Snabb
översättare
Kundens behov - Vårt fokus
Kundens behov - Vårt fokus

Kryssningsfartyg.

Skicka in era texter via e-post och få en offert för er översättning till eller från norska.

Norsk språkkultur och historia

Norskan är ett språk som de flesta i Sverige är bekanta med. Många jobbar i eller bor på gränsen till Norge.

Turismen och trafiken mellan våra länder är tidvis väldigt intensiv.

Det norska språket talas av ungefär fem miljoner människor i Norge. Det finns stora dialektala skillnader inom språket.

Det finns även två officiella skriftspråk – bokmål och nynorska. Här presenterar vi lite information om de skillnader som finns mellan de olika språkvarianterna.

Bokmål och nynorska

Norskan är precis som svenskan ett nordgermanskt språk och tillhör den indoeuropeiska språkstammen. I tal är det också relativt lätt för norrmän och svenskar att förstå varandra.

Men det skrivna bokmålet är lättare för en dansk att förstå. Och det är lättare för en norrman att förstå skriven danska än skriven svenska. Anledningen är att Norge länge var underordnat Danmark i en union de två länderna emellan. Norskan kom att basera sig på danskan.

Efter att unionen upplöstes skapades bokmålet som ett försök att skapa ett eget språk, men det är fortfarande tämligen likt det danska språket. Nynorskan skapades också som ett försök att forma ett eget norskt språk. Istället för att vara en modifierad variant av danska, baserar sig nynorskan på västnorska dialekter.

Både bokmålet och nynorskan innehåller många diftonger.

Begäran om offert

Vi på översättningsbyrån Snabböversättare har översättare för både bokmål och nynorska. De flesta av våra kunder beställer översättningar till bokmål eftersom det dominerar i Oslo, men ni väljer naturligtvis själva vilken variant ni önskar.

Om ni vill ha en text översatt till eller från bokmål eller nynorska, kontakta oss oss så hjälper vi er.

2016-07-08T13:40:38.0563834Z
Maria Norgren
Vill ni veta mer?

Vår projektledare besvarar gärna era frågor.

Kontakta Maria via e‑mail
Även i dessa svåra tider med covid-19 står vi klara att utföra era översättningar på ett ansvarsfullt sätt. Vi finns tillgängliga per telefon och e-post.
American Translators Association LogoLogo för EUATC och VViNProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo
Professionella översättare föredrar oss. Snabböversättare är en företagsmedlem av ProZ, en internationell förening av översättare. Av 45 översättare fick vi 5,0 poäng av 5 möjliga.