www.snabboversattare.se
Professionella översättare föredrar oss. Snabboversattare.se är en företagsmedlem av ProZ, en internationell förening av översättare. Av 250 översättare fick vi 4.9 poäng av 5 möjliga.

Vanliga frågor, information Beräkna pris Kostnad för översättning av dokument

Kostnad för översättningsuppdrag

Kostnaden för en bra översättning beror på flera olika faktorer:

  • Leveranstid
  • Svårighetsgrad
  • Kvalitetsnivå
  • Text typ
  • Käll- och målspråk

Snabb, snabbare, snabbast

Det är vanligt att en översättningsbyrå kontaktas först i slutskedet av ett projekt. Dokumenten är färdiga, ett erbjudande har lämnats och texterna måste översättas snabbt. Det innebär att översättaren måste översätta texten på mycket kort tid.

En skicklig översättare som arbetar på det traditionella sättet med hjälp av en dator, ordböcker och terminologilistor översätter ungefär tvåtusen ord per dag. En mycket snabb översättare kan översätta upp till ungefär fyratusen ord medan en oerfaren översättare inte klarar mer än ungefär tusen ord per dag.

Det finns dock metoder som ökar en översättares produktivitet. Om det finns många textavsnitt som liknar varandra kan översättaren använda översättningsverktyg för att öka översättningstakten. Dessa verktyg är datorprogram som underlättar för översättaren. De gör översättaren uppmärksam på att han eller hon har kommit till en del av texten som liknar en redan översatt del. Programmet föreslår en översättning som baseras på delar av texten som redan har översatts. I detta skede behöver översättaren bara göra justeringar. Exempel på så kallade CAT-verktyg (verktyg för datorunderstödd översättning) är Transit, Dejavu och det vanligaste, Trados.

Det finns två fördelar med systemet. Översättaren kan arbeta snabbare och debitera ett lägre pris. Programmet bygger nämligen upp ett minne allteftersom översättaren översätter texten och antalet upprepningar ökar under översättningens gång. Antalet upprepningar uttrycks som en procentandel av texten.

Fördelen med att använda CAT-verktyg är störst vid översättning av tekniska och juridiska texter. Nästan alla avtal börjar eller slutar med liknande textavsnitt i stil med “Idag har notarius publicus…” och det är uppenbart att många bruksanvisningar innehåller likartade beskrivningar av hur man t.ex. byter batteri: “Öppna batteriluckan på enhetens baksida”.

Förutom att använda översättningsverktyg är platsen där översättaren befinner sig också viktig. Vi kan tjäna tid genom att lämna uppdraget till en översättare i en annan tidszon. Exempel: Om du skickar en text till oss i eftermiddag för översättning till engelska kan Snabboversattare.se översättningsbyrå lämna uppdraget till en översättare i Australien där det redan är natt, eller till USA där dagen just har börjat. På så vis kan översättaren arbeta med texten medan Europa sover och leverera texten när Europa vaknar igen inför en ny arbetsdag.

Svårighetsgrad

En annan faktor är svårighetsgraden. Vad som är svårt är relativt. En översättare kan leverera en mycket bättre översättning av ett tekniskt patent än en annan översättare, medan ytterligare en annan översättare kan leverera en perfekt juridisk översättning. Det är därför Snabboversattare.se översättningsbyrå samarbetar med många olika experter på översättning - vi klarar alla tänkbara ämnesområden, oavsett av hur ovanligt ämnet är. I vår databas finns för närvarande 4 000 översättare med målspråket som modersmål för 150 språk. Med detta menas att översättaren alltid översätter till sitt förstaspråk. Vi kan lova dig både hög kvalitet och snabb leverans genom att lämna din text till en översättare som dels har målspråket som modersmål och dels har stor kunskap inom ämnesområdet i din text och därmed använder rätt terminologi och språkbruk. En översättare som kan ämnet behöver trots allt inte lägga tid på att slå upp ord. Han eller hon känner redan väl till både terminologin och den språkstil som används i källtexten och kan leverera en översättning som passar perfekt för den tänkta läsekretsen.

Dessa faktorer påverkar kostnaden på olika sätt: Lätta texter är mindre dyra att översätta än svåra texter. Priset beror också på hur tillgängliga de översättare som är specialiserade på ditt ämnesområde är. För texter som innehåller upprepningar ger vi rabatt. Vi ger också rabatt om översättaren ges gott om tid att arbeta med texten, istället för att behöva arbeta dygnet runt för att bli färdig på kort tid.

Käll- och målspråk

Översättning kostar mindre om käll- och målspråken är vanliga språk som talas av många. Exempelvis är det inte så dyrt att få en översättning från engelska till spanska. Det finns trots allt många som talar spanska och har en passiv kunskap av engelska (kan läsa engelska), men däremot är det inte så många som behärskar både spanska och danska. Därför är en översättning från danska till spanska dyrare. Språkkombinationen och textens innehåll är avgörande för översättningskostnaden: Ju mer specialiserat ämne, ju kortare leveranstid och ju lägre översättartillgänglighet desto högre pris per ord.

Du kan förstås påverka en av dessa faktorer, t.ex. genom att välja en längre leveranstid.

Prisoffert på en översättning

Eftersom det finns så många variabler att ta hänsyn till när priset på en översättning bestäms rekommenderar vi att du skickar texten till oss i god tid så att vi kan beräkna priset per ord baserat på antal upprepningar och önskad leveranstid. Kom ihåg att vi debiterar en minsta kostnad för små översättningar. Se nästa sida för information om minsta kostnad: Minimumpris. På nästa sida hittar du också information om våra rabatter: Rabatter och tillägg. Om du behöver en auktoriserad, certifierad översättning kan du skicka texten till oss med post eller via e-post. Auktoriserade översättningar debiteras enligt andra prisnivåer än vanliga översättningar. Vi rekommenderar att du gör kopior som du skickar till oss och att du förvarar originaldokumenten på en säker plats. Vår översättningsbyrå kan arbeta utifrån en bra kopia eller en skannad version av dokumenten.

Vill du ha en kostnadsfri offert på en översättning? Fyll i offertformuläret till höger. Du kan också skicka din text direkt till e-post. Snabboversattare.se översätter till alla språk och har en översättare för alla tänkbara text typer.

© 2014 Översättningsbyrå Snabboversattare.se
Kontor i Stockholm och Göteborg.

Allmänna villkor