Snabb
översättare
Kundens behov - Vårt fokus
Kundens behov - Vårt fokus

Vi stödjer Kiva

Kiva är en ideell organisation med uppdrag att knyta samman människor genom utlåning för att därmed lindra fattigdom. Genom att utnyttja internet samt ett världsomspännande nätverk av institutioner som ägnar sig åt mikrofinansiering låter Kiva privatpersoner låna ut så lite som 25 dollar för att hjälpa till att skapa tillfällen runt om i världen.

Snabböversättare stödjer den ideella organisationen Kiva

Vi stödjer Kiva, en ideell organisation som erbjuder mikrolån till studenter, privatpersoner, samhällen och företagare – främst i tredje världen – så att de kan starta eller låta företag växa, eller bli bättre rustade att ta hand som sina familjer.

I egenskap av ett företag med kontor över hela världen och med översättare i nästan vartenda land på jorden är vi i högsta grad medvetna om att resurserna måste fördelas jämnare. Vi stödjer därför Kivas unika sätt att erbjuda hjälp. Genom sin verksamhet i 83 länder gör organisationen det möjligt för individer, familjer och samhällsgrupper att bli mer självförsörjande.

Mikrolån för att hjälpa människor

På Kivas hemsida finner man berättelser om varenda låntagare, varav de flesta är kvinnor. Dessa mikrolån kan hjälpa mycket fattiga människor att få råd med kläder, vattenpumpar eller utbildning för deras familjer. Lånen gör det möjligt för dem att köpa varor så att de kan tillverka produkter eller odla mat till försäljning eller för att konsumeras av gemenskapen. I vissa fall betalar lånen livsuppehållande medicinska behandlingar.

Några av de personer som får hjälp genom detta är:

Sedan 2005 har Kiva gräsrotsfinansierat över en miljon lån motsvarande över 782 miljoner dollar, med en återbetalningsgrad på 98,5 procent. När lånen återbetalas har bidragsgivaren möjlighet att erbjuda lånet till någon annan i Kivas databas. Varje lån har ett planlagt återbetalningsdatum, och merparten av dessa är inom 12 till 36 månader.

Alla på Snabböversättare är involverade

Vi stödjer Kiva
Vi har tillhandahållit ett första lån som kommer att fördelas mellan 40 av Kivas mottagare. Våra medarbetare har hjälpt oss välja dessa mottagare, och de kommer att vara involverade i den fortsatta process där lånen återbetalas och sedan omfördelas igen.

I takt med att vi lär oss mer om våra låntagare, kommer vi att skriva om deras personliga berättelser på vår hemsida så att även du, som vår kund, kan bli involverad.

Fatima Vangen vid vårt huvudkontor kommer att vara ansvarig för denna process. Om du vill veta mer om Kiva och kanske själv tillhandahålla ett lån eller två, besök då organisationens webbplats – Kiva.

2016-04-25T13:10:17.5284900Z
Fatima Vangen
Vill ni veta mer?

Vår projektledare besvarar gärna era frågor.

Kontakta Fatima via e‑mail
American Translators Association LogoLogo för EUATC och VViNProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo
Professionella översättare föredrar oss. Snabböversättare är en företagsmedlem av ProZ, en internationell förening av översättare. Av 42 översättare fick vi 5,0 poäng av 5 möjliga.