Snabb
översättare
Kundens behov - Vårt fokus
Kundens behov - Vårt fokus

Auktoriserad översättning av betyg

Har du utländska betyg och vill studera i Sverige eller har du en svensk utbildning men vill plugga utomlands? Då behöver du förmodligen få dina betyg översatta av en auktoriserad översättare.

Sigill på dokument.

Vi utför auktoriserad översättning av betyg och andra värdehandlingar.

Auktoriserad översättning innebär i Sverige att översättaren är godkänd av den statliga myndigheten Kammarkollegiet. För att bli auktoriserad krävs att översättaren genomgått och klarat ett avancerat språktest och i nuläget är det ungefär 20 % av de som ansöker som godkänns, trots mångårig arbetslivserfarenhet. Endast språkkombinationer som innehåller svenska accepteras av Kammarkollegiet så det är exempelvis inte möjligt att bli auktoriserad för kombinationen franska till engelska. De översättare som godkänns får rätt att sätta en auktoriseringsstämpel på sina arbeten och detta kompletteras normalt även med en signatur och ett namnförtydligande i slutet av dokumentet. Systemen för auktorisering ser olika ut i olika länder och Sverige har relativt strikta krav.

Översättning till andra språk än svenska

Om en auktoriserad översättning gjorts till svenska behövs inga ytterligare åtgärder för att dokumentet ska accepteras av svenska myndigheter. Om ditt betyg ursprungligen är på svenska och har översatts till ett annat språk krävs dock normalt ytterligare en stämpel för att utländska myndigheter ska godta dokumentet. Denna stämpel kallas apostille och går att läsa mer om här. Ett fåtal länder accepterar inte heller apostille utan kräver att den auktoriserade översättningen även legaliserats hos Utrikesdepartementet och mottagarlandets ambassad. Om du känner dig osäker på vilka krav som gäller i det land du ska studera i så kontakta gärna någon av våra projektledare så hjälper de dig ta reda på vad som gäller.

Hur översätts olika betygssystem?

Inom högskolevärlden pågår sedan några år ett projekt mellan 47 europeiska länder kallat Bolognaprocessen som syftar till att samordna de nationella betygssystemen så att de blir mer likvärdiga och lätta att ställa mot varandra. På grundskole- och gymnasienivå finns dock inga internationella samarbeten så för en översättning till engelska är det exempelvis inte möjligt för översättaren att ändra ett A eller MVG till det system som råder i Storbritannien eller Australien. Skolverket har dock utfärdat rekommendationer för hur det svenska betygsstegen ska benämnas på andra språk och förklarat vad dessa innebär för att underlätta för skolor i andra länder att värdera de svenska betygen.

Leveranstid för auktoriserad översättning

I och med att kraven för att bli auktoriserad är väldigt höga blir arbetsbördan på de som godkänns högre än för andra översättare. Normalt har vi därför svårt att leverera auktoriserade översättningar lika snabbt som för vanliga dokument. Även om ditt betyg inte innehåller så mycket text kan vi dock komma att behöva upp till en vecka på oss innan du får hem det stämplade dokumentet med posten. För säkert besked ber vi dig att maila in en kopia till oss så återkommer en projektledare till dig med vad vi kan erbjuda och du väljer därefter om du vill beställa eller inte. Du kan känna dig helt trygg med att vi aldrig påbörjar ett uppdrag innan du gett ditt medgivande.

Frågor?

För många är översättning av betyg första gången de kommer i kontakt med auktoriserad översättning och det är helt naturligt att det uppstår frågor. Under vår kontaktsida hittar du telefonnummer till alla våra lokalkontor dit du kan vända dig med alla typer av frågor.

2017-09-12T12:13:34.3431690Z
Cecilia Henriksson
Vill ni veta mer?

Vår projektledare besvarar gärna era frågor.

Kontakta Cecilia via e‑mail
Även i dessa svåra tider med covid-19 står vi klara att utföra era översättningar på ett ansvarsfullt sätt. Vi finns tillgängliga per telefon och e-post.
American Translators Association LogoLogo för EUATC och VViNProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo
Professionella översättare föredrar oss. Snabböversättare är en företagsmedlem av ProZ, en internationell förening av översättare. Av 45 översättare fick vi 5,0 poäng av 5 möjliga.