Sverige

Översättningsbyrå med expertis för franska

Förutom översättningar inom medicin, ekonomi, teknik och marknadsföring kan vi leverera auktoriserade franska översättningar.

Oavsett ämnesområde och typ av dokument kan översättningsbyrån Snabböversättare hantera era franska översättningar.

Massivt nätverk med bred kompetens

Vår översättningsbyrå har tillgång till ett stort globalt nätverk av frilansande översättare, alla med specialkompetens inom varierande ämnesområden. 

Vi kan, tack vare våra översättares kompetens garantera kvalitetssäkrade översättningar med snabba leveranser. Kortare texter kan vi normalt leverera samma dag!

Lokaliseringsexpertis

Med lokalisering menas att man anpassar översättningen efter de lokala förhållanden som råder. I det här fallet gäller det franska språkvarianter i Belgien, Frankrike, Kanada och andra fransktalande regioner i världen. Men det handlar även om att ta hänsyn till terminologiska skillnader.

Översättningsbyrå för belgisk franska

– Tu viens avec?
belgisk franska betyder frågan, ”kommer du med?”. En fransos skulle inte förstå eftersom samma fråga skulle på fransk franska skulle formuleras:
– Tu m’accompagnes?

Här förklarar vi de största skillnaderna mellan klassisk franska och belgisk franska.

Belgien – ett land med tre språk

Belgien har tre officiella språk: nederländska, tyska och franska. Belgisk franska bär tydliga spår av de andra språkens influenser, särskilt nederländskan.

Detta märks dels i den belgiska franskans grammatik, då ordföljden är mer germansk än latinsk.

Som exempel kan vi använda uttrycket: Det drar här

  • Belgiska – Ça tire ici
  • Franska – Il y a un courant d’air (Det finns en luftström)
  • Nederländska – Het trekt hier (Det drar här)

Den belgiska franskan använder alltså en ordföljd som är mindre komplicerad för oss skandinaver.

Influenser från andra språk

Ordförrådet är också påverkat av de andra språken och det förekommer många engelska och nederländska låneord i språket. På belgisk franska säger man septante för ”sjuttio” och nonante för ”nittio”.

På franska säger man soixante-dix (sextio-tio) och qautre-vingt-dix (fyra-tjugo-tio). Ett annat exempel är belgiska ordet ”sûr” vilket betyder ”sur”, men på franska har samma ord innebörden ”säkra”.

De ovanstående orden har utvecklats genom naturligt samspel mellan språken men det finns också medvetet konstruerade skillnader.

I traditionell franska blir ord böjda efter genus och alla yrken har ett kön. Till exempel är läkare ”docteur” är ett maskulint ord. I Frankrike finns ingen feminin motsvarighet till yrkesnamnet.

Men i Belgien finns det en lag som säger att det ska finnas både en maskulin och en feminin form. Här kan man alltså säga doctoresse och syfta på en kvinnlig läkare.

Översättningsbyrå belgisk franska – lokalisering

Våra belgisk-franska översättare på Snabböversättare lägger stort fokus på att kunna leverera korrekta översättningar.

Även om de två formerna av franska kan tyckas lika är vi noggranna, uppmärksamma och respektfulla inför de skillnader som finns mellan språken.

Att ha kunskap om differenserna i de olika språken och dialekterna kallas lokalisering. Vi har expertisen i form av våra modersmålsöversättare med spetskompetens inom de flesta marknadsområden.

Språkhistoria – belgisk franska

Belgien är indelat i de tre regionerna Flandern, Vallonien och Bryssel. Flandern ligger längst i norr med en kustlinje utmed Engelska kanalen i Nordsjön.

Vallonien ligger i söder och mittemellan dessa två finner man Bryssel med omnejd som räknas som en egen region.

De närmaste grannarna är Frankrike i väster, Nederländerna i norr, Tyskland i öster och det lilla landet Luxemburg i sydöst.

Franska i Frankrike – Franska i Belgien

Franskan som talas i Belgien är nästan identisk med franskan i Frankrike men det finns vissa skillnader i vokabulären.

Orsakerna till skillnaderna beror på:

Influenser
Vallonskan, flamländskan, tyskan och nederländskan som också är officiella språk i Belgien har satt tydliga spår i språket.

Regionalism
Faktumet att Belgien varit politiskt separerat från Frankrike i flera århundraden, minskade chanserna för att franskan på båda sidor om gränsen skulle bli enhetlig. Detta visar sig speciellt inom områden som matlagning och offentlig administration.

Räkneord

Det är skillnad på räkneord mellan Belgisk och Fransk franska. Sjuttio på belgisk franska heter septante och nonante för nittio. På franska i Frankrike heter sjuttio soixante-dix, så att säga sextio plus tio och nittio heter qautre-vingt-dix är fyra gånger tjugo plus tio. I Frankrike delar man gärna upp till exempel telefonnummer i grupper om högst två siffror så att det ska bli lättare att uttala.

Båda språken böjer ord olika efter genus och alla yrken har ett kön. Läkare (docteur), är till exempel ett maskulint ord. I Frankrike finns ingen feminin motsvarighet men i Belgien benämns yrkestitlar både i maskulin och feminin form (enligt lag sedan slutet på 80-talet).

Man kan alltså säga doctoresse i Belgien och syfta på en kvinnlig läkare, något som inte förekommer i Frankrike.

Belgisk-fransk översättningsbyrå

Våra belgisk-franska översättare är väl insatta i det moderna språkbruk som är aktuellt för den franska som talas i Belgien idag.

Samtliga översättare har belgisk franska som modersmål vilket ger er högsta tänkbara kvalitet och snabb leverans av er slutprodukt.

Franska översättningstjänster

Vår översättningsbyrå tar hand om dina dokument till och från franska.

Oavsett dokumenttyp, textmängd och komplexitet har vi kompetensen som krävs för en korrekt översättning av era texter.

Ekonomiska och juridiska översättningar

Behöver ni en översättning till franska inom: industri, IT, journalistik eller PR? Våra franska översättare är specialiserade inom olika områden och översätter allt från enklare texter till mer komplexa.

De kunder som anlitar oss för olika uppdrag är allt ifrån privatpersoner och företag till organisationer, myndigheter och olika instanser.

Franska modersmålsöversättare

Låt oss ge ett konkret exempel på hur en process kan se ut: Ni vill översätta en broschyr från engelska till franska. I det fallet anlitar vi en översättare med franska som modersmål, relevant utbildning, tidigare erfarenhet från översättningar inom det här området.

 Lokaliserade översättningar i Frankrike, Belgien, Kanada

Att ha tillgång till översättare i olika fransktalande länder som Belgien, Frankrike, Kanada och andra regioner där franska talas är en del i vår framgång. Men det finns mer än dialektskillnader att ta hänsyn till när det gäller en översättning. Detta kallas lokalisering.

Oavsett om behovet gäller franska, belgisk franska eller kanadensisk franska så har vi spetskompetensen ni söker! Hos oss får ni behovsanpassade och skräddarsydda översättningar till eller från franska.

Översättning till schweizisk franska

Vad är skillnaden mellan schweizisk och klassisk franska? Finns den, och spelar den roll?

Vi på vår översättningsbyrå visar här de skillnader som finns.

Läs vidare om ni inte vill gå miste om frukost nästa gång ni åker mellan Lyon och Genève.

Schweizisk-franska dialektala skillnader

I Schweiz finns nästan lika många varianter av franska som det finns kantoner (delstater) längs den franska gränsen.

Idag är franska, tyska, italienska och rätoromanska alla officiella språk i Schweiz och även om det finns flera varianter av schweizisk franska, präglas alla av vissa gemensamma drag.

Räkneord och uttryck på schweizisk franska

I likhet med den belgiska franskan säger fransktalande schweizare septante för ”70” och nonante för ”90”. På franska säger man soixante-dix (ordagrant sextio-tio) och qautre-vingt-dix (fyra-tjugo-tio).

Till skillnad från den belgiska franskan har också den schweiziska franskan ett speciellt ord för siffran 80, huitante, vilket på belgisk och klassisk franska skrivs quatre-vingt (fyra-tjugo).

Schweizisk och belgisk franska benämner måltider olika. I Frankrike säger man petit-déjuner om frukost, déjuner om lunch och dîner om middag. På schweizisk franska säger man istället déjuner om frukost, le dîner om lunch och le souper om middag.

Utöver de problem som kan uppstå när man ska koordinera måltider över nationsgränserna, finns en serie ord med skiftande betydelser som kan förvirra.

I Frankrike heter postlåda boite postale, i Schweiz heter det case postale, i Frankrike kallar man en rea för promotion, i Schweiz heter det action och moped som i Frankrike kallas mobylette, heter i Schweiz boguet.

Lokalisering – schweizisk-franska översättare

Med lokalisering menas att man anpassar översättningen efter de lokala förhållanden som råder. Här gäller det franska i Schweiz med dialektala skillnader i olika områden.

När man tar hänsyn till: språkbruk, terminologi och kulturella influenser som gäller i målspråkets land vid en översättning kallar man det för lokalisering.

Så oavsett om ni behöver en översättning till schweizisk franska, klassisk franska, belgisk franska eller kanadensisk franska så kan vi hjälpa er!

Språkhistoria – schweizisk franska

I den lilla nationen Schweiz finns många olika språkkulturer. Tyska är det språk som har majoritet och talas av 65 %, men i västra Schweiz är franska det dominerande språket.

I söder talar många italienska och i öster finns Europas enda rätoromanska minoritet.

Bara cirka 1 % av befolkningen talar rätoromanska men språket har ändå fått status som ett av landets fyra officiella språk.

Rätoromanska

Rätoromanska – rumantsch – talas av cirka 60 000 människor (varav cirka 35 000 som huvudspråk) i kantonen Graubünden i sydöstra Schweiz. Det är ett romanskt språk som härstammar från en folklig variant av latin som talades i provinsen Raetien.

Den kuperade terrängen i området försvårade kommunikationen mellan de olika dalarna. Det gjorde att språket utvecklades olika och starkt åtskilda dialekter uppstod.

Lokalisering – lokala förhållanden

En lokalanpassad översättning där man tar språklig hänsyn till styrande och påverkande faktorer kallas lokalisering. Hos oss får ni alltid den här typen av översättning.

Er översättare justerar terminologiska, språkkulturella och juridiska uttryck som kan variera beroende på land.

Översättning för franska i Kanada

En mängd olika språk talas i Kanada. Man uppskattar att drygt 60 % av befolkningen har  engelska som modersmål.

Cirka 25 % har franska som modersmål och resterande procent är fördelat på andra ursprungsspråk

Québecfranska och akadisk franska

Québecfranska är en fransk dialekt som talas av de flesta i den kanadensiska provinsen Québec . På québecfranska kallas dialekten le français québécois, le franco-québécois eller le québécois.

Förutom québecfranska finns akadisk franska. Den används i franskspråkiga minoriteter i New Brunswick, Nova Scotia, och Prince Edward Island. Det som en gång var den franska kolonin Akadien.

Båda språkvarianterna är erkända som officiella språk på federal nivå.  Det innebär att lagar och federala offentliga tjänster ska skrivas på både engelska och franska. Trots detta är New Brunswick den enda provinsen som har båda språken som officiella språk.

Franska översättare i Kanada

Vi har översättare över hela världen. Kanadensiska översättare med franska som modersmål är något vi kan erbjuda. Behöver ni översätta turistinformation till eller från kanadensisk franska så kan vi hjälpa er med det.

Våra översättare finns i de olika fransktalande regionerna i Kanada. De har gedigen utbildning inom det område er text handlar om. Allt detta gör att ni som kund får den bästa tänkbara kvaliteten på er översättning.

Översättningar från svenska till franska

Vår översättningsbyrå utför professionella franska översättningar av era svenska texter.

Med speciellt utvecklade programvaror kan vi hantera varje projekt och uppdrag på ett kostnadseffektivt sätt. Vi kan fokusera på er franska översättning istället för tidskrävande kringarbete.

Specialiserade översättare –  från vin till vetenskap

Vi anlitar enbart översättare med franska som modersmål om franska är målspråket för översättningen. Vi har även ett nära samarbete med ett stort team specialister inom olika branscher.

Sport, politik, historia, litteratur, utbildning, vetenskap, filosofi, kokkonst, turism och vin är bara några exempel på inriktningar där vi kan erbjuda våra tjänster.

Begär en offert

Skicka era texter till oss via e-post och ange önskat målspråk och önskad leveranstid. Någon av våra projektledare granskar texterna och återkommer sedan med ett prisvärt offerterbjudande som ni får ta ställning till.

Kontakta oss

Vill ni veta mer? Skicka era frågor via e-post eller ring oss så berättar vi mer och hjälper er vidare!