Medicinska översättningar inom olika forskningsområden

Provrör.

Vi erbjuder medicinska översättningar inom klinisk forskning och samarbetar med flera stora företag i olika länder.

Snabböversättare har en särskild avdelning som ansvarar för medicinska översättningsprojekt med stor erfarenhet inom sektorn.

Samarbetspartners

Vi utför sedan många år översättningsuppdrag mellan Duke Clinical Research i USA och Clinical Research Services i Tyskland.

Kliniska tester utförs och en stor grupp människor följs upp. Läkare vid flera stora sjukhus och andra medicinska institut bedriver löpande forskning och skriver rapporter under processen.

Alla dessa rapporter måste översättas med största noggrannhet för att ett läkemedel så småningom ska godkännas.

Snabba och korrekta översättningar

Varje gång lanseringen av ett läkemedel försenas, resulterar det i enorma kostnader och onödiga utgifter. Genom gedigen utbildning, lång erfarenhet och lokaliseringskunskap förhindrar våra medicinkliniska översättare den här typen av förseningar.

Medicinska översättningsuppdrag

Utöver dessa stora medicinska projekt som löper över en längre tid översätter vi också informationsbroschyrer som medföljer läkemedel och bruksanvisningar för medicinsk utrustning.

Dessa typer av dokument översätts vanligast till engelska. Men vi har även spanska, tyska, franska, italienska och skandinaviska översättare som är specialiserade på området.

Vi har dokumenterad erfarenhet av att översätta:

  • Godkännandeformulär
  • Dödscertifikat
  • Medicinska remisser
  • Medicinska informationsbroschyrer
  • Programvara för medicinsk utrustning
  • Frågeformulär
  • Forskningsrapporter
  • Patientinformation
  • Studiematerial och presentationer
  • Journaler

Kontakt

Välkomna att kontakta oss på översättningsbyrån Snabböversättare om ni har frågor eller vill begära en offert för en medicinsk översättning. Ni kan mejla eller ringa 08-44 68 58 87 oss så skräddarsyr vi er översättning utifrån de behov och önskemål ni har och hjälper er vidare.

2016-08-31T09:52:23.8920590Z

Maria Åkerlind Ryan
Vill ni veta mer?

Vår projektledare besvarar gärna era frågor.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoLogo för EUATC och VViNProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo