Snabb
översättare
Kundens behov - Vårt fokus
Kundens behov - Vårt fokus

Trave med böcker.

Vi översätter era personalhandböcker.

Översättning av personalhandböcker

En personalhandbok är något de flesta företag har idag. Handboken innehåller företagets viktigaste regler och föreskrifter.

Det kan handla om pensionsplaner, information om lönenivåer och regler för frånvaro och sjukdom.

Vi översätter också: anställningsavtal, bedömningsrapporter, personliga profiler, jobbansökningar, meritförteckningar och anställningsvillkor.

Juridiska översättare inom personalfrågor

Många företag anställer allt fler utländska medarbetare. Det medför att arbetsgivarna har skyldighet att delge informationen så att alla kan förstå. Därför väljer många att översätta till ett gemensamt språk, exempelvis engelska.

Vi har kompetensen att översätta texter som rör praxis på personalområdet. Många av översättarna är utbildade inom personalfrågor. Vår expertis rörande lagar och föreskrifter är en stor fördel för er som kund om ni anlitar oss.

Terminologin ändras ständigt men vi håller oss ajour och känner till den utveckling som sker inom personalrelaterade frågor. Vi är insatta i svensk lagstiftning och de juridiska bestämmelser som är aktuella på detta område.

Terminologiska uttryck

Terminologi som associeras med svensk lagstiftning och rör bestämmelser för långtidssjuka, eller principen om ”sist in först ut,” och andra typiska regelverk kräver en djupare expertis och ett modernt språkbruk. Vi har det som krävs för en korrekt översättning.

Förklaringar

Vid behov inkluderar vi en kort förklaring i översättningen där eventuella skillnader i olika länders lagstiftning för personalfrågor förklaras. En text som varken du eller dina anställda inte förstår är bortkastad tid.

Offert

Mejla det material ni vill ha översatt, så återkopplar vi med ett offerterbjudande snarast möjligt. Ange gärna önskat målspråk och om det är till engelska ange om det är till brittisk eller amerikansk engelska.

Ju mer information ni ger desto snabbare kan vi ge er en offert. Skickar ni det material ni vill ha översatt i Word får ni också tillbaka översättningen i samma format.

Kontakt

Vill ni prata med en någon innan ni skickar materialet? Ring 08-58 09 78 77 så hjälper vi er vidare!

2016-06-16T11:40:20.9834223Z
Cecilia Henriksson
Vill ni veta mer?

Vår projektledare besvarar gärna era frågor.

Kontakta Cecilia via e‑mail
American Translators Association LogoLogo för EUATC och VViNProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo
Professionella översättare föredrar oss. Snabböversättare är en företagsmedlem av ProZ, en internationell förening av översättare. Av 42 översättare fick vi 5,0 poäng av 5 möjliga.