Snabb
översättare
Kundens behov - Vårt fokus
Kundens behov - Vårt fokus

Rysk bil av äldre modell.

Vi erbjuder översättningstjänster till och från ryska.

Rysk språkhistoria

Ryska är det största av de slaviska språken. Förutom i Ryssland talas språket även i Estland, Lettland, Litauen, Moldavien, Kazakstan och Ukraina.

Men efter omfattande emigrationer finns också rysktalande populationer i Israel och Tyskland.

Kyrilliska alfabetet

Ryskan skrivs med en variant av det kyrilliska alfabetet. Inom de slaviska språken räknas ryskan, ukrainskan och vitryskan till den östslaviska gruppen.

Den sydslaviska kyrkslaviskan har under långa perioder haft stort inflytande över ryskans utveckling, och har påverkat såväl dess grammatik som dess ordförråd.

Ryska dialekter

Vissa språkforskare delar in de ryska dialekterna i två huvudgrupper: nordliga och sydliga där Moskva är övergångszonen mellan de två. Andra delar in språket i tre dialektgrupper: nordlig, central och sydlig, då med Moskva i den centrala regionen.

Dialekterna särskiljer sig från standardryskan vad gäller uttal och intonation, ordförråd och grammatik. Vi på Snabböversättare har kunskapen om de olika dialektala skillnaderna och kan därför kvalitetssäkra er översättning. Ni får en lokalt anpassad översättning av högsta kvalitet.

Kontakta oss

Vill ni veta mer om vilka tjänster vi erbjuder och hur vi kan hjälpa er? Ring våra projektledare på telefonnummer 08-58 09 78 77 så svarar de på era frågor.

Vill ni hellre skicka era frågor via e-post går det givetvis lika bra. Varmt välkomna med era frågor. Vill ni veta vad er text kostar att översätta? Maila era textfiler så återkommer vi med ett erbjudande!.

2016-07-11T09:24:45.0861714Z
Frederique Blom
Vill ni veta mer?

Vår projektledare besvarar gärna era frågor.

Kontakta Frederique via e‑mail

Även i dessa svåra tider med covid-19 står vi klara att utföra era översättningar på ett ansvarsfullt sätt. Vi finns tillgängliga per 08-58 09 78 77 och e-post.

American Translators Association LogoLogo för EUATC och VViNProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo
Professionella översättare föredrar oss. Snabböversättare är en företagsmedlem av ProZ, en internationell förening av översättare. Av 42 översättare fick vi 5,0 poäng av 5 möjliga.