Kundcase

Vi får regelbundet in förfrågningar som sätter våra möjligheter till flexibilitet på prov. Korta deadlines är den vanligaste typen av specialförfrågningar och dessa går ofta att lösa genom några telefonsamtal och effektiv samordning. Andra är så udda att vi med största sannolikhet aldrig kommer möta en likadan igen, men vi har ändå valt att ta oss an dessa då utmaningar ger oss nya erfarenheter och dessutom kan vara väldigt roliga.


Översätta gammal handskrift

Tidigare uppdrag

En konferensanläggning som länge ägts av samma familj ville visa upp sin släkthistoria för gästerna. Ägaren kontaktade oss för att översätta ett handskrivet brev som en släkting författat på nederländska under mitten av 1600-talet. Här sattes vårt kunskapsnätverk verkligen på prov då handstilen var svårtydd och texten författad på ett så gammalmodigt språk att våra översättare med nederländska som modersmål inte förstod den.

Utmaning: Översätta nederländskt dokument från renässanstid till modern svenska

Lösning: Vi insåg snabbt att det skulle bli svårt att hitta någon i Sverige med de rätta kunskaperna för detta uppdrag. Vi vände oss därför till Snabböversättares nederländska systerföretag där en av våra projektledare satte oss i kontakt med en lokal språkhistoriker som tog fram ett manuskript på modern nederländska som vi därefter kunde översätta till svenska. Brevets innehåll finns nu att läsa på en av konferensanläggningens entréväggar.


Konsekvent översättning över tid

En större matproducent ville försäkra sig om att alla deras råvaror fick konsekventa översättningar över tid. Företaget har flera avdelningar vilket ibland ledde till problem då olika kontaktpersoner kunde komma med motstridiga önskningar om vilka termer som skulle användas.

Utmaning: Säkerställa att termer får en konsekvent översättning oavsett vem som beställer och vem som översätter.

Lösning: För att garantera kunden att deras översättningar alltid blir de samma skapade vi en termdatabas som fylldes på allt eftersom kunden skickade in nya uppdrag. På så sätt kunde översättaren alltid kontrollera vilka termer som använts tidigare för denna kund och nya kontaktpersoner kunde enkelt ta reda på vilka benämningar som fanns fastslagna inom företaget.


Mobilspel till 15 språk

Mobilspel

Ett företag kontaktade oss för att översätta en spelapp de tagit fram där målet var att spelaren skulle lösa olika uppdrag där det logiska tänkandet sattes på prov. Stora delar av spelet bestod av animerade texter som innehöll lekfulla instruktioner för nästa uppdrag som stod på tur. För att texterna skulle kunna visas på alla mobilskärmar var vi begränsade till att endast använda ett begränsat antal tecken för alla de nya språken.

Utmaning: Översätt till 15 språk utan att dessa innehåller fler tecken än den svenska originaltexten.

Lösning: Normalt håller vi oss alltid så nära källtexten som möjligt men valde den här gången efter rådgörande med kunden att frångå denna princip. En svensk mening innehåller normalt ungefär 10 % färre tecken än exempelvis engelska och finska så att behålla hela innehållet hade varit fysiskt omöjligt för vissa av språken utan att minska storleken på teckensnittet och därmed göra spelet mindre läsvänligt. Genom tät kontakt mellan kund och berörda översättare kunde vi säkerställa att inga ändringar gjordes utan att kunden blivit informerad och själv godkänt dem.


Fria på olika språk

En kyrkoförsamling kontaktade oss inför en planerad temadag om kärlek och bad om hjälp att översätta meningarna ”Jag älskar dig. Vill du gifta dig med mig?” till de 20 vanligaste språken i Sverige. Någon lista över vilka dessa språk var hade de inte utan lämnade över till oss att identifiera dem.

Utmaning: Identifiera de 20 vanligaste språken i Sverige och översätt fraserna för frieri.

Lösning: Detta var ett både roligt och lärorikt projekt som gav oss mycket överskottsinformation om hur kärlek kan ta sig uttryck i olika delar av världen. Flera översättare tyckte projektet var så roligt att de kontaktade kollegor för att bidra och när vi väl levererade till kunden hade vi fått ihop inte mindre än 43 språk!

(Vill ni läsa mer om frieri på olika språk hittar ni hela listan här)

2016-04-25T09:08:23.0750556Z

Maria Åkerlind Ryan
Vill ni veta mer?

Vår projektledare besvarar gärna era frågor.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoLogo för EUATC och VViNProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo