Sverige

Modersmålsöversättare afrikaans

Era texter är i goda händer hos vår översättningsbyrå. När vi anlitar en översättare ser vi alltid till att denne har rätt kompetens för just ert uppdrag och har målspråket som sitt modersmål.

Översättaren som hanterar och bearbetar era texter har även kompetens inom ert specifika ämnesområde. Jordbruk, kultur och medicin är bara några exempel på områden där vi kan hjälpa till.

Översättningar från engelska till afrikaans

Våra specialiserade översättare har i den här språkkombinationen afrikaans som modersmål. De är väl insatta i språkbruk, dialekter och terminologi vilket kvalitetssäkrar texterna. Hos oss får ni högsta tänkbara kvalitet till rimliga priser.

Översättningar från svenska till afrikaans

Behöver ni en översättning från svenska till afrikaans så har vår översättningsbyrå den kompetens ni söker!

Vi samarbetar med specialiserade översättare inom olika områden.

Lokalisering

När man tar hänsyn till, och anpassar en översättning, utifrån olika lokala förhållanden kallar man det för lokalisering.

Vi hanterar tiotusentals dokument varje dag runt om i världen och samarbetar med översättare inom alla områden. Privatperson eller stort företag spelar ingen roll, vi erbjuder våra tjänster till alla!

Språkgeografi – Afrikaans

Afrikaans delas upp i huvuddialekterna västra kap, oranjefloden och östra kap. Ungefär 7 miljoner uppskattas ha afrikaans som modersmål.

I Namibia har språket en väletablerad funktion som lingua franca där det agerar som ett internationellt hjälpspråk för kommunikation mellan olika etniska grupper med olika modersmål. Olika nutida lingua franca i världen är engelska, franska, spanska och arabiska. Swahili fungerar som lingua franca i öst- och Centralafrika. Afrikaans talas också av minoritetsgrupper i Australien, Botswana, Kanada, Lesotho, Malawi, Nya Zeeland, Mauritius, Zambia och Zimbabwe.

Önskar du en offert för din översättning?

Hör gärna av dig till oss via e-mail eller telefon. Vi har även en tjänst där du kan få offert eller göra en beställning direkt. Klicka bara på knappen uppe till höger så guidas du vidare!