Domarklubba.

Vi erbjuder auktoriserade översättningar.

Vad är en apostille?

Förutom att certifiera en översättning kan även en apostille utfärdas för ett dokument. En apostillestämpel bestyrker den certifierade eller auktoriserade översättarens signatur.

Konventionsländer

Stämpeln är giltig i de andra konventionsländerna. Apostillestämpeln godkänns av de konventionsländer som har ratificerat (undertecknat) Haagkonventionen (Haagkonferensen, 5 oktober 1961).

Allt fler länder ansluter sig till detta internationella avtal. En aktuell lista över de länder som godkänner apostillestämplade dokument finns på hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.status&cid=41.

En apostillestämpel är tillräcklig för att översättningen ska godkännas av juridiska skäl. Apostilleintyg kan utfärdas på engelska, tyska, franska, spanska, italienska och nederländska och ser ut som en etikett med ett sigill och en signatur från en juridisk instans.

2016-06-03T08:51:10.6754521Z

Cecilia Henriksson
Vill ni veta mer?

Vår projektledare besvarar gärna era frågor.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoLogo för EUATC och VViNProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo