Snabb
översättare
Kundens behov - Vårt fokus
Kundens behov - Vårt fokus

Svenska Akademiens ordlista

Svenskan är ett språk i ständig förändring. Vi erbjuder alla typer av översättningar till och från svenska.

Det svenska språkets historia

Svenska språket används av cirka 10 miljoner talande i främst Sverige och delar av Finland.

Tidigare fanns även svenskspråkiga områden i Estland och en liten minoritet i nuvarande Ukraina har svenska som förstaspråk.

Svenskans ursprung

Svenskan ingår i den indoeuropeiska språkfamiljen och är släkt med flera hundra andra språk. De flesta forskare tror att det första av dessa språk spred sig från Asien.

Under 1500-talet uppmärksammade europeiska upptäcktsresande i Indien att våra språk hade likheter som tydde på att vi en gång talat likadant. Jämför orden moder och fader nedanför:

Moder

Mutter – tyska
Mother –
engelska
Máthair –
iriska
Mater –
latin
Meter –
grekiska
Matar –
sanskrit
Madar –
persiska

Fader

Vater – tyska
Father – engelska
Athair – iriska
Pater – latin
Patér – grekiska
Pitár – sanskrit
Pedar – persiska

Germanska språk – nordiska språk

I Europa förgrenade sig detta urspråk i olika riktningar där svenskan kom att ingå i gruppen germanska språk . Där hittar vi även engelska, tyska och nederländska. Svenskan ingår också i undergruppen nordiska språk tillsammans med danska, norska, isländska och färöiska.

Svenska dialekter

Inom svenskan finns regionala skillnader i form av dialekter. Det är lätt att avgöra om en person är från Skåne eller Haparanda. Innan tågen kom på 1850-talet möjligheterna att resa längre avstånd begränsade.

Det medförde att vi sällan mötte människor från andra delar av landet. Idag är infrastrukturen väl utvecklad vilket också har gjort att dialekter mer och mer börjat närma sig varandra. Men än så länge kan vi fortfarande höra en klar skillnad mellan norr och söder.

Medeltidens skriftspråk

Under medeltiden fanns även regionala olikheter i hur vi skrev. Några klara grammatiska riktlinjer fanns inte och väldigt få kunde läsa och skriva. Den första standardiseringen av språket kom 1541.

Då införde Gustav Vasa protestantismen och Bibeln översattes till svenska. Tidigare hölls gudstjänster på latin. Den svenska bibelns ord spreds över landet och resan mot ett enhetligt språk hade börjat. Bokstäverna Ä och Ö användes för första gången

Kontakt

Översättningsbyrån Snabböversättare följer svenska språkets utveckling med stort intresse. Har ni några frågor är ni välkomna att ringa 08-58 09 78 77 så hjälper vi er vidare.

2019-11-06T13:23:55.0331739Z
Maria Norgren
Vill ni veta mer?

Vår projektledare besvarar gärna era frågor.

Kontakta Maria via e‑mail
American Translators Association LogoLogo för EUATC och VViNProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo
Professionella översättare föredrar oss. Snabböversättare är en företagsmedlem av ProZ, en internationell förening av översättare. Av 42 översättare fick vi 5,0 poäng av 5 möjliga.