.

Vi översätter era:

 • Juridiska avtal
 • Ekonomiska dokument
 • Medicinska innehållsförteckningar
 • Tekniska manualer
 • Marknadsföringstexter
 • Meritförteckningar

Lokalisering

Förfrågningar på översättningar mellan engelska och kinesiska ökar stadigt. Anledningen är framför allt den ständigt ökande ekonomiska tillväxten på den asiatiska marknaden. Vi kan översätta era engelska texter till såväl förenklad som traditionell kinesiska.

Översättarna är bosatta i olika regionerna där kinesiska talas. Det garanterar er grammatiskt korrekta texter. Hänsyn tas till olika påverkande faktorer som kan ha inverkan på översättningen. Detta kallas lokalisering. Tack vare att vi kan effektivisera processen får ni en slutprodukt av toppkvalitet och till ett förmånligt pris.

Utvalda translatorer

Är ert behov en översättning av en folder, ett pressmeddelande eller en webbplats? Vi väljer ut den translator vi anser passa projektet bäst. Vi tittar på erfarenhet, tidigare utförda översättningar, spetskompetens och mycket annat innan vi avgör vem som får uppdraget.

I de fall det till exempel krävs medicinsk kompetens anlitas en översättare som är van att hantera medicinska texter. 

Det kinesiska språkets historia

Här presenterar vi information om historiken bakom det kinesiska språket.

Ursinotibetanska

Många lingvister (språkforskare) klassificerar de kinesiska språkvarianterna som en del av den sinotibetanska språkfamiljen.

Ursinotibetanska anses vara grunden till de olika språken. Man kan dra en parallell till de indoeuropeiska språkens ursprung i urindoeuropeiskan.

Fornkinesiska…

…var det språk som var vanligast under Zhoudynastin från 1000-talet till 600-talet f.Kr. Skriften återfinns bland annat som på bronskärl och i Shijing-poesi. Fornkinesiskan hade en rik fonologi och ett andningsanpassat uttal som kunde skilja konsonantpar åt.

Medeltidskinesiska…

…talades under Sui-, Tang- och Songdynastin från 600- till 900-talet e.Kr. Språkforskare tror sig veta hur medeltidskinesiska lät genom olika rekonstruktioner som gjorts. Mycket av arbetet kring rekonstruktioner förlitar sig på äldre rimsystem.

Vi utför översättningar från svenska till kinesiska

Vi har lång erfarenhet av översättningar från svenska till kinesiska. Våra professionella kinesiska översättare har varierande expertisområden.

Vi hanterar texter inom områden som:

 • Ekonomi
 • Juridik
 • Medicin
 • Teknik
 • Marknadsföring
 • Personlig presentation

Och översätter till och från kinesiska i kombination med språk som:

 • Danska
 • Japanska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
 • Spanska
 • Italienska

Ökad efterfrågan på kinesiska översättningar

Kinesiska är inte bara det språk som flest talar, utan är idag också det snabbast växande språket. Efterfrågan på kinesiska översättningar har ökat, främst på grund av den ekonomiska tillväxten i Asien. Det finns flera olika kinesiska talspråk, men det procentuellt största är språkvarianten mandarin.

Vi har översättare som behärskar samtliga kinesiska språk. Oavsett om ni vill ha en översättning till eller från mandarin, traditionell eller förenklad kinesiska har vi rätt översättare för er.

Lokaliserade kinesiska översättare i vårt nätverk

Precis som alla våra översättare har våra kinesiska översättare mångårig erfarenhet av översättning. För översättning till kinesiska tar vi vanligen hjälp av våra frilansande översättare i Kina, USA, Taiwan eller Singapore.

Dessa översättare bor i de områden där språket talas och säkerställer därmed ett korrekt och modernt språkbruk. Med lokaliserade översättare undviks eventuella missförstånd och terminologiska fel. Alla översättare har specialistkunskap inom specifika områden.

Handplockade översättare

Om ni vill ha en broschyr, ett nyhetsbrev eller en webbsida översatt ger vi uppdraget till en handplockad översättare. Vi tittar på vem som är bäst lämpad för den typen av översättning. Det behöver vara någon som skriver ledigt och lättläst och har erfarenhet av copywriting.

Översättningar av affärsavtal och andra officiella dokument behöver ofta en juridisk översättare. Vi har även det! Efterfrågan på juridiska översättningar i Kina har ökat under de senaste åren och vi har översatt många avtal av olika slag.

Kinesiska snabböversättningar

Vi erbjuder snabböversättningar från svenska till kinesiska och kinesiska till svenska. Det innebär att vi översätter direkt mellan språken utan att behöva översätta till engelska först. Det sparar både tid och pengar för er som kund!

Vill ni veta vad det skulle kosta att översätta era texter till eller från kinesiska? Vi har en tjänst där du kan få offert eller göra en beställning direkt. Klicka bara på knappen uppe till höger så guidas du vidare! Är det mycket text? Bifoga textdokumenten i ett mejl och ange eventuella önskemål. Vi gör en analys av materialet och återkommer med ett förmånligt offerterbjudande. Varmt välkomna att kontakta oss per telefon om ni har några frågor.