Sverige

Översättningstjänster för hindi 

Hindi är det mest talade språket i Indien och därmed ett av världens största språk. Hindi utgör del av ett dialektkontinuum inom de indoariska språken.

Detavgränsas i nordväst och väst av punjabi, sindhi och gujarat. Isöder av marathi, i sydöst av oriya, i öster av bengali och i norr av nepali.

Som i många andra språk finns skillnader även här i dialektvarianter.

Standardhindi skrivs med devanāgarī , influerat av sanskrit. Urdu skrivs med en variant av det persisk-arabiska alfabetet med starka influenser från persiska och arabiska.

Trots dessa skillnader brukar lingvister räkna hindi och urdu som samma språk.

Ett talspråk , två skriftspråk

Hindi är nära besläktat med urdu som talas av åtta miljoner människor i Pakistan. De flesta lingvister (språkforskare) anser att hindi och urdu egentligen är ett och samma språk. De menar att skillnaden främst bottnar i politisk oenighet mellan länderna.

Grammatiskt är språken väldigt lika men de använder sig av olika alfabet och hämtar sina låneord från olika håll. Hindi använder sig av alfabetet devanāgarī. Urdu grundas på det persisk-arabiska alfabetet. De som talar hindi och urdu har förmodligen lättare att förstå varandra än exempelvis svenskar och danskar.

Indiska översättare med spetskompetens

Våra översättare har inte bara hindi som modersmål utan även spetskompetens inom ert specifika marknadsområde. Industri, jordbruk eller telemarketing spelar ingen roll. Vi har expertisen.

Våran kundkrets innefattar såväl privatpersoner som börsnoterade företag. Översättningar av CV eller juridiska dokument spelar ingen roll. Vi hjälper er med alla översättningar till och från hindi.

Översättning från engelska till hindi

Behöver ni översätta ert engelska textdokument till hindi? Då har vi rätt översättare för er! Oavsett om det är ett CV eller en manual kan vi hjälpa er.

Hos Snabböversättare erbjuder vi översättningstjänster för alla målgrupper och inom samtliga marknadsområden.

Med hindi som modersmål

Vi har översättare i olika regioner i Indien. De har alltid hindi som modersmål men även expertis inom just ert ämnesområde.

Kanske gäller översättningen en medicinteknisk innehållsförteckning, en personalhandbok inom IT eller telekom. Oavsett vad inriktningen är så kan vi översätta era texter.

Engelsk–indiska översättare

I alla språk finns dialektala varianter av ett och samma språk. Med regionala modersmålsöversättare är detta inget problem för oss. Vi har kunskapen om de differenser som finns mellan varieteterna.

Vårt nätverk av översättare sträcker sig runt hela världen. Det innebär också att tidsskillnader är av godo och vi kan arbeta snabbt och effektivt.

Språkhistoriken bakom hindi

Hindi är Indiens mest talade officiella och ”nationella” språk.

Både hindi och urdu brukar kallas hindustani.

Hindi och urdu är grammatiskt lika men skiljer sig genom olika alfabet. Urdu har vuxit fram till skrift och kulturspråk under den islamiska traditionen och skrivs därför med det persisk-arabiska alfabetet.

Hindi är hinduernas språk och skrivs med devangarialfabetet.

Vår översättningsbyrå har expertisen ni söker för korrekta översättningar till och från hindi.

Väst- och östhindi

Man brukar dela in hindi i öst- och västhindi.

Västhindi innefattar:

 • braj bhasha
 • khari boli
 • haryanvi
 • bundeli
 • kanauji
 • rajasthani

Östhindi innefattar:

 • awadhi
 • chattisgarhi
 • bhojpuri
 • magahi
 • maithili

Sanskrit

Sanskrit är ett gammalindiskt indo-europeiskt skriftspråk. Både sanskrit och hindi skrivs med devangarialfabetet. En del väsentlig och betydande litteratur skrivs fortfarande på sanskrit. Tack vare det så lever språket kvar idag.

Översättare i Indien

Vi erbjuder översättningstjänster till och från hindi. Med indiska översättare lokaliserade runt om i de olika regionerna kan vi de olika indiska språkvarianterna. Hos oss får ni en kvalitetsprodukt till konkurrenskraftigt låga priser.

Översättningar från svenska till hindi

Våra indiska översättare hjälper dig/er med textöversättningar från svenska till hindi.

Privatperson, företag eller organisation spelar ingen roll. Enklare eller mer komplexa texter har inte heller någon betydelse.

Vår översättningsbyrå har expertisen inom breda som smala ämnesområden.

Lokalisering – hindi

Lokalisering är en av orsakerna till vår framgång på marknaden. Det innebär att våra translatorer finns i olika delar av landet och behärskar språket fullt ut.

De har inte bara hindi som modersmål utan är väl insatta i den språkkultur som är aktuell för den region de bor i. Olika faktorer som är avgörande för en felfri översättning är delvis:

 • Regionala dialektskillnader
 • Varierande terminologi
 • Språkkulturella differenser
 • Ämnesområdeskunskap

Våra översättare har dessa kunskaper och mer därtill.

Svensk–indisk översättning

Låt säga att du behöver översätta din svenska meritförteckning till hindi. Eller kanske behöver ert företag översätta en svensk medicinsk innehållsförteckning till hindi.

Oberoende av vilket behovet är så har vi expertis inom de flesta ämnesområden.

Begär en offert

Med starka marknadspriser, korta leveranstider och lokaliseringskunskap kan vi garantera översättningar av mycket hög standard!

Begär en specifikation och ta reda på vad er översättning kostar redan idag! Vi skräddarsyr en offert och återkopplar efter det att vi analyserat det underlag ni skickat.

Fyll i och bifoga er text i formuläret eller vid flertalet dokument i ett e-postmeddelande. Vi garanterar ett erbjudande ni får svårt att motstå!

Kontakt

Har ni frågor eller vill ha mer information? Varmt välkomna att ringa oss så svarar vi på era frågor. Vi har kompetensen ni söker!