Sverige

Översättningsbyrå bengali

Bengali (även kallat bengaliska) är ett indoariskt språk som talas i Bengalen (Bangladesh och
Västbengalen ) och delstaten Tripura. Bengalitalande minoriteter finns även i de indiska delstaterna Assam, Jharkhand, Andamanerna och Nicobarerna.

Med nästan 230 miljoner modersmålstalare är bengali ett av de mest talade språken i världen.

Översättningar  till och från bengali

Med ett massivt nätverk av frilansande översättare över i alla tidszoner har vi ett övertag på marknaden. Lokalisering är nyckeln till vår framgång. Vi tar hänsyn till geografiskt område, ämnesinriktning, terminologi och dialektala skillnader i en översättning.

På så sätt kan vi alltid garantera skräddarsydda och behovsanpassade översättningar av absolut högsta kvalitet. Eftersom våra översättare också finns i olika tidszoner kan vi leverera snabbare än många andra översättningsbyråer.

Tal- och skriftspråk

Bengali skiljer sig stort mellan tal- och skriftspråk. Det finns två skriftliga stilar med olika vokabulär: Shadhubhasha är det mer formella skriftspråket. Det kännetecknas av att ordförrådet kommer från sanskrit.

Choltibhasha (cholitobhasha) är ett mer talspråksnära skriftspråk och det skriftspråk som används mest idag. Det grundar sig på dialekten som talas i Shantipurområdet, Nadia i Västbengalen.

Dialekter i bengali – lokalisering

Bengali har flera dialekter som brukar delas in i fyra stora grupper : radh, banga, kamarupa och varendra. Sylheti, chittagoniska och chakma är några språk som ofta räknas som bengalidialekter. Den som talar standardbegali skulle dock inte förstå dessa dialekter.

Det finns många fler dialekter än så. Vår översättningsbyrå har expertisen om de dialektala och språkliga differenserna. Vi tar hänsyn till vad som skiljer de åt, vilket är viktigt för att undvika missförstånd och komplikationer. Kort och gott: vi kan lokalisering!

Översättning från engelska till bengali

Vi är en översättningsbyrå med de stora kunskaperna i de små språken. Med ett massivt nätverk av översättare världen över kan vi hantera de flesta språkkombinationerna.

Välutbildade översättare med spetskompetens inom olika ämnesområden höjer standarden ytterligare. Vi garanterar kvalitetssäkrade texter till rimliga priser.

Översättningar till bengaliska

På vår översättningsbyrå väljer vi den översättare som har rätt kompetens och en adekvat utbildning i förhållande till er texts ämnesområde.

Juridiska, medicinska eller tekniska texter hanteras och bearbetas alltid av personer med en relevant bakgrund. Vi översätter gärna era textdokument från engelska till bengaliska. Ta kontakt med oss redan idag så skräddarsyr vi er översättning efter era önskemål och krav.

Lokalisering

Vi tar hänsyn till lokala faktorer som inverkar på översättningen. Det kan vara dialektala avvikelser, terminologiska uttryck och kulturella influenser.

När man väger in dessa faktorer kallas det lokalisering. Detta är avgörande många gånger för en autentisk översättning. Hos oss får ni alltid lokaliserade översättningar.

Bengali och dess språkhistoria

Vår översättningsbyrå erbjuder kvalitetssäkrade översättningar till och från bengali.

Forn-, medel-, och nybengali

Bengali härstammar från de östliga medelindiska språken på Indiska halvön.

Det lokala apabhramsaspråket purvi apabhramsa eller apabhramsa abahatta, utvecklades så småningom till regionala dialekter.

Dessa bildade i sin tur tre grupper: bihari-, oriya- och bengali-assamesiska språk. Man brukar benämna tre perioder i bengalisk språkhistoria:

  • Fornbengali (900–1400 e.Kr.)
  • Medelbengali (1400–1800 e.Kr.)
  • Nybengali (sedan 1800 e.Kr.)

Sanskrit

Språket utvecklades olika avseende verbformer och pronomen under de här perioderna. Under den medelbengaliska perioden påverkades bengali allt mer av sanskrit.

Bengali har bevarat ett till stor del sanskritbaserat ordförråd medan hindi till exempel influerats mer av arabiska och persiska.

Översättning från svenska till bengali

Bengali eller bengaliska är det språk som används i regionen Bengalen i östra Sydasien. Regionen omfattar Bangladesh och den indiska delstaten Västbengalen.

Omkring 98 % av Bangladeshs totala befolkning talar bengali som modersmål. Bengalitalande grupper i Mellanöstern, Västvärlden och Malaysia finns också.

Bengaliska översättningar

Vi erbjuder på vår översättningsbyrå kvalitetssäkrade översättningar mellan svenska och bengali. Vi hanterar alla typer av textdokument.

Personliga brev, e-post eller mer avancerade avtal eller instruktioner är bara några exempel på vad vi kan översätta. Era svenska texter bearbetas alltid av någon med bengali som modersmål.

Offerterbjudande

Mejla det material ni vill ha översatt från svenska till bengali så återkommer vi med ett offerterbjudande som ni får ta ställning till. Vi har även en tjänst där du kan få offert eller göra en beställning direkt. Klicka bara på knappen uppe till höger så guidas du vidare! Vi har många kunder som anlitar oss för återkommande uppdrag.

Kontakt

Välkomna att ta telefonkontakt med oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda och hur vi kan hjälpa er på bästa sätt. Alla uppgifter ni behöver finns på sidan Kontakt.