Sverige

Det finns många juridiska specialistområden: arbetslagstiftning, arvsrätt, europeisk lag, bolagsrätt, skadeståndsrätt osv. och alla områden har sin egen specifika terminologi. Det är därför viktigt att juridiska dokument översätts professionellt och att rätt terminologi används. Det är det våra juridiska specialistöversättare är här för att göra. Såväl som juridisk expertis har våra modersmålsöversättare även den nödvändiga kunskapen om relaterade områden såsom den finansiella marknaden.

Vi kan också hantera långa texter med korta tidsramar på ett professionellt sätt. I sådana fall anlitar vi ett team översättare som har förmågan att leverera en perfekt översättning. Tala med en av våra projektledare om vilka möjligheter som finns. Om uppdraget är mycket brådskande, kanske strax innan en viktig förhandling, kan ett sådant team beta av stora mängder text på kort tid.

Den mycket konfidentiella naturen hos juridiska översättningar kräver väl organiserade logistiska rutiner: säkerhet och dataskydd är mycket viktigt för både dig och oss och våra rutiner uppfyller därför fullständigt ISO-specifikationerna för översättningsbyråer.
Vår översättningsbyrå lägger stor vikt vid konfidentialitet. Utöver vår garanti att vi alltid hanterar dina dokument med största omsorg kan vi på begäran tillhandahålla ett sekretessavtal innan du skickar dokumenten för översättning till oss. Var och en av våra översättare har också skrivit på sekretessavtal.

Auktoriserad översättning av officiella dokument

När ett översatt dokument krävs för en officiell organisation kan vi arrangera en auktoriserad översättning. Du kan då vara säker på att översättningen håller högsta kvalitet och kan användas för officiella ändamål.

Exempel på vårt juridiska översättningsarbete

Snabböversättare har stor erfarenhet av översättning av konfidentiella dokument. Här kommer några exempel:

 • Patentansökningar
 • Personalhandböcker
 • Kommersiellt känslig aktiemarknadsinformation
 • Domslut och iakttagelser
 • Sekretessavtal
 • Samarbetsavtal
 • Affärsplaner
 • Anställningskontrakt
 • Lönespecifikationer och årsredovisningar
 • Patientjournaler

Utöver översättning till mer vanliga europeiska språk som polska, tyska, franska, italienska, spanska och svenska kan vi också översätta sådana dokument till och från andra språk såsom arabiska, indonesiska, ryska, farsi, dari eller turkiska.

Snabböversättare har mycket stor erfarenhet av att översätta konfidentiella dokument. Här är några exempel:

 • Patentansökningar
 • Personalhandböcker
 • Kommersiellt känslig aktiemarknadsinformation
 • Domslut och iakttagelser
 • Sekretessavtal
 • Samarbetsavtal
 • Affärsplaner
 • Anställningskontrakt
 • Lönespecifikationer och årsredovisningar
 • Patientjournaler