Skyltar.

Vad ni än kallar oss så vill vi gärna översätta åt er. Skicka er text per e-post och ange målspråk så återkommer vi med en offert.

Att hitta en översättningsbyrå

Vi levererar översättningar till företag och privatpersoner. Våra översättare är kunniga inom alla ämnesområden och språk.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och förnya vår service. Vi använder oss enbart av sakkunniga och utbildade översättare så hos oss uppstår inga konstiga eller felaktiga översättningar.

När en text handlar om teknik, medicin eller juridik så är det någon med relevant kunskaper som gör jobbet.

Det är inte helt lätt att hitta oss eftersom gemene man inte verkar söka på en entydig benämning på vår typ av företag. Därför är det svårare att hitta oss på internet och i företagsregister med mera.

Här följer därför en beskrivning av de olika benämningarna och de små nyanserna som betydelsen av namnet kan ha.

Översättningsbyrå Snabböversättare

En byrå är någon typ av kontor. En översättningsbyrå är ett kontor dit man kan vända sig för att får sin text översatt. På så sätt låter det enkelt men det kallas även för andra saker:

Språkservice Snabböversättare

Vanligtvis är en språkservice ett kontor som erbjuder tolktjänster. Ordet språkservice ska inte jämföras med TV-service eller bilservice eftersom det inte går att lämna in sitt språk på service. Det här är ett exempel på hur en term i sig själv är begriplig men i ett större perspektiv blir det udda.

De företag som kallar sig för språkservice avser naturligtvis att de är experter på språk och att de säljer sin kunskap om språk såsom översättningar och tolkverksamheter.

Språkcentrum Snabböversättare

Språkcentrum sysslar ofta med utbildningar och inte så mycket erbjuder tjänster. Det gör det lite förvirrande att det även finns översättningsbyråer som kallar sig för språkcentrum. När man söker på internet är det helt klart att de olika universitetsorterna är representerade när man söker efter ett språkcentrum.

Skrivbyrå Snabböversättare

Man skulle kunna tänka sig att byrå i det här faller refererar till en möbel men även här finns det kontor som erbjuder olika typer av tjänster. Textproduktion och redigering av text och ren textöversättning är exempel på tjänster.

Om ni vill ha en text översatt och söker på skrivbyrå är ni välkomna att kontakta oss på Snabböversättare.

Översättningstjänst Snabböversättare och översättartjänst Snabböversättare

Termerna översättnings- och översättartjänster anger tydligt förmedlingen av översättningar och översättare. Det är klart att det är möjligt att förmedla översättare men det är mest troligt att det är översättningarna som förmedlas och inte översättaren själv.

Det kanske mest intressanta med denna term är att den används av människor i branschen men inte så mycket av gemene man. Vi kan naturligtvis skicka våra översättare att arbeta på plats men vanligtvis är det mer effektivt att skicka texten till oss.

Translator Snabböversättare

Mest överraskande är kanske termen translator. Det är något som Kommerskollegium kallar översättare som är auktoriserade.

Om ni har behov av en auktoriserad översättning med stämplar och sigill kan vi ordna det åt dig. Den här typen av översättning tar lite längre tid så vi ber er beakta det när ni begär en offert av oss.

Skicka era textfiler via e-post så får ni se hur snabbt och effektivt vi jobbar! Vi översätter till rimliga priser och levererar alltid inom överenskommen tid.

2016-06-15T13:09:39.8291629Z

Maria Norgren
Vill ni veta mer?

Vår projektledare besvarar gärna era frågor.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoLogo för EUATC och VViNProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo