Sverige

Översättningsbyrå för bosniska

Vi samarbetar med professionella och kvalificerade frilansande översättare med  bosniska som modersmål. Detta gör att vi kan garantera kvalitetssäkrade översättningar till rimliga priser.

Oavsett om det gäller översättning av böcker, avtal, tidningsartiklar, finansiella rapporter eller bruksanvisningar har vi kompetensen och kapaciteten att kunna hjälpa er!

Professionella bosniska översättare

Allt fler företag upptäcker de sydosteuropeiska länderna som viktiga affärspartners inom olika områden. Här är det viktigt att kommunikationen mellan er fungerar.

Vi hjälper er gärna i den dagliga kommunikationen med Bosnien-Hercegovina och översätter era affärsbrev, specifikationer, bruksanvisningar eller avtal på ett professionellt sätt.

Vår översättningsbyrå kan hantera alla typer av dokument och filformat och anlitar enbart översättare med målspråket som modersmål.

Lokalisering i Bosnien-Hercegovina

Vi kan lokalisering och tar alltid hänsyn till särskilda omständigheter och särdrag i språket. Geografiskt område, målgrupp och språkvarianter är bara några faktorer vi tittar på i en översättning. Vi levererar alltid behovsanpassade och skräddarsydda texter till er som kund.

Översättning från engelska till bosniska

Behöver du som privatperson ett engelskt brev översatt till bosniska? Eller behöver ni som företag  översätta en personalhandbok från engelska  till bosniska?

Vi har rätt översättare för era texter oavsett! Vårt globala nätverk av frilansande översättare och kostnadseffektiva rutiner garanterar kvalitetssäkrade översättningar till överkomliga priser.

Engelsk-bosniska översättningar

Låt säga att du/ni önskar något av ovanstående exempel. Våra översättare måste uppfylla vissa kriterier för att vi ska anlita dem. I en översättning från engelska till bosniska tittar vi på översättarens:

  • Utbildning
  • Tidigare översatta objekt
  • Modersmål (här måste bosniska vara modersmålet)
  • Kunskaper i engelska (översättningens källspråk)
  • Spetskompetens inom det ämnesområde som översättningen gäller

Bedömningen grundas på att översättaren ska ha rätt kompetens och specialkunskaper i förhållande till ert textinnehåll. Vi garanterar att terminologiska uttryck och språkbruk översätts på ett autentiskt sätt i relevans till källspråket.

Språkhistoria – bosniska

Bosnien är den region på Balkanhalvön som utgör den norra delen av staten Bosnien och Hercegovina och upptar ungefär 80 % av Bosnien och Hercegovinas sammanlagda yta.

Det finns ingen officiell gräns mellan regionerna, vilket är omtvistat. Bosnien används ofta som ett begrepp för bägge regionerna. Många anser det dock kränkande vilket kan vara bra att känna till.

Bosnien och Hercegovina är politiskt uppdelat i två administrativa entiteter och ett distrikt: Federationen Bosnien och Hercegovina, Republika Srpska och Brčko-distriktet.

Officiella språk i Bosnien-Hercegovina

Bosnien-Hercegovina har tre officiella språk: bosniska (talas av etniska bosniaker), serbiska (talas av etniska serber) och kroatiska (talas av etniska kroater).

Språken återspeglar snarare den etniska bakgrunden än de verkliga språkliga skillnaderna hos de talande. Differenserna är dock så små att folk kan förstå varandra lika bra som de förstår någon som talar samma språk.

När Bosnien-Hercegovina ingick i Jugoslavien gick de tre språken under samlingsnamnet serbokroatiska. Bosniska och kroatiska använder det latinska alfabetet medan det serbiska använder det kyrilliska.

Översättningar till och från bosniska

Vår översättningsbyrå erbjuder översättningstjänster till och från  bosniska och översätter gärna er texter till och från bosniska. Vi samarbetar uteslutande med välutbildade översättare med målspråket som modersmål.

Översättning från svenska till bosniska

Är du i behov av att översätta ett e-postmeddelande från svenska till bosniska? Eller är ni ett större företag som behöver flera dokument översatta från svenska till bosniska?

Vi erbjuder kvalitetssäkrade översättningar från svenska till bosniska. Privatperson eller företag, lite eller mycket text spelar ingen roll – vi översätter era texter oavsett!

Svensk-bosniska översättningar

Vår översättningsbyrå hanterar era svenska texter på ett professionellt och rutinerat sätt. Vi är noga med vem som översätter vad.

Våra anlitade översättare får sina uppdrag i förhållande till deras bakgrund.  Vi tittar på deras utbildning, bakgrund,  erfarenhet, modersmål  och kompetens. Originaltexterna  översätts alltid med bevarad autenticitet.

Offert enligt behov och önskemål

Vi skräddarsyr och behovsanpassar er översättning! Skicka det textmaterial ni vill ha översatt till oss så granskar vi underlaget och återkommer med ett konkurrenskraftigt erbjudande som ni får ta ställning till. Vi har även en tjänst där du kan få offert eller göra en beställning direkt. Klicka bara på knappen uppe till höger så guidas du vidare! Vi har många kunder som anlitar oss för återkommande uppdrag.

Kontakta oss

Ring eller mejla oss om ni har frågor eller vill diskutera ert projekt innan ni skickar några texter till oss. Vi hjälper er vidare och garanterar ett erbjudande ni får svårt att motstå. Anlita oss för snabba, kvalitativa översättningar till överkomliga priser.